NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Ποια ασφαλιστήρια μας προστατεύουν από τις επιπτώσεις μιας αγωγής

Ποια ασφαλιστήρια μας προστατεύουν από τις επιπτώσεις μιας αγωγής

Οι πιθανότητες να βρεθείτε αντιμέτωποι με μία ή περισσότερες αγωγές αυξάνονται κατακόρυφα, εάν έχετε οποιαδήποτε επιχείρηση, εάν είστε Διευθυντικό ή Διοικητικό Στέλεχος ενός οργανισμού, εάν είστε Ελεύθερος Επαγγελματίας ή εάν παράγετε, κατασκευάζετε, διανέμετε ή πωλείτε ένα προϊόν.

Και, φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε την τεράστια ευθύνη που θα κληθείτε να αναλάβετε εάν, εξαιτίας μίας κυβερνο-επίθεσης, παραβιαστούν ή διαρρεύσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των συνεργατών σας.

1. Ασφαλιστήριο Ευθύνης Διευθυντών & Στελεχών Διοίκησης - D&O

Σε περίπτωση όπου η αγωγή γίνεται προσωπικά σε στέλεχος του οργανισμού σας, η ασφάλιση D&O θα καλύψει το κόστος υπεράσπισης, καθώς και την όποια σχετική αποζημίωση ή συμβιβασμό. Κάθε κατηγορία που εξαπολύεται από τρίτο πρόσωπο εναντίον ενός διευθυντικού ή εκτελεστικού στελέχους, όσο αβάσιμη κι αν είναι, θα πρέπει να τυγχάνει σοβαρής υπεράσπισης. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση, μπορεί να έχει δυσάρεστη έκβαση για τον εναγόμενο και την εταιρία που εκπροσωπεί.

Με ένα ασφαλιστήριο D&0 εξασφαλίζετε κάλυψη για:

 • Ευθύνες που απορρέουν από εργατικές πρακτικές
 • Έξοδα προετοιμασίας και παράστασης των στελεχών σε επίσημη έρευνα
 • Απαιτήσεις που αφορούν στην έκδοση ή/και διαπραγμάτευση μετοχών (εισηγμένες)
 • Απερχόμενα/συνταξιοδοτημένα στελέχη
 • Έξοδα διαχείρισης κρίσης
 • Στελέχη που συμμετέχουν σε ΔΣ ανεξάρτητων οργανισμών
 • Απαιτήσεις για καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας, σεξουαλική παρενόχληση ή διακριτική μεταχείριση
 • Απαιτήσεις που απορρέουν από Δημόσια Εγγραφή

2. Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης - PI

Ένα ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης -PI- καλύπτει:

 1. Το κόστος που σχετίζεται με τις διοικητικές ή ρυθμιστικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπεράσπισης
 2. Τις αποζημιώσεις ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς

Τα ασφαλιστήρια της Howden Matrix παρέχουν & περιλαμβάνουν:

Διεθνή κάλυψη - Ακόμη κι αν η αγωγή προέρχεται από δικαστική αρχή της αλλοδαπής, θα έχετε τη δυνατότητα αξιόπιστης υπεράσπισης από έμπειρους νομικούς, τόσο στο αντικείμενο, όσο και στο δίκαιο της χώρας από την οποία εκπορεύεται η αγωγή.

Μη αμειβόμενες υπηρεσίες - Χρειάζεστε κάλυψη ακόμη κι όταν οι συμβουλές που παρείχατε ήταν σε ανεπίσημη, φιλική βάση και χωρίς αμοιβή.

Πλήρη αναδρομική κάλυψη - Που περιλαμβάνει τα λάθη, τις παραλείψεις και τις λανθασμένες πράξεις του παρελθόντος. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε κάλυψη που, χωρίς κενά, ξεκινάει από την ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησής σας.

Μην ξεχνάτε, ότι μπορεί να βρεθείτε υπόλογοι για συμβουλές που δώσατε στο μακρινό παρελθόν, οπότε η τυχαία αγορά ενός ασφαλιστήριου Επαγγελματικής Ευθύνης δεν σας διασφαλίζει από τυχόν κενά στην ασφάλιση και ανά πάσα στιγμή οι ιστορίες του παρελθόντος μπορεί να σας προκαλέσουν εφιάλτες.

Μπορούμε να προσθέσουμε και τις εξής επεκτάσεις:

 • Ακούσια παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Έξοδα ανάκτησης απωλεσθέντων εγγράφων
 • Κάλυψη ευθύνης υπεργολάβων, συμβούλων ή πρακτόρων

3. Ασφάλιση Γενικής Αστικής, Εργοδοτικής & Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Με ένα ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτεστε από τις απαιτήσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές στην περιουσία τους. Η ασφάλιση σχεδιάζεται ειδικά για την οικονομική προστασία της επιχείρησης σε περίπτωση δικαστικής αγωγής, οπότε και δεν καλύπτει τις όποιες ζημιές στα δικά σας περιουσιακά στοιχεία. Η Γενική Αστική Ευθύνη αφορά όχι μόνον κάθε είδους επιχείρηση, αλλά και τους συνεργάτες της. Η ομάδα ειδικών της Howden Matrix, υποστηρίζει πελάτες σε κάθε δραστηριότητα, ενώ τα ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτουν τους πελάτες μας για περιπτώσεις:

 • Σωματικών βλαβών
 • Hθικής Βλάβης (δυσφήμηση, συκοφαντία)
 • Υλικών ζημιών
 • Απώλειας δεδομένων
 • Νομικής υπεράσπισης

Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης

Η ασφάλιση εργοδοτικής καλύπτει τις νομικές ευθύνες του απορρέουν από τον τραυματισμό (ατύχημα) ή την ασθένεια των εργαζόμενων κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Εάν συμβεί κάποιο ατύχημα που μολύνει το έδαφος, τον αέρα ή το νερό ή καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον ή την βιοποικιλότητα, ο καθαρισμός και η αποκατάσταση αποτελούν μια επιβεβλημένη πρακτική, πολύ υψηλού κόστους. Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτει πλήρως το κόστος αυτό.

4. Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος - Product Liability

Εάν ένα προϊόν αποτελέσει αιτία για τον τραυματισμό, την ασθένεια ή προκαλέσει ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο τρίτου, το πιθανότερο είναι αυτός ή αυτοί που επλήγησαν να διεκδικήσουν δικαστικώς αποζημίωση. Ο βασικός στόχος της ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντος είναι να καλύψει τα νομικά έξοδα και τις σχετικές αποζημιώσεις.

Συχνές αιτίες αποζημίωσης

Οι αποζημιώσεις Αστικής Ευθύνης Προϊόντος συνήθως σχετίζονται με έναν τεράστιο λογαριασμό που καλείστε να πληρώσετε για

 • Ελαττωματικό σχεδιασμό
 • Κατασκευαστικό σφάλμα
 • Παραλείψεις στη συσκευασία ή στην ετικέτα

Ανάκληση Προϊόντος - Product Recall

Η ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντος αναλαμβάνει την οικονομική ζημιά που θα υποστεί η επιχείρηση, εάν χρειαστεί να ανακαλέσει ένα προϊόν, να το αντικαταστήσει και να καταστρέψει το ελαττωματικό. Επιπλέον, συντελεί και στον περιορισμό της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στη φήμη σας και εν τέλει στα οικονομικά σας αποτελέσματα.

5. Ασφάλιση κατά κινδύνων κυβερνοχώρου - Cyber Insurance

Ασφάλιση κατά κινδύνων κυβερνοχώρου σημαίνει ότι η Howden Matrix βρίσκεται δίπλα σας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίθεση και σας δίνει ταχύτατη πρόσβαση σε ειδικούς που:

 1. θα εντοπίσουν την αιτία
 2. θα περιορίσουν την εξάπλωση και άρα τη ζημία από την επίθεση
 3. θα διαχειριστούν τις επακόλουθες συνέπειες, και τέλος,
 4. θα επαναφέρουν τη φυσιολογική λειτουργία της επιχείρησής σας

Πληρώνοντας το κόστος μιας κυβερνο-επίθεσης

Εκτός από την άμεση και επείγουσα ανταπόκριση, καθώς και το κόστος επανεγκατάστασης του hardware και software, η ασφάλιση ευθύνης κατά κινδύνων του κυβερνοχώρου καλύπτει:

 • το κόστος ενημέρωσης των πελατών
 • την παρακολούθηση των υποκλοπών πιστωτικών καρτών και προσωπικών δεδομένων των πελατών σας
 • τη διακοπή εργασιών και τα έξοδα εναλλακτικών μέσων εργασίας
 • το κόστος της έρευνας
 • το κόστος της εκβίασης
 • τα νομικά έξοδα και τις σχετικές αποζημιώσεις

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr