NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων «κλειδί» για την αγορά εργασίας

Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων «κλειδί» για την αγορά εργασίας

​Στη 2η ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, που δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρες, διαβάζουμε πως, συγκριτικά με την υπόλοιπη ΕΕ, η θέση της Ελλάδας στις ψηφιακές δεξιότητες παραμένει χαμηλή (27η). Οι αιτίες του φαινομένου, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αφορούν κυρίως στην ελλιπή σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, το χαμηλό επίπεδο συνεχιζόμενης κατάρτισης (reskilling/upskilling) και την απουσία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων.

«Αν και η παραγωγή "ταλέντου" με τη μορφή καταρτισμένων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα (14η θέση), η επίδοση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες ΤΠΕ στις επιχειρήσεις (27η) και την παροχή εκπαίδευσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις στους εργαζομένους (24η) κυμαίνεται χαμηλά. Η ελλιπής σύνδεση της εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, το χαμηλό επίπεδο της δια βίου μάθησης (κατάρτιση, επανακατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων – reskilling και upskilling), και η απουσία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων στο δημόσιο τομέα, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν για την αντιστροφή του φαινομένου» γράφει ο ΣΕΒ.

Για το συγκεκριμένο θέμα, εκείνο δηλαδή των digital skills, αλλά και το πώς διαμορφώνεται η αγορά εργασίας στην εποχή της πανδημίας, συζητήσαμε με την Μαντώ Πατσαούρα, Managing Director του kariera.gr, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που αριθμεί περισσότερο από 1 εκατομμύριο επισκέπτες το μήνα, διαθέτοντας μια βάση βιογραφικών που απαριθμεί πάνω από 600.000 προφίλ υποψηφίων. Όπως τονίζει η ίδια, όταν την ρωτάμε για τα digital skills, «η ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων», με τις συγκεκριμένες δεξιότητες να είναι απαραίτητες τόσο για την είσοδο των υποψηφίων στην αγορά εργασίας, όσο και για την πρόσβαση τους σε ποιοτικότερες και πιο εξειδικευμένες θέσεις.

Οι θέσεις εργασίας και η πανδημία

Εντούτοις, η πανδημία άλλαξε τα σχέδια των επιχειρήσεων. Σε ποιους τομείς προσφέρονται, λοιπόν, οι περισσότερες θέσεις εργασίας; «Η μεγαλύτερη προσφορά νέων θέσεων εργασίας παρατηρείται στον κλάδο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με τη συνδρομή κλάδων όπως της Ενέργειας, των Τροφίμων και της Υγείας να θεωρείται σημαντική στην ενίσχυση της απασχόλησης, σήμερα αλλά και στο μέλλον. Αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης παρουσιάζουν παραδοσιακά αντικείμενα και ρόλοι όπως Πωλήσεις, Πληροφορική, Μηχανικοί, Εξυπηρέτηση Πελατών, Μάρκετινγκ».

Το προηγούμενο lockdown οδήγησε σε σημαντική μείωση των θέσεων, «η οποία παρουσιάζει έκτοτε σταδιακή - αν και συντηρητική - αύξηση». Σε κάθε περίπτωση, o μειωμένος αριθμός των θέσεων εργασίας δεν είναι ικανός να ικανοποιήσει τα υψηλά επίπεδα ζήτησης από πλευράς υποψηφίων. Στο ίδιο το kariera.gr, ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 30% στις αγγελίες το τελευταίο 6μηνο, με τους τελευταίους να αναζητούν ευκαιρίες εκπαίδευσης και επανακατάρτισης, προκειμένου να στραφούν σε κλάδους που υπόσχονται επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό πως 6 στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα «Εργασία και Κορωνοϊός» της πλατφόρμας, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, δήλωσαν ότι έκαναν ενέργειες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, και 1 στους 2 έχει σκεφτεί να κάνει στροφή σε άλλο επάγγελμα.

Η «επένδυση» στα digital skills

Σε αυτό το πλαίσιο, και με το περιβάλλον που διαμορφώνεται, η σημασία των digital skills γίνεται ολοένα και πιο εμφανής, με την πανδημία να αλλάζει τα επιχειρηματικά μοντέλα και τον τρόπο εργασίας και το δυναμικό να καλείται σε εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, αλλά και να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και συμπράξεις με στόχο την παροχή κινήτρων, ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης σε υποψηφίους και εργαζομένους, που διεκδικούν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές» σύμφωνα με την κ. Πατσαούρα. «Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στους πολίτες κάθε ηλικίας θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αν θέλουμε να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ελλάδας».

Ποιες είναι, τελικά, οι ψηφιακές δεξιότητες; Αυτές φαίνεται πως διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Τις βασικές, που αφορούν σε γνώσεις γύρω από ψηφιακά εργαλεία/πλατφόρμες που αυτοματοποιούν εργασίες ρουτίνας και παρέχουν το υπόβαθρο για τη χρήση ψηφιακών συσκευών και διαδικτυακών εφαρμογών, τις δεξιότητες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, που αντιστοιχούν σε υψηλότερου επιπέδου γνώσεις, που καθιστούν δυνατή τη διαχείριση τεχνολογικών συσκευών και μέσων υψηλότερων απαιτήσεων. Και τον συνδυασμό βασικών και προχωρημένων δεξιοτήτων με άλλα soft skills, όπως κριτική σκέψη, καινοτομία και ικανότητα επίλυσης περίπλοκων προβλημάτων.

Έχουν όμως οι επιχειρήσεις τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να βρουν το ταλέντο που αναζητούν, με αυτές τις δεξιότητες; «Σε μία αγορά εργασίας που έχει ψηφιοποιηθεί, είναι εύκολο για μία επιχείρηση να εξοπλιστεί με τα ηλεκτρονικά εργαλεία, εκείνα που θα την βοηθήσουν να προσεγγίσει υποψηφίους για τις ανοικτές τις θέσεις. Ωστόσο, σε μία πλέον ανταγωνιστική αγορά υποψηφίων, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται διαφορετική στρατηγική recruitment ανά θέση και ανά κλάδο» σημειώνει η Γενική Διευθύντρια του kariera.gr. «Ο κάθε εργοδότης οφείλει να σχεδιάσει μία στρατηγική προσέλκυσης που λαμβάνει υπόψιν της τη συμπεριφορά των υποψηφίων online και τις αποτελεσματικές πηγές υποψηφίων ανά κατηγορία θέσης/κλάδο, στη βάση ενός ξεχωριστού Employer Value Proposition με το οποίο θα διεκδικήσει τα ταλέντα που αναζητά».

Η ανάπτυξη της οικονομίας

Η συζήτηση μας φτάνει και στο θέμα του brain drain, το οποίο αναρωτιόμαστε αν μπορεί να αναστραφεί. Σύμφωνα με την κ. Πατσαούρα, «η σταδιακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει οδηγήσει αρκετούς από τους Έλληνες του εξωτερικού να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην εγχώρια αγορά εργασίας. Παράλληλα, η πανδημία του κορονοϊού και η συνεπακόλουθη διάδοση της τηλεργασίας θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το φαινόμενο των digital nomads, ανοίγοντας την πόρτα σε περισσότερους Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να συνδυάσουν τη ζωή και την εργασία στην Ελλάδα, αλλά και θα αποτρέψουν εξειδικευμένα στελέχη από το να φύγουν από την χώρα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από αυτούς θα εργάζονται απομακρυσμένα για εταιρίες του εξωτερικού».

Μεγάλη και η σημασία της επανακατάρτισης. Όπως αναφέρεται στο Future of Jobs Report του World Economic Forum, το 50% όλων των εργαζομένων θα χρειαστούν reskilling μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Την ίδια στιγμή, ο ΣΕΒ σημειώνει πως «το 84% των επιχειρήσεων προκρίνει την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ως το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης των αλλαγών που επιφέρει η αυτοματοποίηση στις δεξιότητες. Η επένδυση, δηλαδή στο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης, θεωρείται πλέον πολύ σημαντική προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις.» «Χρειάζεται να δημιουργήσουμε γέφυρες που θα συνδέουν υποψηφίους που είναι δύσκολο να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας, με κλάδους που παρουσιάζουν υψηλότερη ζήτηση αλλά μειωμένη προσφορά σε ταλέντα. Η επανακατάρτιση και η αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και της οικονομίας εν γένει στις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογική ανάπτυξη και αυτοματοποίηση» προσθέτει η κ. Πατσαούρα.

manto_new.jpg?mtime=20201110213308#asset:223134

Κλείνοντας, την ρωτάμε για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν, επιχειρήσεις και στελέχη, από εδώ και πέρα. «Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τώρα και στο μέλλον είναι οι συνεχείς αλλαγές στο εξωτερικό τεχνολογικό, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό περιβάλλον στις οποίες καλούνται να προσαρμοστούν με ταχύτατους ρυθμούς», μας λέει. Όσον αφορά στους εργαζόμενους, αυτοί «καλούνται να θέσουν σε προτεραιότητα την συνεχή προσωπική τους ανάπτυξη, ενίσχυση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε μία αγορά εργασίας που μεταβάλλεται, προσφέροντας περισσότερες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και πολυπλοκότητας. Το βιογραφικό θα δίνει σταδιακά τη θέση του σε ένα δυναμικό προφίλ υποψηφίου που χαρακτηρίζεται, όχι μόνο από το τι έχει σπουδάσει και τι θέσεις έχει αναλάβει μέχρι σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο από το πόσο επενδύει στη συνεχή του μάθηση, αποκτώντας συνεχώς νέες γνώσεις και δεξιότητες που μπορεί να αξιοποιήσει σε νέες θέσεις και κλάδους».

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr