NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how | Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
ανάγνωση

PwC: Η υπευθυνότητα είναι συνυφασμένη με τη συμπεριφορά των ανθρώπων μας

PwC: Η υπευθυνότητα είναι συνυφασμένη με τη συμπεριφορά των ανθρώπων μας

H PwC, είναι μία εταιρεία που θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξής της την υπευθυνότητα απέναντι σε πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους αλλά και την ίδια την κοινωνία. Για να μάθουμε περισσότερα για το τι τελικά σημαίνει υπευθυνότητα, για το πώς η εταιρεία επενδύει στους εργαζομένους της και για το πώς στηρίζει την επιχειρηματικότητα, μιλήσαμε με τις πλέον κατάλληλες, που είναι η Βίβιαν Τσαμαδού, Senior Manager, Corporate Responsibility και η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Director, Human Capital, Marketing, CR Leader.

Τι σημαίνει για εσάς υπεύθυνη επιχειρηματικότητα; Η υπευθυνότητα τελικά για μία εταιρεία είναι ανάγκη ή μόδα;

ΓΚ: Το ενδιαφέρον για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αυξάνεται και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεων, που καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και όχι μιας νέας τάσης. Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι ανάγκη αλλά και καθήκον για τις εταιρείες. Για εμάς η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αντικατοπτρίζεται στον σκοπό της PwC που είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ο σκοπός μας βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητάς μας και αποτελεί και τη βάση του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας μας.

Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις ενέργειες μάρκετινγκ μίας εταιρείας και στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;

ΓΚ: Και βέβαια. Μάρκετινγκ είναι η προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών μιας εταιρείας, ενώ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η προσφορά της στην κοινωνία και η υπεύθυνη στάση της απέναντι στο περιβάλλον και στο ενεργειακό της αποτύπωμα.

Σαν εταιρεία επενδύετε ιδιαίτερα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Μιλήστε μας για το πρόγραμμα Social Entrepreneur. Τι ακριβώς κάνει και ποια τα αποτελέσματα που έχετε δει μέχρι τώρα;

ΒΤ: Τα τελευταία χρόνια, εμφανίζεται στη χώρα μας ένα ρεύμα νεοφυών και κοινωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της ανεργίας μέσω της αυτοαπασχόλησης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα γίνουν βιώσιμες. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν συνδέεται με την έλλειψη της κατάλληλης τεχνογνωσίας και εμπειρίας για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματικά σχέδια με μετρήσιμο αποτέλεσμα, ώστε να αντλήσουν τους απαραίτητους πόρους. Την ανάγκη αυτή στοχεύει να καλύψει το πρόγραμμα Social Entrepreneur της PwC που εστιάζει στην υποστήριξη νεοφυών και κοινωνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Στόχου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDG) 8 - Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο 2015 και έχει μακροπρόθεσμη διάρκεια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, παρείχαμε pro bono υπηρεσίες, mentoring και εκπαιδεύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εκκολαπτήρια, συνολικής διάρκειας πάνω από 10.000 ώρες. Έχουμε υποστηρίξει πάνω από 140 κοινωνικές και νεοφυείς επιχειρήσεις, 19 ΜΚΟ, καθώς και εκκολαπτήρια και accelerators όπως το NBG Business Seeds, Social Dynamo και η ΑΜΚΕ AFI.

Παράθεση - epixeiro.gr

Πέραν της φιλανθρωπίας προσφέρουμε αξία με αποτελέσματα και μακροπρόθεσμη διάρκεια

Γιατί επιλέξατε να «επενδύσετε» στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα; Βλέπετε ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτό τον χώρο;

ΒΤ: Το ίδιο το αντικείμενο της PwC προσφέρει αξία στην κοινωνία και στην οικονομία, καθώς ενισχύει τη διαφάνεια, χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και προωθεί την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα σε κάθε τομέα. Οι εργαζόμενοί μας είναι επαγγελματίες με πιστοποιημένη τεχνογνωσία και πολύπλευρη εμπειρία. Οι γνώσεις και οι συμβουλές μας είναι το καλύτερο που μπορούμε να προσφέρουμε σε ανθρώπους που ξεκινούν τις δικές τους επιχειρήσεις και σε ΜΚΟ που θέλουν να λειτουργούν αποτελεσματικά και με διαφάνεια, έτσι ώστε να προσελκύσουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Έτσι, πέραν της φιλανθρωπίας προσφέρουμε αξία με αποτελέσματα και μακροπρόθεσμη διάρκεια. Αυτή είναι η διαφοροποίηση της προσφοράς μας.

Τι σημαίνει για εσάς εθελοντισμός; Πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι μίας εταιρείας πρέπει να έχουν κίνητρο για να γίνουν εθελοντές; Πείτε μας δυο λόγια για το πρόγραμμα “One for One”. Πώς λειτουργεί μέχρι τώρα και ποιες ΜΚΟ έχετε στηρίξει;

ΓΚ: Οι εταιρείες θα πρέπει να δίνουν όχι μόνο κίνητρα αλλά και ευκαιρίες στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το πρόγραμμα One for One, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι μας να γίνουν η κινητήριος δύναμη των ενεργειών Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το One for One δίνει ένα ηθικό κίνητρο καθώς, για κάθε ώρα εθελοντικού έργου των εργαζομένων, η PwC προσφέρει ένα ευρώ σε ένα budget που θα διατεθεί για κοινωνικούς σκοπούς. Στο τέλος του οικονομικού έτους της PwC, το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα προσφερθεί σε έναν ΜΚΟ ή σε μία κοινωνική επιχείρηση της επιλογής των εργαζομένων μας. Με το One for One, στόχος μας είναι να κατανοήσουν οι εργαζόμενοί μας την αξία του προγράμματος και να συμμετέχουν στην υλοποίησή του. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, πραγματοποιούμε καμπάνιες εσωτερικής επικοινωνίας και διοργανώνουμε “Speed dating” με ΜΚΟ και κοινωνικές επιχειρήσεις στα γραφεία μας. Και είναι και για μας μία μεγάλη ικανοποίηση, να βλέπουμε τους ανθρώπους μας να ανταποκρίνονται με μεγάλη χαρά, ακόμη και να μας προτείνουν οι ίδιοι νέες ιδέες για να εμπλουτίσουμε τις δράσεις μας.

Μιλήστε μας για το πρόγραμμα “Be well Work Well”. Ποιο ήταν το κίνητρο για τη δημιουργία του και τι feedback έχετε από τους εργαζόμενους μέχρι τώρα;

ΓΚ: Είναι μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το διεθνές δίκτυο της PwC και την υιοθετήσαμε στην Ελλάδα με μεγάλο ενθουσιασμό. Το Be well, work well αφορά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μας, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο εστιάζοντας στην αλλαγή καθημερινών συμπεριφορών που οδηγούν στην προσωπική ενδυνάμωση, την αποτελεσματική διαχείριση απαιτητικών συνθηκών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και συνολικά την καλύτερη απόδοση σε όλα τα επίπεδα. Κάθε μήνα, διοργανώνουμε μια ημέρα Wellbeing όπου οι εργαζόμενοί μας έχουν την επιλογή να συμμετάσχουν σε ενημερωτικά σεμινάρια ευεξίας, mindfulness, αντιμετώπισης του στρες και υγιεινής διατροφής. Οι άνθρωποί μας ανταποκρίνονται θετικά και αυτό μας δίνει το έναυσμα να συνεχίσουμε και να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα με νέες δραστηριότητες.

Τι συμβουλές έχετε να δώσετε σε επιχειρήσεις που θέλουν να γίνουν πιο υπεύθυνες; Τελικά η υπευθυνότητα είναι θέμα budget ή θέμα κουλτούρας;

ΓΚ: Η υπευθυνότητα είναι καθαρά θέμα κουλτούρας. Ξεκινάει από το όραμα και τις αξίες της εταιρείας. Για εμάς στην PwC, είναι να δρούμε με ακεραιότητα, να κάνουμε τη διαφορά, να νοιαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε και να επαναπροσδιορίζουμε το εφικτό. Αυτές τις αξίες εφαρμόζουμε σε κάθε δραστηριότητά μας και κατά συνέπεια, η υπευθυνότητα είναι συνυφασμένη με την κουλτούρα μας και αντικατοπτρίζεται στη συμπεριφορά των ανθρώπων μας. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι η εταιρική υπευθυνότητα είναι θέμα budget. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν υπάρχει θέληση, ακόμα και με χαμηλό budget, μπορείς να κάνεις πολλά. Ενδεικτικά αναφέρω, τα μπαζάρ που πραγματοποιούμε , Χριστούγεννα και Πάσχα από το 2015, στα γραφεία μας. Οργανώνονται από τους εθελοντές μας οι οποίοι βοηθούν ΜΚΟ να πουλήσουν χριστουγεννιάτικα είδη ή λαμπάδες στους εργαζομένους μας, και με τον τρόπο αυτό να συγκεντρώσουν χρήματα για τους σκοπούς τους. Η δραστηριότητα αυτή έχει ελάχιστο κόστος αλλά αποφέρει σημαντικά κέρδη στους ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει 19 ΜΚΟ και έχουν συνολικά συγκεντρωθεί πάνω από 56.000€.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr