NEWSFLASH...
Χρηματοδότηση
ανάγνωση

Το νέο δυναμικό περιβάλλον ρύθμισης οφειλών μέσω του εξωδικαστικού και των 120 δόσεων

Το νέο δυναμικό περιβάλλον ρύθμισης οφειλών μέσω του εξωδικαστικού και των 120 δόσεων

Οι συνεχείς βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό και η προσθήκη της ρύθμισης των 120 δόσεων διαμορφώνουν ένα νέο δυναμικό περιβάλλον ρύθμισης οφειλών για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις.

Δύο χρόνια εξωδικαστικός μηχανισμός

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός με την έναρξη της λειτουργίας του πριν από 2 χρόνια αποτέλεσε μια σημαντική τομή στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους της χώρας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς όλους τους πιστωτές τους. Όλο αυτό το διάστημα, το διαμορφούμενο περιβάλλον ρύθμισης οφειλών αντιμετώπισε πολλές θεσμικές και τεχνικές προκλήσεις και κυρίως την αδράνεια της υφιστάμενης κατάστασης, όπως συμβαίνει με κάθε τι καινούργιο. Από τη μια πλευρά έπρεπε να αντιμετωπιστεί η υφιστάμενη κουλτούρα ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, της λογικής δηλαδή του «πατάω ένα κουμπάκι και ρυθμίζω» ή του «ρυθμίζω για λίγο μέχρι να χάσω τη ρύθμιση». Από την άλλη πλευρά έπρεπε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κουλτούρας «κουρέματος χρέους» των πιστωτών, τόσο από τις τράπεζες όσο και από το δημόσιο, καθώς αυτό ήταν μια μεγάλη καινοτομία.

Διανύοντας μια δύσκολη διαδρομή 2 ετών και με συνεχείς τροποποιήσεις και βελτιώσεις, ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα ώριμο εργαλείο ρύθμισης, κάτι άλλωστε που αποτυπώνεται και στα θετικά αποτελέσματα του τελευταίου διαστήματος. Ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός ρυθμίσεων αποτελεί δείκτη αποδοχής του μηχανισμού από τις ελληνικές επιχειρήσεις ως μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση ρύθμισης των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές. Όπως αναφέρει στην πρόσφατη συνέντευξή του στο epixeiro.gr ο Ειδικός Γραμματέας κ. Φώτης Κουρμούσης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έχει ήδη ρυθμιστεί χρέος συνολικού ύψους περίπου 85 εκατ. € σε 2.100 επιχειρήσεις όλων των ειδών, εκ των οποίων τα 54 εκατ. € είναι χρέη επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) και ομόρρυθμων εταίρων, και τα 31 εκατ. € είναι χρέη ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν διαγραφή προστίμων, προσαυξήσεων και τόκων υπερημερίας κατά 85-95% και αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο και έως 240 δόσεις για τα «κόκκινα δάνεια».

Η προσθήκη των 120 δόσεων στο περιβάλλον ρύθμισης οφειλών και η συνέργεια με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Οι δύο νέες προσθήκες ρυθμίσεων των 120 δόσεων για τις οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έχουν ήδη δώσει μια νέα δυναμική στο περιβάλλον ρύθμισης οφειλών, κυρίως όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Μέσω της διαδικασίας οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία σε έως 120 δόσεις αν είναι φυσικά πρόσωπα και σε έως 24 ή 30 δόσεις (ανάλογα με τον τύπο των οφειλών) αν είναι νομικά πρόσωπα. Το κούρεμα που μπορούν να πετύχουν οι οφειλέτες αφορά τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και είναι ανάλογο του πλήθους των δόσεων που επιλέγουν να πληρώσουν, δηλαδή όσο πιο πολλές δόσεις επιλέγουν (ώστε να πέσει το ύψος της δόσης) τόσο μικρότερο είναι το κούρεμα που θα πετύχουν. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα το ύψος της δόσης δεν μπορεί να πέσει κάτω από ένα ελάχιστο όριο, ανάλογα με τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη και τα τέκνα του, και έτσι μειώνεται κατά περίπτωση το πλήθος των δόσεων που μπορεί να επιτευχθεί.

Όσον αφορά τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις, για τους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες) γίνεται επανυπολογισμός των εισφορών από 2002 έως 2016 που οδηγεί σε μείωση των αντίστοιχων οφειλών τους, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα διαγραφής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής κατά 85%. Όσον αφορά τους εργοδότες (επιχειρήσεις) η διαγραφή οφειλών ανέρχεται στο 50% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ για τους αγρότες στο 100%.

Επισημαίνεται ότι οι 120 δόσεις προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά ως προς τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ένας οφειλέτης μπορεί κατ΄ αρχάς να αξιοποιήσει τις 120 δόσεις αξιοποιώντας την γρήγορη ταχύτητα της εν λόγω διαδικασίας, παίρνοντας μια σημαντική ανάσα ρευστότητας, και στη συνέχεια να ρυθμίσει και τα υπόλοιπα χρέη του π.χ. προς τράπεζες, προμηθευτές, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Βέβαια, δεν υπάρχει γενικός κανόνας για την εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών. Κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, ανάλογα με τον τύπο του οφειλέτη και το είδος και το ύψος των οφειλών του. Κάθε οφειλέτης σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους και συνεργάτες καλείται να εξετάσει όλες τις δυνατότητες που του παρέχονται και να διαμορφώσει το κατάλληλο μείγμα ρύθμισης, μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού και 120 δόσεων, έτσι ώστε να οδηγηθεί στην βέλτιστη δυνατή λύση.

Συνεχείς βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Σημαντικές βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα στο θεσμικό πλαίσιο και στην τεχνική εφαρμογή της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τηνέα ευελιξία που πλέον δίνεται για ρύθμιση των οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία μέσω της «δεύτερης ευκαιρίας» στις αιτήσεις που απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας από μη συμμετοχή των τραπεζών. Αν δηλαδή οι τράπεζες ψηφίσουν αρνητικά στην αρχική ψηφοφορία για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, μπορούν πλέον να εξαιρεθούν έτσι ώστε η αίτηση να προχωρήσει για τη ρύθμιση των οφειλών που αφορούν μόνο ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, ξεμπλοκάροντας έτσι πολλές αιτήσεις που κολλούσαν στο πρώτο στάδιο της διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, εντός του Ιουνίου 2019 ενεργοποιείται στην πλατφόρμα και η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών που γεννήθηκαν εντός του 2018, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις να ρυθμίσουν σε μεγαλύτερο εύρος τις οφειλές τους. Γνωρίζοντας ότι το 2018 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, κατά την οποία δεν μειώθηκαν αλλά αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις και οι οφειλές των περισσότερων επιχειρήσεων, η εξέλιξη αυτή θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο.

Συμβουλευτική υποστήριξη υποβολής αίτησης εξωδικαστικού μηχανισμού

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην χρηματοοικονομική συμβουλευτική καθώς και την εμπειρία της από επιτυχημένες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών πελατών της μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού η HFT Consultants παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή αίτησης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Για δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας της επιχείρησής σας για υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών πατήστε εδώ.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης της υποβολής αίτησης εξωδικαστικού μηχανισμού αφορούν τα εξής:

  • Έλεγχος των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό (δωρεάν)
  • Διερεύνηση σεναρίων για βέλτιστη λύση ρύθμισης μέσω του συνδυασμού των 120 δόσεων και εξωδικαστικού μηχανισμού
  • Τεκμηρίωση της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά απαραίτητα στοιχεία για την πληρότητα της αίτησης
  • Τεκμηρίωση της βιωσιμότητας και της πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους πιστωτές
  • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη της περίπτωσής σας επικοινωνήστε με την HFT Consultants στο τηλέφωνο 210 65 65 400 ή με αποστολή του σχετικού αιτήματός σας με mail στο info@hft.gr και εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr