NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι ελληνικές τράπεζες

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι ελληνικές τράπεζες

Όπως διαφαίνεται από τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τον ρόλο των διάφορων παραγόντων που ισχύουν γενικά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας επιχείρησης, οι ίδιοι όροι ισχύουν στον Τραπεζικό Κλάδο και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Οι παράγοντες που βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων παροχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών γενικότερα είναι:

Τεχνολογία

Προφανώς και είναι ο δομικός λίθος για την ψηφιακή μεταβολή σε μία διαδικασία. Η αυξημένη χρήση νέων τεχνολογιών στις Τράπεζες δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα, γιατί προσφέρει εναλλακτικές λύσεις, αυξημένη ταχύτητα, νέες δυνατότητες, δυνατότητα μεγαλύτερου εύρους μετασχηματισμών και φυσικά μεγαλύτερη ασφάλεια αλλά και λόγω όλων των παραπάνω, ίσως προσέγγιση περισσότερης πελατείας μέσω νέων προϊόντων.

Καινοτομία

Η δημιουργία καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων, καθώς και η δημιουργία καινοτόμων διαδικασιών, επιτρέπουν μια τράπεζα να είναι πιο δεκτική στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αποδέχεται μεταβολές, όπου μία πιο συντηρητικών ιδεών τράπεζα μπορεί να απέρριπτε. Άρα, η δημιουργία μίας καινοτομίας βοηθάει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και η εφαρμογή ψηφιακού μετασχηματισμού σε μία τράπεζα μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Κεφάλαιο

Οι τράπεζες, σαν βασικός διακινητής του χρήματος στην αγορά, όσο περισσότερο κεφάλαιο διαθέσουν τόσο πιο καλή τεχνολογία θα αγοράσουν και περισσότερες εργασίες θα πραγματοποιήσουν. Φυσικό επακόλουθο είναι να επηρεάζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις Τράπεζες. Πρόσθετο κεφάλαιο για εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες δίνει ακόμα ένα πλεονέκτημα, αφού ο ψηφιακός μετασχηματισμός, συνήθως, απαιτεί το προσωπικό να διαθέτει γνώσεις πρόσφατης τεχνολογίας.

Ανθρώπινο δυναμικό

Όπως αναφέρθηκε και στον παράγοντα του κεφαλαίου, το σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό είναι κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή μίας ψηφιακής μεταρρύθμισης. Η συνεχόμενη και επαρκής εκπαίδευσή του, η χρήση του στην κατάλληλη θέση και σωστή αξιολόγηση των ικανοτήτων του - αλλά και κάτι το οποίο σχεδόν πάντα ξεχνιέται όταν πραγματοποιούνται αλλαγές - η γνώμη του για τις διαδικασίες και οι προτάσεις του, μπορεί να λύσουν προβλήματα σε διαδικασίες και τεχνικές που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν ψηφιακά. Συνήθως, στις τράπεζες ο κάθε υπάλληλος έχει συγκεκριμένες εφαρμογές στον υπολογιστή του. Δημιουργώντας μία μεταβολή σε μία διαδικασία η οποία γίνεται πλέον ψηφιακά, μπορεί να επηρεάσει την διεκπεραίωση της εργασίας του. Άρα, η γνώμη του υπαλλήλου και όλων των εμπλεκόμενων κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας διαδικασίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ένας σωστά και τεχνολογικά καταρτισμένος υπάλληλος θα έχει γνώμη ακόμα πιο ορθή για το αποτέλεσμα των ενεργειών.

Κράτος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της τραπεζικής αγοράς απαιτεί πολύ περισσότερο προσοχή στην υλοποίησή του, αφού πρέπει να εφαρμοστεί σε οργανισμούς που κινούν πλήθος ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, περιουσίες και την τύχη τρίτων επιχειρήσεων. Είναι, επομένως, επιβεβλημένο σε οποιαδήποτε μεταβολή που θα προχωρήσει για την ψηφιακή του μορφοποίηση, να φροντίσει να είναι οι νέες διαδικασίες στα πλαίσια που υποχρεούται να είναι από την νομοθεσία, αφού πλέον απαιτείται συγκεκριμένο άτομο για επίβλεψη των Προσωπικών Δεδομένων, όταν η μεταβαλλόμενη διαδικασία αφορά επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, οφείλει η Τράπεζα να ακολουθεί την τελευταία Ευρωπαϊκή Οδηγία. Πρέπει οι προτάσεις να διαμορφώνονται με την πρότερη γνώμη του Υπεύθυνου Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό γιατί μετά την τελική υλοποίηση, χωρίς την πρότερη γνώμη του, μπορεί να πρέπει να ξανασχεδιαστεί ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση στην ψηφιακή μορφή, επιφέροντας έτσι πρόσθετο κόστος χρονικό ή και χρηματικό.

psifiakosmetasxhmatismos2.jpg?mtime=20191207131957#asset:155771

Νέες οδηγίες έχουν εμφανιστεί και για την κρυπτογράφηση των δεδομένων και των τρόπων που τα POS αποστέλλουν τα στοιχεία μέσω των δικτύων επικοινωνιών. Άρα, ένα σημαντικό παρακλάδι της ασφάλειας στις συναλλαγές, είναι οι τεχνολογίες κρυπτογράφησης και διαπίστευσης και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ή τουλάχιστον δεν πρέπει να αγνοεί ένας Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός.

Είτε στο κομμάτι που ο μετασχηματισμός αφορά εσωτερικές διαδικασίες του οργανισμού είτε στις εξωτερικές του διαδικασίες, δηλαδή τις διαδικασίες που αφορούν την πελατεία ή τρίτους οργανισμούς, θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην Ασφάλεια Πρόσβασης στις υπηρεσίες, στην κρυπτογράφηση και την διάχυση των πληροφοριών προς τρίτους.

Εδώ, ίσως είναι και η μεγάλη διαφορά, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να επιφέρει ένα πρόσθετο κόστος σε μία επιχείρηση που μετακινεί κεφάλαια και χρήμα και μίας οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης. Για παράδειγμα, μία τράπεζα πρέπει να προσφέρει ασφάλεια στην συναλλαγή περισσότερο από μία άλλη επιχείρηση με online κατάστημα που μπορεί να το διαχειρίζεται γι’ αυτή μία τρίτη επιχείρηση. Η τράπεζα απαιτείται το web banking της να είναι εντός της “IT επικράτειας” για ευνόητους λόγους.

Συμπερασματικά, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός φαίνεται να υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις Ελληνικές Τράπεζες, οι οποίες συνεχίζουν να καινοτομούν στη Λιανική Τραπεζική, βελτιώνοντας συνεχώς τις ιστοσελίδες τους και τις δυνατότητες επιλογών των πελατών τους. Ο όγκος και ο χρόνος συναλλαγών έχει μειωθεί, η ανάπτυξη τραπεζικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί και ο καταναλωτής/πελάτης τραπεζικών υπηρεσιών φαίνεται να εξοικειώνεται με τη χρήση WEB Banking facilities.

Ένα ερώτημα, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί, χωρίς συνδυαστική και περαιτέρω διερεύνηση, είναι εάν η ανάπτυξη των ψηφιακών τραπεζικών συναλλαγών οφείλεται αποκλειστικά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ή βοήθησε σε αυτό και η εφαρμογή των Capital controls.

Μεγάλη σημασία δεν έχει ο κύριος παράγοντας που ώθησε την ψηφιακή εποχή ένα βήμα παραπέρα για τις Τράπεζες και τους πελάτες τους. Σημασία έχει ότι ο Τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα έχει προχωρήσει στον ίδιο βαθμό με τις τράπεζες στο εξωτερικό και απέχει ελάχιστα σε παροχές και υπηρεσίες από αυτόν, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr