NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος της πυρκαγιάς σε κατοικίες και επιχειρήσεις - Τι απαντά το ΕΛΙΠΥΚΑ

Αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος της πυρκαγιάς σε κατοικίες και επιχειρήσεις -  Τι απαντά το ΕΛΙΠΥΚΑ

Πόσα σχολεία δεν έχουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας, πόσοι δημόσιοι χώροι; Γίνονται έλεγχοι πυροπροστασίας, με τι κριτήρια; Πώς γίνεται η εκτίμηση των κινδύνων και πώς προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς; Δύο σοβαρά ερωτήματα που δεν απαντώνται εύκολα, γιατί το «βασίλειο» της πολυνομίας κρατά γερά, οι διεθνείς πρακτικές δεν έχουν προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα και δεν έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Σε ευρωπαϊκό δε, επίπεδο έχει θεσμοθετηθεί η διασύνδεση της Πυροπροστασίας με την ασφάλιση ενός κτιρίου σε ό,τι αφορά τα θέματα πυροπροστασίας.

Η πυρκαγιά είναι ο μεγαλύτερος και πιθανότερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις. Πάνω από το 50% των αποζημιώσεων που δίνουν οι ασφαλιστικές αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί από εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που λόγω των μεγάλων ζημιών δεν ανακάμπτουν, γιατί δεν έχουν τα ταμειακά αποθέματα.

To πρώτο μέλημα της Πολιτείας και των Επαγγελματικών Ενώσεων πρέπει να είναι το πώς προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή, η περιουσία. Και, εδώ προστίθενται ένα ακόμα ερώτημα: πώς διασφαλίζονται όλα αυτά, ή ποιες είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την προστασία αυτών.

Ο Γενικός Διευθυντής του, Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ), Γ. Μ. Μυλωνάκης σε συνέντευξη του στο epixeiro.gr, ερωτώμενος για το αν σήμερα υπάρχουν τα μέσα και τα μέτρα προστασίας, απαντά:

«Σαφέστατα σήμερα υπάρχουν. Μπορούμε χονδρικά να πούμε ότι υπάρχουν μέσα για την αντιμετώπιση αυτής καθ’ αυτής της φωτιάς, όταν συμβεί, τα λεγόμενα μέσα Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Υπάρχουν και μέτρα τα οποία λαμβάνονται για να μη συμβεί η φωτιά ή όταν συμβεί τα αποτελέσματά της να είναι κατά το δυνατόν πολύ περιορισμένα. Αυτά είναι τα λεγόμενα μέτρα Παθητικής Πυροπροστασίας».

Μιλώντας για τον ρόλο της πυροπροστασίας και τα συστήματα τονίζει:

«ο πόλος της Πυροπροστασίας είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας, όπως επίσης και του περιβάλλοντος από τις πάντα καταστροφικές συνέπειες της φωτιάς. Η Πυροπροστασία μάς αφορά όλους, επισημαίνοντας ότι οι χώρες έχουν διαφορετικά συστήματα πυροπροστασίας, οι διαφορές όμως δεν είναι μεγάλες. Ωστόσο υπογραμμίζει στο σημείο αυτό «όπως όμως, ως ΕΛΙΠΥΚΑ επανειλημμένα έχομε τονίσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες, υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου και η υποχρέωση δοκιμών για ορισμένα συστήματα όπως οι προσόψεις κτιρίων».

Τα δομικά υλικά και ο ρόλος τους

«Κλειδί» στην υπόθεση πυροπροστασία, οι μηχανισμοί ελέγχου και τα δομικά υλικά και για τις ασφαλιστικές που ασφαλίζουν κατοικίες και επιχειρήσεις, ομοίως και τις τράπεζες (bancassurance) σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση του κινδύνου (risk based rating) ή την επιλογή των κινδύνων αν υπάρχει λίστα (check list).

Στόχος: η ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και αγοραστών, ώστε να είναι κατανοητό το επίπεδο πυροπροστασίας του κτιρίου, καθώς επίσης και η ασφάλιση αυτού.

O κος Μυλωνάκης αποσαφηνίζει:

«Σαφώς υπάρχουν άκαυστα υλικά (κατηγορίες Α1, Α2 κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα κατάταξης Euroclass), αλλά και πυράντοχα δομικά στοιχεία (τοίχοι, θύρες, παράθυρα, διαχωριστικά κ.λπ.) με τα οποία επιτυγχάνεται η καθυστέρηση διάδοσης φωτιάς και καπνού, όπως επίσης και η διατήρηση της δομικής ακεραιότητάς τους για ορισμένο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα (μετρούμενο σε λεπτά της ώρας και τα οποία αποτελούν το λεγόμενο δείκτη πυραντίστασης). Η μελέτη από ειδικευμένο στην Πυροπροστασία Μηχανικό για το ποια υλικά, πού και πώς θα εφαρμοσθούν και η πιστή εφαρμογή της από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό μπορούν να αποτρέψουν τη φωτιά ή να περιορίσουν σημαντικά τα καταστρεπτικά της αποτελέσματα».

Δεν αρκεί, όμως η υποβολή μιας μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πυροπροστασίας», αν δεν γίνει ποτέ έλεγχος. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι ένα κτίριο, μία επιχείρηση, ένα εκθεσιακό κέντρο, ένα ξενοδοχείο εφαρμόζει τις βασικές απαιτήσεις πυροπροστασίας ώστε να μην κινδυνεύουμε ή για να ασφαλίσουμε ένα κτίριο.

«Δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζομε, παρά μόνο εξετάζοντας σχέδια και μελέτες, για τις οποίες όμως δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι έχουν εφαρμοσθεί. Η μη θεσμοθέτηση, στον Κανονισμό Πυροπροστασίας, μηχανισμού ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι ένα πράγμα για το οποίο το ΕΛΙΠΥΚΑ, έχει σε όλα τα επίπεδα υποβάλει τις προτάσεις του για την κάλυψη του κενού αυτού. Υπάρχει η ελπίδα η πολιτεία να κατανοήσει με την ενημέρωση στην οποία έχομε αποδυθεί εδώ και 2 χρόνια περίπου και να βρει τη νομοθετική οδό συμπλήρωσης και βελτίωσης του Κανονισμού Πυροπροστασίας ΠΔ 41/18», απαντά ο κος Μυλωνάκης μετά από σχετική ερώτηση του epixeiro.gr

Και προσθέτει:

«Αυτό που μπορούμε και πρέπει να κάνομε για την προστασίας της ζωής και της περιουσίας μας είναι ζητούμε από τους υπευθύνους των ανωτέρω κτιρίων Ισχύον Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από την Πυροσβεστική (με το οποίο καλύπτονται οι απαιτήσεις μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας)».

Το φτηνό το πληρώνεις ακριβά

Ως ένας λαός που δεν δίνει σημασία τόσο στον αντίκτυπο του ρίσκου, θέλουμε να πληρώνουμε λίγα για να κάνουμε την δουλειά μας, αγνοώντας όχι μόνο το αντίκτυπο αλλά και τις επιπτώσεις. Ακούμε πυροπροστασία, δομικά πυράντοχα και φοβόμαστε το κόστος. Μακροπρόθεσμα μία φτηνή επιλογή κοστίζει ακριβά, ενώ μία σωστή επιλογή μειώνει τα κόστη, αλλά και φέρνει κέρδη.

«Είναι πολύ σχετικό» διευκρινίζει ο κος Μυλωνάκης.

«Ναι κοστίζει σε σχέση με το να κατασκευάσει κανείς ένα κτίριο με μόνο και απόλυτο κριτήριο το φθηνό κόστος. Η χρήση πιστοποιημένων υλικών, δομικών στοιχείων και εν γένει λύσεων πυροπροστασίας, μακροπρόθεσμα προστατεύουν και διατηρούν το κτίριο, αλλά και των χρηστών αυτού, οπότε το όποιο μικρό κόστος για την πυροπροστασία είναι αμελητέο με τη βοήθεια και του ανταγωνισμού, σε σχέση με την αξία του κτιρίου».

Χρειάζεται δουλειά στον τομέα της ενημέρωσης στην Ελλάδα

Ως αποτέλεσμα των κανονισμών πυροπροστασίας που επιβλήθηκαν σε κατασκευές και επιχειρήσεις με βάση την λειτουργία τους, μειώθηκαν οι θάνατοι λόγω πυρκαγιάς. Ωστόσο στους κανονισμούς αυτούς δεν έχουν εισαχθεί καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις.

«Η Ελλάδα» αναφέρει ο κος Μυλωνάκης «έχει ένα γενικά ένα μοντέρνο Κανονισμό Πυροπροστασίας, «ο οποίος αν εφαρμόζεται αποτελεί εγγύηση για την Προστασία της ζωής και της περιουσίας. Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Η μεγάλη όμως διαφορά είναι σε όλες της Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει θεσμοθέτηση μηχανισμού ελέγχου και απαιτήσεις δοκιμών». Η εκτίμηση του τους Έλληνες ιδιώτες και ελληνικές επιχειρήσεις; «ότι χρειάζεται πολύ δουλειά στον τομέα της ενημέρωσης για τη συνειδητοποίηση της ανάγκης λήψης και τήρησης μέτρων».

Η θεσμοθέτηση πρωτοκόλλων θα βοηθούσε τις ασφαλιστικές

Ο ρόλος των ασφαλιστικών και την Ενώσεων είναι κομβικός στην εκτίμηση του ρίσκου της φωτιά. Το ΕΛΙΠΥΚΑ, βλέπει πολύ θετικά το ρόλο των ασφαλιστικών εταιριών. Η συμβολή τους έγκειται στην εκτίμηση του ρίσκου φωτιάς με βάση κάποια βαθμολογία Πυροπροστασίας την οποία θα μπορούσε να έχει κάθε κτίριο. Η θεσμοθέτηση ελέγχων, βάσει κριτηρίων (π.χ. ενός βάσει πρωτοκόλλου βαθμολόγησης - rating score) θα βοηθούσε τις Ασφαλιστικές να κάνουν ασφαλέστερα την εκτίμηση ρίσκου βάσει του οποίου θα υπολογίζονται τα ασφάλιστρα.

Επιφυλάξεις

«Οι ασφαλιστικές εταιρίες φαίνεται ότι με καθυστέρηση περίπου δύο ετών αρχίζουν να συνειδητοποιούν την ανάγκη να ακούσουν το ΕΛΙΠΥΚΑ. Δεν είναι μέλη μας αλλά τα μικρά βήματα που έχουν αρχίσει να γίνονται ίσως δημιουργήσουν προϋποθέσεις», παρατηρεί ο κος Μυλωνάκης.

Προσθέτει δε, ότι «από τα λίγα που μάθαμε εξαιτίας της συμμετοχής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος κάποιες πολύ λίγες (ασφαλιστικές) από αυτές έχουν ήδη αναπτύξει μεθόδους αξιολόγησης ρίσκου για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις αν αποτελούν δομημένες και επιστημονικά αποδεκτές αποτελεσματικές μεθόδους εκτίμησης του βαθμού πυροπροστασίας ενός κτιρίου».

Μέλος της CFPA είναι η Insurance Europe

Τέλος σε ερώτηση του epixeiro.gr αν υπάρχουν συνεργασίες ασφαλιστικών εταιρειών με αντίστοιχες Ενώσεις, όπως το ΕΛΙΠΥΚΑ από τον εξωτερικό, απαντά:

«Υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Το ΕΛΙΠΥΚΑ, από πλευράς Ελλάδος, αποτελεί μέλος της CFPA (Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ενώσεων Πυροπροστασίας). Μέλος της CFPA είναι η Insurance Europe, o Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος των ασφαλιστικών εταιριών των ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός με το οποίο φαίνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει θεσμοθετηθεί εν τοις πράγμασι και έχει εμπεδωθεί η διασύνδεση της Πυροπροστασίας με την ασφάλιση ενός κτιρίου από πλευράς πυροπροστασίας».

Τι πρέπει να ξέρουν ασφαλιστικές και διαμεσολαβητές

Οι Ασφαλιστικές και η Διαμεσολάβηση καλούνται να διαθέτουν γνώσεις και υψηλή τεχνογνωσία, για να διαχειρίζονται τις αυξημένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τις Εμπορικές και Βιομηχανικές ασφαλίσεις.

Πρόσφατα η Insurance Innovation κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο «Επιχειρηματικές ασφαλίσεις πυρός & διακοπής εργασιών» του ο Αλέξη Κώτσαλου, Dip Cii, επαγγελματία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και της Εθνικής Ασφαλιστικής, εξειδικευμένου στελέχους στο underwriting ασφαλίσεων Πυρός & Διακοπής Εργασιών, Διαχείρισης κινδύνου, χορηγός του οποίου μεταξύ άλλων είναι και το epixeiro.gr και αποκλειστικό χορηγό έκδοσης την Εθνική Ασφαλιστική.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

    Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr