NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Θέσεις Εργασίας
ανάγνωση

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 20 θέσεις για ειδικούς επιστήμονες (1.000-3.000 ευρώ/μήνα)

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 20 θέσεις για ειδικούς επιστήμονες (1.000-3.000 ευρώ/μήνα)

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για πλήρη ή μερική απασχόληση, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από διάφορα ερευνητικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος αναβάθμισης σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας KIOS CoE Teaming, και από διάφορα εθνικά προγράμματα ή έργα χρηματοδοτούμενα από τη βιομηχανία.

Οι υποψήφιοι και υποψήφιες για τις συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ευφυή συστήματα μεταφορών (intelligent transportation systems), ευφυή δίκτυα νερού (smart water networks), συστήματα αυτόματου ελέγχου, υπολογιστική νοημοσύνη (computational intelligence), machine learning, βελτιστοποίηση και δίκτυα (optimization and networks), embedded systems, Internet of Things, διάγνωση σφαλμάτων (fault diagnosis), cyber-security, reliability, resiliency, dependable integrated systems, software defined radio, and fault tolerance. Υποψήφιοι/ες με εξαιρετικό μαθηματικό υπόβαθρο ή/και εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η εργοδότηση των ερευνητών/τριών θα γίνεται με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης βάση απόδοσης για μεγάλη χρονική περίοδο χωρίς περιορισμούς. Ο μηνιαίος μισθός συμπεριλαμβάνει εισφορές εργοδοτούμενου, θα είναι αναλόγως προσόντων και πείρας και θα κυμαίνεται μεταξύ €1000-€2000 για κατόχους BSc/MSc και μεταξύ €1800-€3000 για κάτοχους PhD. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο μισθό. Οι εν λόγω θέσεις δεν προνοούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ωστόσο το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα εάν ο εργοδοτούμενος ή η εργοδοτούμενη το επιθυμεί να γίνει μέλος στο κρατικό σχέδιο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ετήσιο κόστος ανά άτομο €550) ή να ενταχθεί στο Ιδιωτικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (κόστος 5,5% επί του ακαθάριστου μισθού). Άδεια μητρότητας, θα χορηγείται βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 έως 2012.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc., PhD) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή σε παρεμφερή κλάδο, απόαναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
  • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά εδώ:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση που να αναφέρει επίσης την
  • ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι για εργοδότηση
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
  • Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc/PhD
  • Συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τους εμπειριών (μέχρι 1 σελίδα)
  • Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον καθηγητών Πανεπιστημίου από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερο από την Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 5 μμ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα αρχίσει άμεσα. Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22893460 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kios@ucy.ac.cy.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr