NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Έρευνες, Εκθέσεις, Μελέτες
ανάγνωση

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλει στην ανάπτυξη ευφυών επιχειρήσεων, αλλά απαιτεί ριζικές αλλαγές σε επίπεδο ηγεσίας, σύμφωνα με το Accenture Technology Vision 2018

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλει στην ανάπτυξη ευφυών επιχειρήσεων, αλλά απαιτεί ριζικές αλλαγές σε επίπεδο ηγεσίας, σύμφωνα με το Accenture Technology Vision 2018

Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την ανάπτυξη και παράλληλα την επίτευξη θετικού κοινωνικού προσήμου προϋποθέτει τη δημιουργία νέων συνεργασιών με πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και άλλες τεχνολογίες επιταχύνουν τη δημιουργία ευφυών επιχειρήσεων, επιτρέποντας στις εταιρείες να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι στις ζωές των ανθρώπων, σύμφωνα με το Accenture Technology Vision 2018, την ετήσια μελέτη της Accenture, η οποία προβλέπει τις σημαντικές τεχνολογικές τάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το επιχειρηματικό τοπίο τα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, για την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας παράλληλα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, απαιτείται μια νέα εποχή σε επίπεδο ηγεσίας, η οποία θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην εμπιστοσύνη και την υπευθυνότητα.

Στη φετινή μελέτη, «Intelligent Enterprise Unleashed: Redefine Your Company Based on the Company You Keep», τονίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις — συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της προηγμένης ανάλυσης στατιστικών στοιχείων και των τεχνολογιών cloud — επιτρέπουν στις εταιρείες όχι μόνο να δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να αλλάζουν τον τρόπο ζωής και εργασίας των ανθρώπων. Αυτό με τη σειρά του αλλάζει τις σχέσεις των εταιρειών με τους πελάτες και τους εταίρους τους.

Στο πλαίσιο της μελέτης Technology Vision, η Accenture διεξήγαγε έρευνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 6.300 επιχειρήσεων και στελεχών ΙΤ παγκοσμίως. Περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες (84%) συμφωνούν ότι μέσω της τεχνολογίας οι εταιρείες συνδέονται απρόσκοπτα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Για παράδειγμα, η Amazon — όχι μόνο μέσω της κορυφαίας της παρουσίας στο διαδίκτυο, αλλά και χάρη στη συσκευή Echo και τη βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Alexa — έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε βαθμό τέτοιο που οι κατασκευαστές συμπεριλαμβάνουν ειδικά ερμάρια Amazon στα νέα κτιριακά συγκροτήματα, ενώ οι ίδιοι οι καταναλωτές παραχωρούν στην εταιρεία φυσική πρόσβαση στα σπίτια τους, μέσω του συστήματος έξυπνου κλειδώματος, ώστε να είναι δυνατή η παράδοση δεμάτων ακόμη και όταν οι ίδιοι απουσιάζουν.

«Η τεχνολογία είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητά μας και μετασχηματίζει μεγάλο μέρος της κοινωνίας» δήλωσε ο Paul Daugherty, επικεφαλής τεχνολογίας και καινοτομίας στην Accenture. «Όπως οι πόλεις αναπτύχθηκαν γύρω από λιμάνια και, στη συνέχεια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, ή όπως οι άνθρωποι έχτισαν τις ζωές τους γύρω από τον ηλεκτρισμό, ο κόσμος του σήμερα οικοδομείται γύρω από την ψηφιακή καινοτομία — και, κατ’ επέκταση, τις εταιρείες που παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό απαιτείται ένας νέος τύπος σχέσης, ο οποίος θα στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και στην κοινοποίηση μεγάλου όγκου προσωπικών πληροφοριών”.

Η φετινή μελέτη τονίζει ότι ο εν λόγω τεχνολογικός μετασχηματισμός είναι μοναδικός, καθώς είναι η πρώτη φορά που η αλλαγή είναι αμφίδρομη: οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν απλά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιρειών, αλλά παρέχουν πληροφορίες και πρόσβαση σε αυτές. Για αυτό το επίπεδο «ολοκληρωμένης καινοτομίας» και βαθμού εμπιστοσύνης απαιτείται βαθύτερη σχέση — μια πραγματική συνεργασία που θα βασίζεται όχι μόνο στα προϊόντα αλλά και στους στόχους και τις αξίες της εταιρείας. Και με την εν λόγω αμφίδρομη συνεργασία προκύπτουν νέες ευθύνες — για τους καταναλωτές, τους εταίρους και την κοινωνία γενικότερα — οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την καθοδήγηση και τη δέσμευση από τους ιθύνοντες.

Οι εταιρείες που το συνειδητοποιούν, αναγνωρίζουν ταυτόχρονα ότι οι νέες κοινωνικές απαιτήσεις θα μετατραπούν σε ισχυρό χαρτί για τις ίδιες τις εταιρείες. Αξιοποιούν τον αυξημένο βαθμό αλληλεπίδρασης για να χτίσουν σχέσεις με τους πελάτες, τους υπαλλήλους, την κυβέρνηση και το κοινό. Και αυτό επεκτείνεται πέρα από το πλαίσιο που αφορά τους καταναλωτές ή τη λιανική.

Η Tesla, για παράδειγμα, συνεργάζεται με κυβερνήσεις για να επιταχύνει την κατάρτιση του πλαισίου που απαιτείται για τα αυτόνομα οχήματα. Αντίστοιχα, η Siemens, παρέχοντας το λειτουργικό της σύστημα MindSphere για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) -το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς, όπως μηχανές παραγωγής, εξοπλισμός έξυπνων δικτύων (smart grids) και παραγωγής ενέργειας- δημιουργεί νέες συνεργασίες και ενσωματώνεται στην αρχιτεκτονική των εταίρων της.

Το Technology Vision εντοπίζει πέντε αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη οι εταιρείες, προκειμένου να χτίσουν τις συνεργασίες που θα διασφαλίζουν την επιτυχία στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία:

  • Η τεχνητή νοημοσύνη ως Πολίτης: Εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Καθώς αυξάνονται οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), μεγεθύνεται και ο αντίκτυπός της στη ζωή των ανθρώπων. Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αναγνωρίζουν τον αντίκτυπό της, «βελτιώνοντας» την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να δρα ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της εταιρείας.
  • Διευρυμένη πραγματικότητα: Το τέλος των αποστάσεων. Οι τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας μεταμορφώνουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, καταργώντας τις αποστάσεις μεταξύ ατόμων, πληροφοριών και εμπειριών. 
  • Αληθή δεδομένα: Η σημασία της εμπιστοσύνης. Καθώς οι εταιρείες μετασχηματίζονται ώστε να λειτουργούν βάσει δεδομένων, έρχονται αντιμέτωπες με ένα νέο είδος απειλής: μη ακριβή, παραποιημένα και μεροληπτικά δεδομένα, τα οποία οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα και αποφάσεις. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, οι εταιρείες πρέπει να προβούν σε διπλά μέτρα: μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των δεδομένων και παράλληλα ελαχιστοποίηση των κινήτρων για παραποίησή τους.
  • Απρόσκοπτη επιχειρηματικότητα: Συνεργασία σε κλίμακα. Η περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών εξαρτάται από συνεργασίες με βάση την τεχνολογία, ωστόσο όμως τα υπάρχοντα συστήματα (legacy systems) δεν είναι σχεδιασμένα για υποστήριξη συνεργασιών σε μεγαλύτερη κλίμακα. Για πλήρη υποστήριξη της διασυνδεδεμένης ευφυούς επιχείρισης, οι εταιρείες πρέπει πρώτα να προβούν οι ίδιες σε μετασχηματισμό.
  • «Σκεπτόμενο» Διαδίκτυο: Δημιουργία έξυπνων κατανεμημένων συστημάτων. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε έξυπνα περιβάλλοντα μέσω της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης και των συναρπαστικών εμπειριών, αλλά για την υλοποίησή τους δεν απαιτείται μόνο η προσθήκη κρίσιμων δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στο εργατικό δυναμικό, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της τρέχουσας τεχνολογικής υποδομής των εταιρειών.

Σύμφωνα με τον Paul Daugherty «Μέσω αυτών των νέων συνεργασιών με πελάτες, υπαλλήλους και εταίρους, οι επιχειρήσεις χτίζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ενσωματώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην κοινωνία, καθώς γίνονται ακόμη πιο απαραίτητες, τροφοδοτώντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξή τους». 

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr