NEWSFLASH...
Καριέρα & HR
ανάγνωση

Εργασιακή δέσμευση στην επιχείρησή σας: Κάντε την συνήθεια σε 3 βήματα

Εργασιακή δέσμευση στην επιχείρησή σας: Κάντε την συνήθεια σε 3 βήματα

Ανέκαθεν μία μεγάλη επιθυμία και στόχος των επιχειρήσεων ήταν να καταφέρουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι εργαζόμενοι να νιώσουν συναισθηματικά δεσμευμένοι και ικανοποιημένοι για την εργασία τους, και την επιχείρηση στην οποία εργάζονται, και να μην αναζητούν κάποια νέα θέση εργασίας σε άλλη εταιρεία.

Και αυτό επειδή καμία επιχείρηση δεν θέλει να χάνει εργαζόμενους με καλή, ή εξαιρετική, απόδοση αλλά και το κόστος και ο χρόνος εκπαίδευσης ενός νέου υπαλλήλου που θα αντικαταστήσει εκείνον που αποχώρησε, την πονάει ιδιαίτερα. Ακόμη και τώρα, που βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι είναι ένας βασικός παράγοντας βιωσιμότητας μίας επιχείρησης και γι’ αυτό το λόγο η επίτευξη της εργασιακής τους δέσμευσης πρέπει να είναι μέσα στους στόχους της, ιδιαίτερα όταν αυτή χρειάστηκε να αλλάξει τα δεδομένα λειτουργίας της λόγω της κατάστασης και πρέπει να προσαρμόσει και το εργατικό δυναμικό σε αυτά ομαλά.

Η συνήθεια λοιπόν είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να πετύχουμε αύξηση της παρακίνησης των εργαζομένων, με απώτερο σκοπό την εργασιακή τους δέσμευση. Και πιο συγκεκριμένα, να χρησιμοποιήσουμε τις συνήθειες, και τον τρόπο που λειτουργούν στον ανθρώπινο εγκέφαλο, προκειμένου να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά ενός εργαζόμενου, και να την ευθυγραμμίσουμε με τις αξίες της επιχείρησης και τους στόχους της, για να πάρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα από την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών με τη χρήση ανταμοιβών.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λοιπόν χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο σήμα, προκειμένου να καταλάβει ποια συμπεριφορά ή ρουτίνα, από αυτές που γνωρίζει, πρέπει να ενεργοποιήσει για να κάνει κάποια ενέργεια, από αυτές που ήδη έχει καταγραφεί ως συνήθεια. Οι συνήθειες δηλαδή είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να αυτοματοποιεί τις διάφορες εργασίες και να ξοδεύει λιγότερη ενέργεια, την οποία χρειάζεται για να αντιληφθεί, να επεξεργαστεί και να μετατρέψει τελικώς σε συνήθεια, μία καινούρια συμπεριφορά ή γεγονός.

Αν λοιπόν επιθυμούμε να αλλάξουμε μία συμπεριφορά, τότε αρχικά θα πρέπει να βρούμε το σήμα εκείνο που θα χρησιμοποιήσουμε ως μέσο. Αν για παράδειγμα θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τους εργαζόμενους σε μία διαφορετική διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών, την οποία επιλέξαμε να αλλάξουμε λόγω πχ περιορισμένου budget πλέον, το σήμα είναι μία συγκεκριμένη εργασία που πρέπει να εκτελεστεί.

Το δεύτερο βήμα μετά το σήμα είναι η συμπεριφορά. Ποιες πράξεις πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή η εφαρμογή της νέας διαδικασίας στην εργασία; Οι πράξεις αυτές αποτελούν τη νέα συμπεριφορά που θέλουμε να υιοθετήσει ο εργαζόμενος και να μετατραπεί σε συνήθεια στον εγκέφαλό του. Τι θα παρακινήσει όμως έναν εργαζόμενο ώστε να ακολουθήσει αυτό τον νέο τρόπο εργασίας, όχι απλώς επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλει να συμμετέχει σε αυτό και θα το κάνει δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό, κρατώντας έτσι υψηλό και το επίπεδο της απόδοσής του; Αυτό είναι κάποιο είδος ανταμοιβής που θα λάβει. Η ανταμοιβή δηλαδή είναι αυτή που θα καθορίσει αν ο εγκέφαλος θα ενεργοποιήσει την επιθυμητή συμπεριφορά, όταν λάβει το σήμα (την εργασία που πρέπει να γίνει) και αυτό θα γίνει μόνο αν η ανταμοιβή είναι κάτι που επιθυμεί, και περιμένει, και που θα ενεργοποιήσει την έκκριση ενδορφινών, λόγω ευχαρίστησης που θα νιώσει ο εργαζόμενος στη σκέψη της ανταμοιβής. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης του εγκεφάλου σε νέες συνήθειες να εστιάζουμε την προσοχή του εργαζομένου στην ανταμοιβή.

Και τι είδους ανταμοιβές μπορούμε να προσφέρουμε, και ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της κρίσης, όπου οι ανταμοιβές οικονομικής φύσεως είναι εκτός συζήτησης; Υπάρχει τρόπος να παρακινήσουμε το προσωπικό με άλλα μέσα, καθώς τους εκπαιδεύουμε σε νέα δεδομένα, και να διατηρήσουμε την εργασιακή δέσμευση; Αν και οι οικονομικές ανταμοιβές θεωρούνται πως είναι αυτές που παρακινούν θετικά τους εργαζόμενους, έρευνες έχουν δείξει πως αυτό ισχύει μέχρι ένα σημείο και πως όταν μιλάμε για εργασιακή δέσμευση και παρακίνηση, τα εσωτερικά, και αυτά που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά και την ψυχολογία, είναι τα κίνητρα εκείνα που παρακινούν και δεσμεύουν θετικά τους εργαζόμενους με μία επιχείρηση. Και να δύο εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα:

Ανταμοιβή μέσω της παιχνιδοποίησης: Μετατρέψτε την διαδικασία εκμάθησης της νέας συνήθειας σε παιχνίδι. Ποιος δεν θέλει να δουλεύει σε μία εταιρεία, όπου μπορεί ταυτόχρονα να περνάει καλά, νιώθοντας ότι συμμετέχει σε παιχνίδι; Το κάνουν άλλωστε και οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου με πολύ μεγάλη επιτυχία και δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να πραγματοποιηθεί. Απλώς έναν πίνακα όπου ο κάθε εργαζόμενος θα παίρνει πόντους κάθε φορά που ακολουθεί σωστά τη νέα διαδικασία και, στο τέλος του μήνα, ο καλύτερος θα κερδίζει ένα βραβείο, που όμως θα είναι κάτι που πραγματικά θα αποτελεί θετικό κίνητρο.

Αναγνώριση της καλής απόδοσης και σωστής εφαρμογής της νέας ρουτίνας: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αναγνώριση. Αποτελεί μία από της βασικές έξι ανθρώπινες ανάγκες τους. Κάθε φορά που το αξίζουν λοιπόν πάρτε την ευκαιρία να τους το αναγνωρίσετε και μην το αφήνετε για αργότερα, που σημαίνει πως μπορεί να μην το κάνετε και ποτέ. Είτε κατ’ ιδίαν, είτε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του προσωπικού, η εξέφραση της αναγνώρισης για την σωστή και αποδοτική εφαρμογή της νέας συνήθειας από κάποιον εργαζόμενο, αποτελεί ισχυρό όπλο στην εκπαίδευση του εγκεφάλου του, λόγω της αναγνώρισης που του δημιουργεί, καθώς το αίσθημα ευχαρίστησης που νιώθει θα τον κάνει να αναζητά την επανάληψη της συγκεκριμένης συνήθειας, που θα ενεργοποιείται από το συγκεκριμένο σήμα, για να νιώσει την ευχαρίστηση ξανά.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν εργαλεία σαν τα παραπάνω, μπορείτε να εκπαιδεύσετε ομαλά τους εργαζομένους σας σε νέες διαδικασίες και στην νέα οικονομική πραγματικότητα, μέσα από την ανάπτυξη νέων συνηθειών και να το κάνετε με ευχάριστο τρόπο που θα τους παρακινήσει, αφού ακόμη και σε δύσκολες περιόδους, πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να λειτουργούμε όσο καλύτερα μπορούμε, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα εργασίας στην επιχείρηση, που κανείς εργαζόμενος δεν θα θέλει να αφήσει, όχι επειδή δεν μπορεί, αλλά επειδή πραγματικά του αρέσει.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr