NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Μήπως η εταιρεία σας έχει ανάγκη έναν σύμβουλο εταιρικού μετασχηματισμού;

Μήπως η εταιρεία σας έχει ανάγκη έναν σύμβουλο εταιρικού μετασχηματισμού;

Κάθε αλλαγή στην ζωή μας μπορεί να επιφέρει δυσκολίες. Όμως, πόσες φορές δεν έχουμε επιλέξει να κάνουμε κάτι, οδηγούμενοι από το αποτέλεσμα; Γιατί, όταν το αποτέλεσμα προβλέπεται συναρπαστικό, τότε η διάθεσή μας είναι ακατάβλητη. Συνεπώς, η απόφαση για μετασχηματισμό δεν εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας των αλλαγών που απαιτούνται, αλλά από τις συνέπειες των μη αλλαγών.

Μήπως η εταιρεία σας έχει ανάγκη έναν σύμβουλο εταιρικού μετασχηματισμού;

Πιθανότατα όλοι να έχουμε παρατηρήσει ένα περίεργο αλλά όχι ασυνήθιστο γεγονός: Λέξεις οι οποίες περιγράφουν όλη την ουσία ενός θέματος, μπορεί ηχούν κάπως… "βαριές".

Πολλές φορές, καθορίζοντας με σαφήνεια αυτό που συμβαίνει, αντιλαμβανόμαστε τις αιτίες και τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, όμως, μας ενοχλεί η προσδιοριστική λέξη. Όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα, μια τέτοια λέξη είναι ο "μετασχηματισμός". Με απλά λόγια, ο "μετασχηματισμός" περιλαμβάνει ένα σύνολο απαραίτητων αλλαγών σε στρατηγικές και πρακτικές για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο μιας επιχείρησης, που όμως έρχονται σε αντίθεση με ανεπίκαιρους στόχους ή ακόμα και συναισθηματικά στοιχεία, που αναίτια -τις περισσότερες φορές- δεν διορθώνονται.

Όμως, η συνεχής επικαιροποίηση των ενεργειών ενός οργανισμού για την επίτευξη των στόχων του, είναι απαραίτητο συστατικό για την ομαλή πορεία του και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Έχοντας αυτό κατά νου, είναι εύκολο να προσπεράσουμε την πίεση που μπορεί να προκαλούν κάποιες παρερμηνευμένες λέξεις.

Τι μπορεί να σημαίνει η λέξη "μετασχηματισμός"

Όταν μια επιχείρηση στερείτε μιας οργανωμένης διαδικασίας πρόληψης των γεγονότων, τότε αυτά γίνονται αντιληπτά από τα συμπτώματα, τα οποία πάντα αποτυπώνονται στα αποτελέσματά της. Μείωση πωλήσεων, υψηλό λειτουργικό κόστος, μικρή διείσδυση και μερίδια αγοράς, έλλειψη καινοτομίας, ανεπαρκής ικανοποίηση πελατών, προβληματικές ταμειακές ροές, είναι κάποια από τα συμπτώματα που φθείρουν μια επιχείρηση με άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται να έρθουμε αντιμέτωποι με ένα "μετασχηματισμό", ο οποίος όχι μόνο δεν προκαλεί αναστάτωση, αλλά είναι απαραίτητο στοιχείο για τον εξορθολογισμό και την επαναφορά της επιχείρησης σε τροχιά ανάπτυξης.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός, αναδομεί στρατηγικές και πρακτικές και μετατρέπει την δυσλειτουργική δομή μιας εταιρείας, με τρόπο που είναι επωφελής και κερδοφόρος για τον οργανισμό αυτό.

Είναι απαραίτητα επώδυνος ένας μετασχηματισμός;

Μιλώντας για επιχειρήσεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν μια επιχείρηση δεν κινείται με ρυθμούς μεγαλύτερους του μέσου όρου της αγοράς, τότε νομοτελειακά βαδίζει προς τη φθορά και την λειτουργική αδυναμία.

Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται η απόφαση του ηγέτη. Του ανθρώπου που θα αποφασίσει να κάνει πράξη το όραμα μιας σύγχρονης επιχείρησης και με αυτό το όραμα θα εμπνεύσει όλους τους συνεργάτες του. Και τότε ο μετασχηματισμός δεν θα είναι καθόλου επώδυνος. Αντίθετα, όλοι θα τον υιοθετήσουν, αναλαμβάνοντας ο καθένας το μερίδιο που του αναλογεί, ξεπερνώντας παρωχημένες νοοτροπίες.

Μετασχηματισμός με ασφάλεια

Για να επιτευχθεί ανώδυνα ένας μετασχηματισμός, η επιχείρηση οφείλει να θέσει πραγματοποιήσιμους στόχους, που επιτυγχάνονται μέσα από σαφείς και ορθολογικές διαδικασίες. Σημαντική και απαραίτητη θεωρείται η "διαδικασία διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων", που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με ασφάλεια όλες τις απαιτούμενες αλλαγές.

Μια τέτοια διαδικασία, αναζητά επί της ουσίας όλες τις πιθανές δυσλειτουργίες, πριν αυτές επιδράσουν στα αποτελέσματα και έχει ήδη εκπονήσει εναλλακτικά σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων. Με τον τρόπο αυτό συνήθως αποφεύγουμε μετασχηματισμούς μεγάλης κλίμακας, κυρίως όμως, αποφεύγουμε αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα.

Ποιος μπορεί να αναλάβει τον μετασχηματισμό μιας εταιρείας;

Η κλασική, διαχρονική αλλά τόσο αληθινή απάντηση στο ερώτημα "τί κάνεις όταν πονάει το δόντι σου;" έχει και εδώ την θέση της. Αν η απάντηση είναι "συμβουλεύομαι τον οδοντίατρο", φανερώνει μια ορθολογική σκέψη που μπορεί να κάνει ασφαλείς επιλογές.

Αυτή η οπτική καταδεικνύει στοιχεία ορθολογισμού, συνεργασίας και κατανομής αρμοδιοτήτων, που είναι απαραίτητα για την επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία.

Αν λοιπόν η διοικητική ομάδα της επιχείρησης έχει τους μηχανισμούς και τη δυνατότητα να "θεραπεύει δόντια" τότε μπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο έργο αναδιάρθρωσης. Όμως, πόσες εταιρείες έχουν την οργάνωση και τους μηχανισμούς που θα επέτρεπαν να γίνει αποτελεσματικά κάτι τέτοιο; Και αν όντως τους έχουν, γιατί δεν διαχειρίστηκαν εγκαίρως το πρόβλημα με τρόπο που να αποφύγουν δυσάρεστες καταστάσεις;

Εκ των πραγμάτων, είναι λίγες οι εταιρείες που διαθέτουν εσωτερικά τέτοιους μηχανισμούς. Αντίθετα, η σύγχρονη τάση -εδώ και δύο δεκαετίες- έχει μεταθέσει την εξειδίκευση πολλών λειτουργιών, έξω από τα στενά όρια των εμπορικών εταιρειών.

Στρατηγική, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, νομικά, πληροφορική, marketing, επικοινωνία, αποτελούν -μεταξύ άλλων- κάποιες υπηρεσίες όπου η εξειδίκευση σε συνδυασμό με τις οικονομίες κλίμακας, επιτάσσουν το outsourcing. Η αναζήτηση έμπειρων συνεργατών που παρέχουν υψηλής εξειδίκευσης και αξίας υπηρεσίες, έδωσαν την ευκαιρία ακόμα και σε μικρούς οργανισμούς, να απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με μικρά κόστη, μόνο για όσο διάστημα τις χρειάζονται.

Έτσι, δεν είναι υποχρεωμένη να υφίσταται το υψηλό κόστος συντήρησης ενός ειδικού τμήματος για την κάθε περίπτωση. Αναζητά και απολαμβάνει τις υπηρεσίες αυτές όποτε και για όσο τις έχει ανάγκη.

Συνεπώς, το έργο ενός μετασχηματισμού, μπορεί να το αναλάβει μια εταιρεία εξωτερικών συμβούλων, που διαθέτει αποδεδειγμένα την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση.

Ένας τέτοιος συνεργάτης μπορεί να εστιάσει στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και να επισημάνει τόσο τις αδυναμίες όσο και τα σημεία υπεροχής, προσθέτοντας αξία στην συνολική λειτουργία του οργανισμού που ζητά τις συμβουλές του, εφαρμόζοντας ορθές επιχειρηματικές τακτικές.

Επιπροσθέτως ένας εξωτερικός συνεργάτης λειτουργεί "απαλλαγμένος" από τυχόν ξεπερασμένες νοοτροπίες που μπορεί να ακολουθούνται ασυναίσθητα από μια επιχείρηση, η οποία δεν προσαρμόστηκε στις επιταγές της νέας εποχής. Οπότε, ο σύμβουλος λειτουργεί πιο αντικειμενικά και απαλλαγμένος από προκαταλήψεις ή παγιωμένες τακτικές, που συνήθως αποτελούν μέρος του προβλήματος.

Ακολουθώντας την τακτική του outsourcing, γίνονται άμεσα αντιληπτά, τόσο οι στόχοι, οι διαδικασίες και ο χρόνος μιας αναδιάρθρωσης, όσο και κόστος. Και πάντα με τρόπο ώστε, μετά την ολοκλήρωση του έργου, όλα τα παραπάνω να αποτελέσουν μέρος της κουλτούρας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.

Συμπερασματικά, η διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού δεν είναι ούτε επώδυνη, ούτε επικίνδυνη. Με την καθοδήγηση των κατάλληλων ανθρώπων μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα και "αναίμακτα", καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι απολύτως απαραίτητη η προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Αυτό άλλωστε έχει συμπυκνώσει σε μία και μόνο φράση -που αξίζει να μην ξεχνάμε- ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την εξέλιξη, ο Κάρολος Δαρβίνος, λέγοντας ότι: "δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές". Ισχύει και για τις επιχειρήσεις!

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr