NEWSFLASH...
Καινοτομία & Τεχνολογία
ανάγνωση

Νέες τεχνολογίες και πράσινη οικονομία στην εφοδιαστική αλυσίδα και τον τουρισμό

Νέες τεχνολογίες και πράσινη οικονομία στην εφοδιαστική αλυσίδα και τον τουρισμό

Όσες αρνητικές αλλαγές και αν έφερε στη ζωή μας η υγειονομική κρίση, είναι λογικό, ότι θα είναι πρόσκαιρες και δεν θα κρατήσουν για πολύ. Όμως οι καλές πρακτικές, που γίνονται αγαπητές από το κοινό και τις επιχειρήσεις, κρατάνε στο χρόνο και εξελίσσονται.

Μπορεί να φαίνονται αταίριαστες οι νέες τάσεις στη διεθνή κοινότητα, όμως μπορούν να συνδυαστούν. Από τη μία η ‘ένταση της χρήσης των τεχνολογιών’ και από την άλλη η ‘επιστροφή στη φύση και στην παράδοση’, ίσως να δείχνουν ότι έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, όμως είναι δυνατόν να επιτύχουν την πολυπόθητη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Economic Forum, αν και η οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη είναι διαρκώς αυξανόμενες, δεν αυξάνονται ταυτόχρονα και οι θέσεις εργασίας, αλλά αντιθέτως, εάν οι επιχειρήσεις έθεταν σε λειτουργία την διαθέσιμη σήμερα τεχνολογία, θα δημιουργούνταν επιπλέον ανεργία. Τεχνητή Νοημοσύνη και Robots είναι σε θέση να αντικαταστήσουν εκατομμύρια εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Προφανώς μία τέτοια εξέλιξη δεν είναι διαχειρίσιμη ούτε από την πολιτεία, αλλά ούτε από την αγορά.

wef_pinakas2.jpg?mtime=20200703144919#asset:195506

Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2017 καταδεικνύει ότι το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες. Καθώς η τεχνολογία θα διεισδύει σε όλους τους τομείς της οικονομίας, 825.000 θέσεις εργασίας θα μείνουν κενές στους τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής και της επικοινωνίας, αφού οι εργαζόμενοι δεν θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για να τις καλύψουν. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί διαρκώς την εκπαίδευση για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλους.

Τομείς που είναι σε διαρκή εξέλιξη, όπως η Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain), υιοθετούν όλο και περισσότερες τεχνολογίες με σκοπό να μειώσουν το προσωπικό και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, την ικανοποίηση των πελατών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και φυσικά να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Παγκόσμιοι ηγέτες της εφοδιαστικής αλυσίδας παράγουν τα δικά τους robots: Η DHL παράγει τα ‘LocosBots’, ως βοηθούς – κουβαλητές, η Amazon παράγει τον ιδιωτικό της στόλο drones ‘Amazon PrimeAir’, με τεχνολογία σύγχρονων αεροσκαφών και ταχύτητα έως 100 μίλια/ώρα. Το προσωπικό πλέον, θα στελεχώνει θέσεις που σχετίζονται με τον χειρισμό των τεχνολογιών και φυσικά θα είναι μειωμένο σε αριθμό.

supplychain_photo.jpg?mtime=20200703144725#asset:195504

Ταυτόχρονα, η εφοδιαστική αλυσίδα στρέφεται ολιστικά στις Πράσινες Προμήθειες (Green Procurement). Η μείωση των χημικών και των συντηρητικών σε όλα τα είδη, απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες από το προσωπικό και τους προμηθευτές, ώστε να διαχειριστούν τις πράσινες προμήθειες. Την προσπάθεια προωθεί η παγκόσμια κοινότητα, με προγράμματα και οδηγίες από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ‘συμβουλευτική’ για την στροφή στην πράσινη οικονομία, είναι απλά η δημιουργία των θεμελίων για μία νέα παγκόσμια οικονομία, που σύντομα θα είναι δεσμευτικά και απολύτως ‘πράσινη’.

Το προσωπικό και οι καταναλωτές πρέπει να συνηθίσουν στα προϊόντα ‘μικρής διάρκειας’ εξ αιτίας της μείωσης της χρήσης των συντηρητικών. Θα πρέπει να γίνει πλέον κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους, ότι η διαχείριση Just In Time, είναι απολύτως απαραίτητη στις Πράσινες Προμήθειες, ενώ οι καταναλωτές πρέπει να δείχνουν κατανόηση στις τακτικές ελλείψεις προϊόντων. Ακόμη και μείωση των συσκευασιών θα απαιτεί εκπαίδευση από το προσωπικό και διαχείριση, αφού σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιούμενες και φιλικές στο περιβάλλον, άρα πρέπει να μεταχειρίζονται τις συσκευασίες με προσοχή ώστε να καθαριστούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Η ‘επιστροφή στη φύση’ με την καθιέρωση των Πράσινων Προμηθειών θα απαιτήσει περισσότερο προσωπικό στις καλλιέργειες και στις μεταφορές που θα είναι τακτικότερες.

Ακόμη και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις, η εξέλιξη των τεχνολογιών σε θέματα προβολής και πωλήσεων μέσα από το διαδίκτυο, η ευρεία χρήση του e banking που αυτοματοποιεί τις πληρωμές και τους ελέγχους των πιστώσεων, καθώς και οι εξελίξεις στις σύγχρονες ανέσεις στα smart rooms των ξενοδοχείων 4ης γενιάς, καταργούν πολλές ειδικότητες στον τουριστικό κλάδο και μειώνουν την ανάγκη για προσωπικό.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) έχει μελετήσει τις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον και τις επικείμενες κλιματικές αλλαγές. Οι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς που ασχολούνται με το τουριστικό φαινόμενο συνολικά, οφείλουν να ακολουθήσουν νέες, καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων και σεβασμού στο περιβάλλον και τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών προοπτικών. Το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλους τους επιμέρους τομείς, (μεταφορές, καταλύματα, εστίαση, αναψυχή), πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να αποκτήσει νέες δεξιότητες στη διαχείριση των πόρων με σκοπό την εξοικονόμηση και την ανακύκλωση. Οι τουρίστες οφείλουν να σέβονται τους προορισμούς που επισκέπτονται, τις τοπικές κοινωνίες και τις παραδόσεις του. Πρέπει επίσης να ακολουθούν τις οδηγίες για ανακύκλωση, συνετή χρήση της ενέργειας και του νερού, να αντιλαμβάνονται τους περιορισμούς και να συνεργάζονται με το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι νέες ανάγκες για διαχείριση και εξοικονόμηση των πόρων και των απορριμμάτων, θα απαιτήσουν περισσότερο προσωπικό σε διαφορετικούς τομείς που θα συνδέονται με τον τουριστικό κλάδο, προκειμένου να χρησιμοποιούνται: Έπιπλα με αειφόρο ξυλεία, κτίρια με χαμηλές ενεργειακές ανάγκες, υπηρεσίες καθαρισμού με οικολογικά προϊόντα, ανακυκλωμένο χαρτί, ενεργειακά αποδοτικοί Η/Υ, οχήματα χωρίς εκπομπές αερίων και παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιομάζα, με ταυτόχρονη αεροποίηση όλων των απορριμμάτων που δημιουργούνται από την τουριστική δραστηριότητα.

Στην πραγματικότητα, η ανεργία που θα δημιουργηθεί από την ένταση της χρήσης νέων τεχνολογιών, απαιτεί διαχείριση και ανακατεύθυνση των εργαζομένων σε νέες ειδικότητες. Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι πλέον δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να αλλάζουν τακτικά αντικείμενο εργασίας και να επιμορφώνονται εκ νέου. Με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι άνεργοι θα μπορέσουν να απασχοληθούν, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην μακροοικονομική ισορροπία και την ευημερία. Τελικά όλα θα κριθούν από την ‘γενναία’ απόφαση, για μείωση του κανονικού ωραρίου σε 6ωρο – το οποίο είναι οπωσδήποτε το πιο αποδοτικό – ώστε να μειωθεί περαιτέρω η ανεργία. Σήμερα που οι μηχανές υπηρετούν τον άνθρωπο, η ανάγκη για λιγότερη εργασία, μπορεί να έχει μία ευρεία θετική αντανάκλαση στον πολιτισμό, την κοινωνία και την οικονομία.


Πηγές: World Economic Forum, European Commission, Amazon, DHL, INSETE, Global Supply Chain Finance, World Tourism Organization. Φωτογραφίες: World Economic Forum, DHL, Amazon

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr