NEWSFLASH...
Καριέρα & HR
ανάγνωση

Παραγωγικότητα ανθρώπινου δυναμικού και κάπνισμα: Μια σχέση με δυσκολίες

Παραγωγικότητα ανθρώπινου δυναμικού και κάπνισμα: Μια σχέση με δυσκολίες

Τα τελευταία χρόνια, η συνειδητοποίηση κατά του καπνίσματος έχει αυξηθεί. Σήμερα είναι γνωστό ότι τόσο το κάπνισμα, όσο και το παθητικό κάπνισμα είναι επιβλαβές για την υγεία.

Οι επιβλαβείς επιπτώσεις δεν λείπουν και από τους χώρους εργασίας, και εντοπίζονται κυρίως στους τομείς της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, όσο και στον τομέα της παραγωγικότητας.

Κάπνισμα και Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων

Τα πλεονεκτήματα των χώρων εργασίας χωρίς καπνό, είναι πλέον αδιαμφισβήτητα. Η πολυτιμότερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένας εργοδότης είναι αυτή που αφορά στην ευημερία των εργαζομένων. Στατιστικές δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που δεν καπνίζουν, κάνουν χρήση λιγότερων ημερών αδείας λόγω ασθένειας, και είναι περισσότερο αποτελεσματικοί μακροπρόθεσμα. Επίσης, οι καπνιστές είναι περισσότερο πιθανό να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα ή να εμφανίσουν μορφές αναπηριών. Παράλληλα, το κάπνισμα, μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε ατύχημα (πχ φωτιά), ενώ αντίστοιχα η αποχή ενός καπνιστή από το κάπνισμα για αρκετές ώρες λόγω εργασίας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως, απώλεια συγκέντρωσης, απώλεια μνήμης, ευερεθιστότητα, υπνηλία, και άλλα, τα οποία με τη σειρά τους να αποτελέσουν παράγοντα πρόκλησης ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Κάπνισμα και μειωμένη παραγωγικότητα

Οι επιδράσεις του καπνίσματος είναι εμφανείς και στα επίπεδα παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι σαφές ότι η απουσία από το χώρο εργασίας οδηγεί στην απώλεια παραγωγικότητας της εταιρίας. Ο καπνιστής χρειάζεται συχνά διαλείμματα, σημαντικής διάρκειας, τα οποία ως διακοπές της εργασίας του, έχουν σημαντικό χρονικό κόστος συνολικά κάθε ημέρα, καθιστώντας τον αναποτελεσματικό. Παράλληλα, μετά τη διακοπή της εργασίας για κάπνισμα, απαιτείται και ένας πρόσθετος χρόνος επαναπροσαρμογής στη ροή της εργασίας, ο οποίος ουσιαστικά προστίθεται στο χρόνο του διαλείμματος. Πρακτικά, ένας καπνιστής θα χρειαστεί από 10 μέχρι και 15 λεπτά για κάθε τσιγάρο, ειδικά αν ο χώρος καπνίσματος είναι συγκεκριμένος και απομακρυσμένος από τη θέση εργασίας του. Αυτό σημαίνει ότι για μόλις 10 τσιγάρα την ημέρα, έχει χαθεί κατ’ ελάχιστον μια ώρα εργασίας, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος προσαρμογής του εργαζόμενου μόλις επιστρέψει στη θέση εργασίας του. Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος ο οποίος καπνίζει περισσότερα τσιγάρα, θα δαπανά και περισσότερο χρόνο εκτός εργασίας.

Κάπνισμα και τριβές μεταξύ του προσωπικού

Πέραν των επιπτώσεων στην παραγωγικότητα, το κάπνισμα στους χώρους εργασίας έχει ως αποτέλεσμα και τη δημιουργία τριβών μεταξύ των μελών του ανθρώπινου δυναμικού, επηρεάζοντας τα επίπεδα παραγωγικότητας και αρμονίας μεταξύ των εργαζομένων. Συχνά ο καπνός ενδέχεται να ενοχλεί τους μη καπνιστές, ειδικά αν δεν έχει οριστεί κατάλληλος χώρος, ή αν ο χώρος αυτός δεν είναι απομακρυσμένος, ή αν δεν τηρείται αυστηρά η πολιτική καπνίσματος μόνο σε συγκεκριμένους χώρους. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θεωρούν άδικο το ότι οι καπνιστές δαπανούν περίπου 15 λεπτά για κάθε ένα τσιγάρο. Οι μη καπνιστές εργαζόμενοι νοιώθουν πολύ συχνά ότι επιβαρύνονται δυσανάλογο φόρτο εργασίας σε σχέση με τους καπνιστές, ακριβώς λόγω της μειωμένης παραγωγικότητας των καπνιστών. Πρόσφατα μάλιστα, είδε το φως της επικαιρότητας είδηση σύμφωνα με την οποία εργαζόμενοι πολυεθνικής εταιρείας στην Ιαπωνία, έκαναν παράπονα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με το κάπνισμα στους εργασιακούς χώρους, με αποτέλεσμα να αλλάξει η Πολιτική της εταιρείας για το ζήτημα αυτό και να οριστεί επιπλέον άδεια 6 ημερών για τους εργαζόμενους που δεν καπνίζουν, ως αντιστάθμισμα για την υψηλότερη παραγωγικότητά τους σε σχέση με τους καπνιστές.

Υποστήριξη της διακοπής του καπνίσματος από τους εργοδότες

Οι εταιρείες επενδύουν σημαντικά χρηματικά ποσά για να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους και ως εκ τούτου είναι σημαντικό για αυτούς να είναι υγιείς και παραγωγικοί. Η μείωση των εργαζομένων που καπνίζουν έχει σημαντικά οφέλη στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στις σχέσεις των εργαζομένων.

Παράλληλα, ένας βασικός στόχος ενός εργοδότη, οφείλει να είναι και η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων του. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που καπνίζουν θέλουν να εγκαταλείψουν τη συνήθεια του καπνού. Η συντριπτική πλειοψηφία των καπνιστών και των μη καπνιστών προτιμούν να εργάζονται σε περιβάλλον χωρίς καπνό. Όταν οι εργαζόμενοι είναι υγιείς και έχουν έντονη αίσθηση προσωπικής ευημερίας, υπάρχει βελτίωση στο ηθικό τους, και κατ’ επέκταση, στη συνολική ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το περιβάλλον, οι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί και αισθάνονται μεγαλύτερη αίσθηση αφοσίωσης.

Διακοπή του καπνίσματος με τη μέθοδο του ψυχοδράματος

Ο ρόλος του εργοδότη είναι πολύ σημαντικός σε αυτή τη διαδικασία επειδή μπορεί να προσφέρει στους εργαζόμενους ευκαιρίες, επιλογές και κίνητρα που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν τη διακοπή του καπνίσματος. Καθώς το κάπνισμα συνδέεται με πολλές καθημερινές λειτουργίες, είναι μια συνήθεια που αφορά στην ψυχή του ανθρώπου. Έχει αποδειχθεί πως για την επιτυχή διακοπή του καπνίσματος, η μέθοδος του ψυχοδράματος είναι η καταλληλότερη, καθώς ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ψυχή του ανθρώπου. Με ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 98%, ανακαλύπτει και θεραπεύει την αιτία της επιθυμίας για καπνό, και δε στέκεται μόνο στο να ανακουφιστούν τα συμπτώματα της στέρησής του. Άτομα που έχουν βιώσει την εμπειρία του ψυχοδράματος για τη διακοπή του καπνίσματος, κάνουν λόγο για εξαφάνιση της επιθυμίας τους για τσιγάρο στο μέλλον. 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και διακοπή καπνίσματος

Στον επιχειρηματικό κόσμο, η εταιρική εικόνα σημαίνει πολλά. Αυτό που αντιπροσωπεύει μια εταιρεία επηρεάζει τη γνώμη των ανθρώπων που ενδιαφέρονται γι’ αυτή. Οι εταιρείες δαπανούν σημαντικά ποσά σε ετήσια βάση για τη βελτίωση της εικόνας τους προς τα έξω, καθώς μια θετική εικόνα βοηθά στην προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και πολύτιμων εργαζομένων, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων. Η εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις εταιρείες, συμπεριλαμβάνει και πρακτικές για την υποστήριξη των εργαζομένων, ενώ η προστασία της Υγείας και Ασφάλειας είναι (ή θα έπρεπε να είναι) κορυφαίο θέμα για κάθε εταιρεία. Συνεπώς μια σύγχρονη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δείξει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της, μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων διακοπής καπνίσματος, με πόρους της ίδιας της εταιρείας.

Η εφαρμογή ενός προγράμματος διακοπής του καπνίσματος θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την:

  • Προάσπιση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων
  • Βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού
  • Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των εργασιακών σχέσεων
  • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι το κόστος από τα προγράμματα αυτά είναι πολύ μικρότερο από το κόστους που πληρώνει έμμεσα αλλά σε συνεχή βάση η εταιρεία λόγω της μειωμένης παραγωγικότητας και των πρόσθετων ημερών αδείας που χρειάζονται οι εργαζόμενοι εξ αιτίας του καπνίσματος. 

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

    Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr