NEWSFLASH...
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
ανάγνωση

Καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας από την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

Καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας από την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

Η Αργυρώ Σταυρουλάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ, μιλάει στο epixeiro.gr με αφορμή τη διάκριση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ως μία από τις πέντε πρωτοβουλίες με τη μεγαλύτερη δυναμική για θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Κοινωνική Καινοτομία για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας» της Ashoka και του Schneider Electric Foundation, σε συνεργασία με την Enel.

Πείτε μας δυο λόγια αυτήν την εμπειρία και την διάκρισή σας.

Η αλήθεια είναι ότι η ΕΚΠΟΙΖΩ δεν είχε συμμετάσχει σε παρόμοια διαδικασία μέσω κάποιας δράσης της στο παρελθόν, οπότε ομολογώ ότι η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη. Ούτε στην πρώτη φάση αλλά ούτε και στη δεύτερη, πιστεύαμε πραγματικά ότι θα διακριθούμε και αυτό όχι γιατί δεν είχαμε εμπιστοσύνη στο έργο μας και τον σχεδιασμό του, αλλά γιατί δεν είμαστε κοινωνική επιχείρηση όπως οι περισσότερες που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ωστόσο, η γνωριμία μας με οργανώσεις διαφορετικού νομικού καθεστώτος και αντικειμένου δραστηριότητας από το δικό μας, διεύρυνε τους ορίζοντές μας, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη μας στην κοινωνία των πολιτών και δικαίωσε τις προσδοκίες μας για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας κοινωνίας.

Τι είναι η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ  και ποιος ο σκοπός της;

Η Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» (ΕΚΠΟΙΖΩ) ιδρύθηκε το 1988 με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή, την βελτίωση της ποιότητας ζωής του και την ενεργοποίησή του. Είναι αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών βάσει των νόμων 2251/94 και 3587/2007 «για την προστασία του καταναλωτή» (Αριθμός Μητρώου 03/30-09-2009). Είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητη  από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

Ποια ήταν η ιδέα, η έμπνευση πίσω από την δημιουργία;

Η ΕΚΠΟΙΖΩ προέρχεται από την ΕΠΟΙΖΩ, την Ένωση για την Ποιότητα Ζωής, στόχος της οποίας ήταν η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών σε όλο το φάσμα της ζωής τους. Ανέπτυξε δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος, των δασών, του παιδιού, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, του καταναλωτή, διαμορφώνοντας παράλληλα εξειδικευμένες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν θυγατρικοί μεν, αλλά αυτόνομοι νομικά φορείς, όπως ο Παιδικός Σταθμός της ΕΠΟΙΖΩ, το Τεχνικό Κέντρο Επισκευών, η Προστασία Δασών, ο Συνεταιρισμός διάθεσης βιολογικών προϊόντων. Την ίδια πορεία ακολούθησε και η δραστηριότητα για την προστασία του καταναλωτή, που οδήγησε στην ίδρυση της ΕΚΠΟΙΖΩ με αποκλειστικό αντικείμενο καταναλωτικά θέματα.

Ashoka-Roma-2018-Web-155.jpg?mtime=20180625175522#asset:91134

Τι είναι το πρόγραμμα «Ενέργεια για όλους»;

Το πρόγραμμα «Ενέργεια για όλους» αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν στην μείωση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα μέσω μιας καινοτόμας προσέγγισης που βασίζεται στους ακόλουθους τρεις πυλώνες που  χαρακτηρίζουν και την αγορά ενέργειας.

i. Τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, με δράσεις που αφορούν στην ενημέρωσή τους για τα ενεργειακά δικαιώματα και στον τρόπο εξάσκησής τους, στην εκπαίδευσή τους σχετικά με την εξοικονόμηση και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την χρήση των ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κινητοποίησή τους για τη σωστότερη επιλογή προμηθευτή και στην παροχή νομικής και τεχνικής υποστήριξής τους  σε θέματα ενέργειας.

ii-iii. Τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και τις ΑΡΧΕΣ - με δράσεις που υποστηρίζουν την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους καταναλωτές σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, την διασφάλιση των ενεργειακών τους δικαιωμάτων, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και την ομαλότερη λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε/αντιμετωπίζετε στην προσπάθεια σας να πετύχετε τον σκοπό σας;

Σε περίοδο οικονομικής ύφεσης με κομμένες τις κρατικές επιδοτήσεις προς τις Ενώσεις Καταναλωτών, με βασική κατεύθυνση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ (που απευθύνονται σε ΜΚΟ) και των δωρεών Ιδρυμάτων, προς την κάλυψη των βασικών αναγκών των Ελλήνων κάτω από το όριο της φτώχειας και των μεταναστών, σε συνδυασμό με την αυστηρή νομοθεσία που απαγορεύει επιδοτήσεις από επιχειρήσεις και κόμματα, η ανεύρεση πόρων αποτελεί το δυσκολότερο τμήμα του σχεδιασμού και της υλοποίησης τέτοιων δράσεων.

Πιστεύουμε πως η προίκα που απέκτησε η δράση μας λόγω της βράβευσης και της υποστήριξης από την Ashoka, τo Shneider Εlectric Foundation και την Enel θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για πιθανές μελλοντικές χρηματοδοτήσεις.

Τι θέλετε να δείτε η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ να κατορθώνει σε 5 χρόνια από τώρα;

Οραματιζόμαστε την πλήρη λειτουργία ενός γραφείου ενεργειακής υποστήριξης σε νομικό, τεχνικό και ενημερωτικό-εκπαιδευτικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην ενημέρωση-ενεργοποίηση των Ελλήνων καταναλωτών, στην προάσπιση των ενεργειακών δικαιωμάτων  τους και, εν τέλει, στην μείωση της ενεργειακής φτώχειας στην χώρα μας, ώστε ο καταναλωτής από παθητικός δέκτης να γίνει ενεργός!

Τι συμβουλές θα δίνατε σε νέους επιχειρηματίες που θέλουν να προβούν σε παρόμοια εγχειρήματα;

Είναι δύσκολο για μια ΜΚΟ που δεν λειτουργεί επιχειρηματικά να δώσει συμβουλές σε νέους επιχειρηματίες. Βέβαια το ότι οι δράσεις μας δεν χαρακτηρίζονται ως επιχειρηματικές δεν σημαίνει ότι στερούνται στρατηγικής, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας.

Αυτό που θα προτείναμε λοιπόν, είναι η ανίχνευση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας μας, η εξεύρεση αειφόρων λύσεων και η υλοποίησή τους  με πρώτιστο στόχο τον καταναλωτή στο επίκεντρο και την εξυπηρέτηση του και τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού αλλά και της ορθής στρατηγικής και προσήλωσης στο στόχο.

Τι νεότερο μπορούμε να αναμένουμε από την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ στο άμεσο μέλλον;

Ήδη υπάρχει ένα νεότερο μετά την βράβευσή μας. Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε μια διαδικτυακή έρευνα προκειμένου να αποτυπώσουμε τη συμπεριφορά των καταναλωτών στην παρούσα φάση σχετικά με  διάφορα θέματα ενέργειας. Μπορείτε  να βρείτε το σχετικό ερωτηματολόγιο  και να  το συμπληρώσετε, στον ιστότοπο εδώ. Η άποψή σας έχει αξία για εμάς.

Επίσης, συμμετέχουμε ενεργά στην καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξοικονόμηση ενέργειας, που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2018, δημοσιοποιώντας τακτικά το παρεχόμενο υλικό στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκτός αυτών, σχεδιάζουμε μια σειρά από άλλες δράσεις που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τις αναφέρω, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι: “μείνετε συντονισμένοι με την ΕΚΠΟΙΖΩ στο  ekpizo.gr,  θα ακολουθήσουν ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις” .

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr