NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Η επιστήμη της Διοίκησης Έργων και ο ρόλος του Project Manager

Η επιστήμη της Διοίκησης Έργων και ο ρόλος του Project Manager

​Το σύγχρονο επιχειρείν χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, αβεβαιότητα, μεγάλη πολυπλοκότητα και ασάφεια, ωστόσο στην παρούσα περίοδο, η σοβαρότητα της ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης του COVID19 δημιουργούν συνεχώς καινούργιες συνθήκες (this is a beyond a VUCA-Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity world) και οι προγενέστεροι τρόποι επιχειρησιακής λειτουργίας δείχνουν κάπως παρωχημένοι.

Η πανδημική κρίση του COVID19 έχει επιταχύνει σε όλους τους κλάδους της οικονομίας μεγάλες αλλαγές, με τις βασικές αναδυόμενες δυναμικές να είναι η ανάγκη περιορισμού του αυξανόμενου κόστους λειτουργίας, οι απαιτήσεις για οργανωτική ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των επενδύσεων, η ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας, η έμφαση στον αυτοματισμό επαναλαμβανόμενων διαδικασιών και στην ορθή χρήση των ψηφιακών εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και η προσαρμογή σε καινοτόμες προσεγγίσεις που ενισχύουν τη λειτουργική βελτιστοποίηση.

Οι ανάγκες της κοινωνίας επίσης αλλάζουν με ταχύτερους ρυθμούς και για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις ανασχεδιάζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα προκειμένου να ενσωματώσουν τις αρχές ESG-Environmental Social Governance (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), με τα έργα κοινωνικού αντικτύπου να αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και με την ανθεκτικότητα και την οργανωτική ευελιξία, να παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην δημιουργία των επιχειρησιακών τους σχεδίων.

Η διαχείριση όλων αυτών των αλλαγών γίνεται μέσω της υλοποίησης νέων και μεγάλης κλίμακας Έργων, τα οποία δημιουργούν την ανάγκη αναζήτησης παγκοσμίως, σε ετήσια βάση, περί των 2,2 εκατομμύριων νέων Διοικητών Έργων (Project Managers) (πηγή Project Management Institute, USA). Η επιστήμη της Διοίκησης των Έργων εστιάζει στην προστιθέμενη αξία προς τους τελικούς αποδέκτες και στην εναρμόνιση των παραδοτέων με τη στρατηγική των οργανισμών.

Σε αυτόν τον νέο κόσμο, οι Project Managers είναι η ταλαντούχα ομάδα επαγγελματιών η οποία καλείται να ανταποκριθεί στους νέους τρόπους εργασίας και να φέρει εις πέρας και με επιτυχία τα Έργα, χτίζοντας ανθεκτικά οικοσυστήματα που επενδύουν στην προσαρμοστικότητα, στην ποιότητα, στην επιχειρησιακή ευελιξία (agility) δίνοντας έμφαση στο ανθρώπινο ταλέντο και στην επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη.

Οι Project Managers είναι οι συνεργατικοί ηγέτες που εμπνέουν, οι πολύτιμοι συνεργάτες των νέων διεργασιών που συντελούνται στις επιχειρησιακές λειτουργίες των εταιρειών και είναι αυτοί που λειτουργούν ως οι καταλύτες αλλαγής, αφού οι δεξιότητες που πρεσβεύουν όπως η επικοινωνία, ο ανοικτός διάλογος ιδεών και η ενσυναίσθηση, δημιουργούν ομάδες Έργων στις οποίες προάγονται η καινοτομία και η δημιουργικότητα.

Οι Project Managers είναι οι άριστα ενημερωμένοι επαγγελματίες οι οποίοι κατανοούν τις δυναμικές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες όπως το 5G και η τεχνητή νοημοσύνη (AI), ανταποκρίνονται στις εξελίξεις των αγορών, προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και έχουν τις δεξιότητες έτσι ώστε να επιλέξουν τα απαραίτητα εργαλεία και τους κατάλληλους τρόπους εργασίας μέσα στα σωστά πλαίσια εξερευνώντας νέα μοντέλα συνεργασίας.

Οι αποδοτικές Ομάδες Έργων υπό την ηγεσία των Project Managers, χρησιμοποιούν με συλλογικότητα τις πιο αποτελεσματικές διαδικασίες σε κάθε οργανισμό, είναι σε θέση να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται μελλοντικούς κινδύνους και να διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα της αλλαγής, δίνοντας έμφαση στην ανίχνευση και ανταπόκριση των αναγκών του Έργου καθώς και στην αποτελεσματική διαχείριση των εμπλεκομένων μερών (Stakeholders).

Επίσης, τα Γραφεία Διοίκησης Έργων (Project Management Offices-PMO) μετασχηματίζονται σε “centers of excellence”, επιλέγοντας τις πιο ορθές για το κάθε έργο μεθοδολογίες της διοίκησης Έργων (waterfall, agile, hybrid) δίνοντας έμφαση στα power skills των ομάδων, δεξιότητες οι οποίες συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε και αλληλοεπιδρούμε με τους άλλους.

To Πρόγραμμα Diploma in Project Management το οποίο παρέχεται από το IST, καλύπτει όλες τις γνωστικές περιοχές της Διοίκησης Έργων, τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διαχείριση των έργων και αναλύει τον ρόλο του Project Manager στη δημιουργία και ηγεσία των ομάδων Έργου. Στο εν λόγω Πρόγραμμα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε περιπτωσιολογικές μελέτες και ασκήσεις ρόλων (case studies and role playing) και υπάρχει εκτενής επισκόπηση των πρακτικών και σύγχρονων τάσεων στο χώρο της Διοίκησης Έργων καθώς και στο ρόλο του PMO στα έργα οργανωτικού μετασχηματισμού των οργανισμών. Στο Πρόγραμμα παρουσιάζονται επίσης οι σύγχρονες επαγγελματικές πιστοποιήσεις στη Διοίκηση των Έργων και τα υπάρχοντα μηχανογραφικά εργαλεία. Το Diploma in Project Management ενισχύει τις γνώσεις στη Διοίκηση Έργων, δίνει ένα inside look σχετικά με το ρόλο του Project Manager στα Έργα και στοχεύει να δώσει στους μελλοντικούς Project Managers τα εφόδια τα οποία απαιτούνται έτσι ώστε να ηγηθούν επιτυχημένων ομάδων Έργου και να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες των Οργανισμών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr