NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

My Audit: Αξιολογείστε τον Λογιστή σας!

My Audit: Αξιολογείστε τον Λογιστή σας!

Το λογιστήριο είναι η καρδιά της επιχείρησης και πρέπει πάντοτε να δουλεύει ρολόι. Οποιεσδήποτε “αρρυθμίες”, είτε προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος είτε από άγνοια, μπορεί να έχουν μεγάλες και σημαντικές παρενέργειες στη λειτουργία της επιχείρησης. Η εποχή μας αλλά και το περιβάλλον του επιχειρείν στη χώρα μας δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση πρόχειρη ή ερασιτεχνική αντιμετώπιση.

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν σήμερα στην αγορά εργαλεία για τη μέτρηση, αξιολόγηση και βελτίωση του εταιρικού λογιστηρίου. Ένα από τα σημαντικότερα: Η υπηρεσία My Audit (Αυτοέλεγχος) από τη συμβουλευτική, φοροτεχνική και λογιστική εταιρεία Νικολάου ΑΕ που προσφέρει την ευκαιρία εντυπωσιακής αναβάθμισης του λογιστηρίου κάθε εταιρείας.

Τι είναι το My Audit (αυτοέλεγχος);

Το My Audit πραγματοποιείται από τη Νικολάου ΑΕ μετά από πρόσκληση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και διαπιστώνει το επίπεδο οργάνωσης και αποδοτικότητας του λογιστηρίου της. Ακόμη, το My Audit εξετάζει το κατά πόσο το λογιστήριο λειτουργεί σύννομα και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, το λογιστικό σχέδιο και τους ισχύοντες νόμους Φορολογικού, Εργατικού – Ασφαλιστικού και Εμπορικού Δικαίου.


Πλεονεκτήματα του My Audit

Τα πλεονεκτήματα του My Audit είναι πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά:

 • Απαλλαγή από προβλήματα διαχειριστικών λαθών και φορολογικών παραβάσεων.
 • Λύσεις σε πολύπλοκα λογιστικά και φορολογικά θέματα.
 • Διευκόλυνση της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας.
 • Επίτευξη αποδοτικότητας και αυτοματισμού. Δεν απαιτείται πλέον σπατάλη πολύτιμου χρόνου από τους ανθρώπους της εταιρείας.
 • Εξοικονόμηση θέσεων εργασίας.
 • Άμεση πληροφόρηση.
 • Πνευματική ηρεμία (peace of mind) για τον επιχειρηματία που μπορεί πλέον απερίσπαστος να ασχοληθεί με τα καθήκοντά του.

Πώς γίνεται το My Audit;

Η διαδικασία είναι απλή. Ο ενδιαφερόμενος παρέχει στη Νικολάου ΑΕ τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (με εξασφαλισμένη την ορθότητά τους) καθώς και όποια πληροφόρηση κρίνει ο ίδιος απαραίτητη. Στη συνέχεια, η “σκυτάλη” περνά στα εξειδικευμένα στελέχη της Νικολάου ΑΕ.

Οι άνθρωποί της, λειτουργώντας σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ελέγχου, θα διαπιστώσουν τον βαθμό οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του λογιστηρίου. Στην έκθεσή τους περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αξιολόγηση του προσωπικού της εταιρείας.
 • Έλεγχος της σχέσης αμοιβής – αντικειμένου εργασίας.
 • Έλεγχος κατανομής εργασιών.
 • Εκτίμηση επάρκειας και αξιοποίησης συστήματος πληροφορικής.

Επιπλέον, εξετάζεται ο βαθμός, ο χρόνος και η συχνότητα πληροφόρησης της Διοίκησης, μέσω της εξαγωγής και ανάλυσης των πληροφοριακών (Reports) και οικονομικών καταστάσεων (Αποτελεσμάτων) και οικονομικών δεικτών.

Πού γίνεται το My Audit;

Ο τόπος διεξαγωγής του αυτοελέγχου συναποφασίζεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία και τη Νικολάου ΑΕ. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εκάστοτε επιχείρησης, στα γραφεία της Νικολάου ΑΕ ή και συνδυαστικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η απόφαση εξαρτάται από τη διάρκεια και τον βαθμό δυσκολίας του έργου.

Παράδοση του ελέγχου

Η ολοκλήρωση του ελέγχου συνοδεύεται από παράδοση στην επιχείρηση πλήρους έκθεσης ελέγχου από τη Νικολάου ΑΕ. Ο έλεγχος περιέχει πάντοτε τα εξής:

 • Παρατηρήσεις
 • Πιθανές επιπλήξεις
 • Απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες

Κόστος της υπηρεσίας

Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι συνάρτηση της δυσκολίας του έργου που αναλαμβάνεται και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή του. Σε κάθε περίπτωση, είναι μία δαπάνη “καλώς καμωμένη”, με ιδιαίτερο ανταποδοτικό όφελος για την επιχείρηση τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

Μάθετε περισσότερα για το My Audit

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr