NEWSFLASH...
Καριέρα & HR
ανάγνωση

Executive Coaching: Μύθοι & Πραγματικότητα

Executive Coaching: Μύθοι & Πραγματικότητα

Το Coaching με οποιαδήποτε μορφή του -Personal, Executive, Ατομικό, Ομαδικό- έχει αποτελέσει ένα νέο πεδίο έκφρασης και δραστηριοποίησης για ανθρώπους με ταλέντα, δεξιότητες και υψηλό κίνητρο.

Παρατηρούμε επομένως, έναν μεγάλο ενθουσιασμό στον οποίο οφείλουμε να απαντήσουμε με συνέπεια διαμορφώνοντας υγιείς βάσεις. Ο σκοπός του σύντομου αυτού άρθρου, είναι να καταγράψει τις σημαντικότερες «μισές αλήθειες» και τους μύθους που λειτουργούν ως τροχοπέδη στο σύγχρονο Coaching και να θέσει τις αναγκαίες υγιείς βάσεις ανάπτυξης του κλάδου μας.

Μύθος Νο 1: Το Coaching είναι ο ορισμός και η επίτευξη στόχων

Το Coaching όντως εστιάζει στην αλλαγή μέσα από την στοχοθεσία ωστόσο δεν είναι μόνον αυτό. Η στοχοθεσία είναι η εύκολα-παρατηρήσιμη-τεχνική, είναι σημαντική αλλά είναι το ήμισυ της διαδικασίας. Στο Executive Coaching βοηθάμε τα στελέχη να εγκαθιδρύσουν εκείνες τις συναισθηματικές, γνωσιακές και συμπεριφορικές αλλαγές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την στοχοθεσία, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Εργαζόμαστε δηλαδή παράλληλα, σε ένα βαθύτερο επίπεδο επικοινωνίας το οποίο δεν είναι άμεσα εμφανές. Ένας αρχάριος Coach ξεκινά από βασικές τεχνικές στοχοθεσίας και νοηματοδότησης και οι πιο προχωρημένοι εκπαιδευόμενοι ενσωματώνουν εργαλεία ενδοσκόπησης, εσωτερικής αλλαγής και αυτοβελτίωσης.

Μύθος Νο 2: Το Coaching δεν είναι Ψυχολογία

Η πεποίθηση αυτή λειτουργεί από-προσανατολιστικά. Σαφώς και δεν είναι Ψυχολογία, όπως δεν είναι ακριβώς Ψυχολογία η Ψυχαναλυτική ή Συστημική Ψυχοθεραπεία. Το Coaching είναι μια μεθοδολογία, μια προσέγγιση, μια εφαρμογή, ενώ η Ψυχολογία είναι ακαδημαϊκός κλάδος, είναι Επιστήμη. Το λάθος εδώ είναι η επιμονή στον διαχωρισμό τους καθώς αφήνει στη σιωπή κρίσιμα ζητήματα. Το Coaching συνδέεται με την Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να τεκμηριωθεί επιστημονικά. Μόνον έτσι μπορεί να είναι ασφαλές, αποτελεσματικό και να υπάρξουν κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι επαγγελματίες.

Μύθος Νο 3: Το Coaching αφορά αποκλειστικά τη θετική σκέψη και τη θετική ψυχολογία

Σωστά το Coaching συνδέεται με την Θετική Ψυχολογία, μόνον που η Θετική Ψυχολογία δεν είναι απλά η θετική σκέψη. Η Θετική Ψυχολογία αποτελεί «Σχολή» της Ψυχολογίας που συγκροτείται κυρίως στην Αμερική από τα μέσα του 20ού αιώνα ως απάντηση στην επικράτηση της διαρκούς αναζήτησης δυσλειτουργιών στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Η Θετική Ψυχολογία δίνει προτεραιότητα στην «διάγνωση» δεξιοτήτων και ικανοτήτων, φωτίζει τα θετικά συναισθήματα των ανθρώπων (αγάπη, ενθουσιασμός, ικανοποίηση, ευτυχία) τα οποία λειτουργούν αντισταθμιστικά και μας βοηθούν να υπερβούμε, αποτυχίες και απογοητεύσεις. Δεν αφορά δηλαδή, μία άνευ λόγου θετική σκέψη αλλά την ισότιμη μελέτη των αρνητικών και θετικών συναισθημάτων με στόχο την βελτίωση της ζωής μας συνολικά. Τα θετικά συναισθήματα είναι αναγκαία στο εταιρικό περιβάλλον διότι κρατούν χαμηλότερα τα επίπεδα άγχους και φόβου και είναι εκείνα που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να συνυπολογίσουν πολλαπλούς παράγοντες, να σχεδιάσουν ένα πλάνο ανάπτυξης και να μην αφομοιώνονται από φαύλους κύκλους του παρελθόντος.

Μύθος Νο 4: Το Coaching είναι Καθοδήγηση

Πρόκειται ίσως για τον μεγαλύτερο μύθο που επικρατεί στον δημόσιο διάλογο. Το Coaching δεν είναι καθοδήγηση, ανήκει στην οικογένεια των μη κατευθυντικών παρεμβάσεων όπως η Συμβουλευτική (η οποία δεν είναι παροχή συμβουλών). Ο Coach διαμορφώνει εκείνο το περιβάλλον αποδοχής και αναστοχασμού, χωρίς κριτική, στο οποίο ο Coachee αποφασίζει μόνος του για τους στόχους και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για να τους πετύχει. Πρόκειται για μια σχέση ισοτιμίας, χωρίς «αυθεντίες» αλλά με διακριτούς ρόλους.

Μύθος Νο 5: Το Coaching είναι εύκολο και έχει άμεσα αποτελέσματα

Μια σχέση Coaching με στελέχη και ομάδες, είναι μια σχέση που χρειάζεται χρόνο τόσο για να εγκατασταθεί όσο και για να έχει αποτελέσματα. Το Coaching δεν είναι κάτι επιφανειακό ή εφήμερο, τα θετικά μας συναισθήματα είναι εξίσου πολύπλοκα με τα αρνητικά και χρήζουν της ίδιας σοβαρής αντιμετώπισης. Το Coaching είναι μια βαθύτερη διεργασία, χρειάζεται χρόνο και αποδοχή. Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση ενός προβλήματος αλλά και η ανάπτυξη εκείνων των γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων (The Hard Case of Soft Skills), που θα βοηθήσουν τα στελέχη και τις ομάδες να αυτοβελτιώνονται και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις δυσκολίες αυτόνομα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Stober D. & Grant A. (2006). Evidence Based Coaching Handbook, Putting Best Practices to Work for your Clients. John Wiley & Sons UK.
Lilienfeld S., Lynn S., Ruscio J., Beyerstein B., (2009). 50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior. Willey – Blackwell USA.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr