NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Πώς αποτιμάται η πραγματική αξία της επιχείρησής σας;

Πώς αποτιμάται η πραγματική αξία της επιχείρησής σας;
Sponsored by:
Πώς αποτιμάται η πραγματική αξία της επιχείρησής σας;

Ο στρατηγικός σχεδιασμός μίας επιχείρησης, τα αποτελέσματα του παρόντος και οι προοπτικές για το μέλλον της, είναι μερικά από τα θεμελιώδη στοιχεία τα οποία συνθέτουν την οντότητα της.

Όμως πάντα, ο ουσιαστικός στόχος παραμένει ο ίδιος και είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της. Διότι η πραγματική αξία μιας επιχείρησης είναι αυτή που καθορίζει την ισχύ της, τόσο σε σχέση με τους ανταγωνιστές της όσο και στην αποδοχή που αυτή απολαμβάνει από τους καταναλωτές.

Ποιά είναι όμως η πραγματική αξία μιας επιχείρησης, πώς την υπολογίζουμε και -το κυριότερο- πόσο οι επιχειρήσεις είναι τελικά σε θέση να έχουν μια ρεαλιστική εικόνα της αποτίμησης της αξίας τους, ανεξάρτητα από τη φύση της δραστηριότητάς τους;

Στο BusinessGrove, τον φορέα που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης, διαθέτουμε την πείρα και την τεχνογνωσία να διενεργήσουμε με ακρίβεια μια ρεαλιστική αποτίμηση της αξίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού (assets) της επιχείρησης, συγκριτικά με τις τάσεις και τις προοπτικές του κλάδου που αυτή δραστηριοποιείται, μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση να αποκτήσει μια αντικειμενική εικόνα της συνολικής αξίας της.

Αποτιμείστε σωστά τους κόπους και τις προσπάθειές σας

Πολλές φορές η διοίκηση μιας επιχείρησης χρειάζεται να γνωρίζει την αξία της, με δεδομένο ότι οι συνθήκες είναι πολύ ρευστές και αλλάζουν με ταχύτατα. Οικονομικές κρίσεις, απρόβλεπτοι παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, αλλά και προσωπικοί, όπως οι λόγοι υγείας, μπορεί να δώσουν μία διαφορετική τροπή στη στρατηγική που ακολουθείται από την διοίκηση.

Οι αλλαγές λόγοι δεν είναι πάντα αρνητικές. Μία ενδιαφέρουσα προοπτική συνεργασίας ή μια δελεαστική οικονομική πρόταση εξαγοράς, είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απάντηση στο ερώτημα: "πόσο πραγματικά αξίζει η επιχείρηση;" η οποία μπορεί να υφίσταται επί αρκετά χρόνια.

Ας αναλογιστούμε για παράδειγμα, πόσο έχει εκτιναχθεί στις μέρες μας η αξία ακόμη και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες κατασκευάζουν χειρουργικές μάσκες! Στον αντίποδα, πόσο έχουν κατακρημνιστεί οι αποτιμήσεις των αεροπορικών εταιρειών κ.ο.κ.

Όποιοι και να είναι οι λόγοι, οι υποψήφιοι αγοραστές, χρηματοδότες ή επενδυτές, θα ζητήσουν το αυτονόητο· να γνωρίζουν με ακρίβεια την αξία της επιχείρησης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος, γνωρίζει καλύτερα τα επίπεδα αξίας μίας επιχείρησης, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι -συνήθως για συναισθηματικούς λόγους- θεωρούν την επιχείρησή τους… ανεκτίμητη!

H προσέγγιση του BusinessGrove για σωστή αποτίμηση

Βεβαίως, αυτή η "ανεκτίμητη" επιχείρηση, έχει μία πραγματική αξία, η εκτίμηση της οποίας της θα πρέπει να γίνεται, σφαιρικά, αντικειμενικά και κυρίως βάσει πραγματολογικών δεδομένων αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών.

Πόσο μάλλον όταν η αξία μιας επιχείρησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εκτός από το σταθερό σημείο αναφοράς που είναι ο ισολογισμός της, κρίσιμης σημασίας είναι η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας, το αν έχουν πωληθεί πρόσφατα παρόμοιες επιχειρήσεις στην περιοχή, το ύψος του τζίρου, το λειτουργικό κόστος, τα μερίδια αγοράς κ.λπ.

Ο εξειδικευμένος εκτιμητής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία μεθόδων αποτίμησης των επιχειρήσεων για να καθορίσει μια δίκαιη αξία για την αξιολογούμενη επιχείρηση.

Στο BusinessGrove, διαθέτουμε μεθοδολογία που μας επιτρέπει να αποδώσουμε μια αντικειμενική εκτίμηση, με βάση τα στοιχεία που παρέχει η ίδια η επιχείρηση αλλά και τις συνθήκες και την θέση της στην αγορά.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση μιας επιχείρησης

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας, συνοπτικά αναφέρονται στη συνέχεια οι πιο διαδομένες μέθοδοι αποτίμησης.

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων: Η προσέγγιση αυτή αξιολογεί τα στοιχεία ενεργητικού, περιγράφοντας την καθαρή λογιστική τους αξία και αφαιρεί την αξία των υποχρεώσεων. Μια παρεμφερής μέθοδος που βασίζεται στη ρευστοποίηση των στοιχείων ενεργητικού, προβλέπει τα καθαρά μετρητά που θα εισπραχθούν αν πωληθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις υποχρεώσεις που πρέπει να αποπληρωθούν. Όταν πρόκειται όμως για ατομική επιχείρηση η αποτίμηση είναι πιο δύσκολη, καθώς στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και το "όνομα" του ιδιοκτήτη που αποτελεί το "brand name" και τη φήμη της επιχείρησης. Η σημασία του ονόματος γίνεται ευδιάκριτη αν θυμηθούμε ότι πριν από μερικά χρόνια η Cosmote αγόρασε το δίκτυο λιανικής "Γερμανός", διατηρώντας ως brand name το όνομα του τέως ιδιοκτήτη! Συνεπώς, κάθε επιχειρηματίας πρέπει να διευκρινίζει σαφώς ποιά περιουσιακά στοιχεία προτίθεται να πουλήσει, ώστε να συμπεριληφθούν στην αποτίμηση.

Αποτίμηση αξίας αποτελεσμάτων: Βασίζεται στην ιδέα ότι η πραγματική αξία μιας επιχείρησης είναι η ικανότητά της να παράγει πλούτο και στο μέλλον. Με αυτό το σκεπτικό λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, υπολογίζεται το αναμενόμενο επίπεδο ταμειακών ροών και αυτά πολλαπλασιάζονται με έναν συντελεστή κεφαλαιοποίησης. Ο συντελεστής αυτός ουσιαστικά αντικατοπτρίζει το βαθμό απόδοσης που ένας αγοραστής αναμένει από την επένδυση, ενώ περιλαμβάνει και έναν βαθμό κινδύνου να μην επιτευχθούν τα αναμενόμενα κέρδη, λόγω αστάθμητων παραγόντων. Μια παραπλήσια μέθοδος λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο της τάσης για προβλεπόμενα μελλοντικά κέρδη, ανάλογα με τις προοπτικές του κλάδου ή της επιχείρησης. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης συνήθως προσδιορίζεται με βάση την ιστορικότητα των αποτελεσμάτων, την καινοτομία της επιχείρησης, τα μερίδια αγοράς που κατέχει, το μέγεθος και την τάση της αγοράς κ.λπ. Δεν είναι ένας τυχαίος αριθμός, αλλά ένας συντελεστής που προσδιορίζεται και τεκμηριώνεται από ειδικούς που διαθέτουν γνώση, εμπειρία και στοιχεία, όπως οι άνθρωποι του BusinessGrove. Η αποτίμηση μιας ατομικής επιχείρησης με βάση τα αποτελέσματα, μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολη, καθώς η πίστη των πελατών συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Οι πελάτες λοιπόν, αναμένουν αυτόματα ότι ένας νέος ιδιοκτήτης θα παρέχει τον ίδιο βαθμό εξυπηρέτησης και επαγγελματισμού. Άρα, σε μία αποτίμηση ατομικής επιχείρησης πρέπει να υπάρχει και μια εκτίμηση απώλειας πελατών από την αλλαγή ιδιοκτησίας.

Αποτίμηση βάσει αγοραίας αξίας: Εδώ επιχειρείται η αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, συγκρίνοντάς την με παρόμοιες επιχειρήσεις που έχουν πρόσφατα πωληθεί. Προφανώς, αυτή η μέθοδος βασίζεται περισσότερο σε κανόνες "παζαριού" και δεν μπορεί να λειτουργήσει με ακρίβεια, ακόμα και εάν υπάρχει επαρκής αριθμός παρόμοιων επιχειρήσεων για σύγκριση. Ο λόγος είναι ότι σε αυτή τη μεθοδολογία λαμβάνονται υπ’ όψη, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη, αλλά τα φαινομενικά. Γι' αυτό, η σωστή αποτίμηση της αξίας μιας ατομικής επιχείρησης με βάση την αγοραία αξία, είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Τι γίνεται με το Franchise;

Οι συμφωνίες δικαιόχρησης (το άλλο όνομα για την πρακτική του franchise) καθορίζουν γενικά τον τρόπο που μπορεί να πωληθεί ένα κατάστημα franchise και ποικίλλουν αναλόγως του δικαιοπαρόχου (franchisor). Αναφέρονται δε αναλυτικά στα συμβόλαια franchise. Ορισμένες συμβάσεις ορίζουν ότι οι δικαιοπάροχοι θα αγοράσουν απευθείας την επιχείρηση franchise σε μια σταθερή τιμή. Άλλες παρέχουν βοήθεια για την αποτίμηση και τον εντοπισμό ενός αγοραστή, καθώς είναι προς το συμφέρον όλων να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει να λειτουργεί αδιάλειπτα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος υπογράφει μια τέτοια σύμβαση, πρέπει να δει προσεκτικά τί προβλέπεται σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας.

Εσείς γνωρίζετε ποιά είναι η καλύτερη μέθοδος αποτίμησης;

Παρόλο που η πρακτική αξιολόγησης με βάση την αξία αποτελεσμάτων είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος αποτίμησης, για τις περισσότερες επιχειρήσεις, πιο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός μεθόδων αποτίμησης, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αξία μιας επιχείρησης.

Πριν προχωρήσετε σε μία τόσο σημαντική διαδικασία για την επιχείρησή σας, το πρώτο βήμα είναι να επικοινωνήσετε με μια έμπειρη και αξιόπιστη ομάδα συμβούλων επιχειρήσεων, που μπορεί να σας καθοδηγήσει σχετικά με τις καλύτερες μεθόδους και διαδικασίες αποτίμησης της αξίας της. Στο BusinessGrove σας περιμένουμε για μια δωρεάν αξιολόγηση της επιχείρησης που εκπροσωπείτε, χωρίς καμία πρόσθετη υποχρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τώρα:


Sponsored by:
Πώς αποτιμάται η πραγματική αξία της επιχείρησής σας;

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr