NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς | Insurance & Reinsurance Meeting, hosted by the HAIC
ανάγνωση

Swiss Re, A. Ziswiler: Το κενό προστασίας στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη

Swiss Re, A. Ziswiler: Το κενό προστασίας στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη

Φτάνει το 92,6% το ποσοστό των απωλειών από φυσικές καταστροφές που είναι ανασφάλιστες στην Ελλάδα τονίζει η Anna Ziswiler Market Head Switzerland & Mediterranean at Swiss RE στο epixeiro.gr με αφορμή την συμμετοχή της στο 22nd Insurance & Reinsurance Meeting 25-27 Μαΐου στην Ύδρα εξηγώντας μεταξύ άλλων, πώς το ασφάλιστρο μπορεί να γίνει οικονομικά προσιτό αλλά και πώς το κενό των ασφαλισμένων ζημιών θα μειωθεί. Προκρίνει το μηχανισμό της παραμετροποίησης του ασφαλίστρου, τη σύσταση υποχρεωτικών σχημάτων και την συνεργασία μεταξύ ασφαλιστών και αντασφαλιστών.

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε η παρουσία των ζημιών από φυσικές καταστροφές δεν έχει γίνει τόσο έντονη. Με ποιον τρόπο οι αντασφααλίσεις μπορούν να συμβάλλουν στη μεταφορά του κινδύνου έτσι ώστε να μειωθεί το χάσμα μεταξύ οικονομικών ζημιών και ασφαλισμένων ζημιών;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης της υπό-ασφάλισης και κάλυψης του κενού προστασίας. Ένας τρόπος για να ανοίξει ο δρόμος για την μεταφορά κινδύνου είναι να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και τα δεδομένα. Για παράδειγμα, η παραμετροποίηση στην ασφάλιση είναι μία εξατομικευμένη λύση. Η λύση αυτή έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματική, καθώς μπορεί να προσεγγίζει ανασφάλιστα μέρη ή συμπληρώνει παραδοσιακά προϊόντα.

Τα παραμετροποιημένα ασφαλιστήρια αποζημιώνουν εντός λίγων ημερών μετά από ένα συμβάν φυσικής καταστροφής. Αυτό καθίσταται δυνατό, επειδή η αποζημίωση βασίζεται σε έναν προκαθορισμένο δείκτη που θα ενεργοποιήσει το μηχανισμό της αποζημίωσης στην περίπτωση ενός συμβάντος. Ο δείκτης μπορεί να βασίζεται στο μέγεθος ενός σεισμού, σε μια ορισμένη ποσότητα βροχοπτώσεων ή σε ακραίες θερμοκρασίες σε μια ημέρα, για παράδειγμα.

Ένα άλλο βασικό βήμα είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η γνώση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Με τον εκσυγχρονισμό των μοντέλων κινδύνων περιουσίας, τις γνώσεις δεδομένων και την τεράστια εμπειρία που διαθέτει , η Swiss Re, βρίσκεται σε ιδανική θέση για να ποσοτικοποιήσει τους κινδύνους από φυσικές καταστροφές για συγκεκριμένες περιοχές και να επιτρέψει την προσαρμογή κινδύνου στο underwriting.

Εξετάζοντας το μέγεθος αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης, πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε πέρα από την καθαρή μεταφορά κινδύνου. Ένα βασικό συστατικό για να επιτύχει η προσέγγιση αυτή η συμμετοχή όλων των φορέων που ενδιαφέρονται. Πιστεύω ακράδαντα ότι η συνεργασία των αντασφαλιστών του ιδιωτικού τομέα και των τοπικών κυβερνήσεων αποτελεί εγχείρημα ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της ελκυστικότητας και στο να γίνει η ασφάλιση οικονομικά προσιτή.

Όλοι οι τομείς, από την αντίληψη και την αξιολόγηση του κινδύνου έως τη μείωση και τον μετριασμό του κινδύνου, μέχρι τελικά τη μεταφορά του κινδύνου αποτελούν μέρος του ευρέος μείγματος λύσεων που απαιτείται.

Στην περίπτωση της Ελλάδας;

Η Ελλάδα καταγράφει, επίσης αξιοσημείωτη αύξηση τόσο στη συχνότητα όσο και στη σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών. Η ELAEE έχει καταγράψει συνολικά 6 καταστροφικά γεγονότα μόνο το 2021, από σεισμούς και καταστροφικές πυρκαγιές έως και ακραίες βροχοπτώσεις.

Το κενό προστασίας στην Ελλάδα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη: το 92,6% των απωλειών από φυσικές καταστροφές είναι ανασφάλιστες. Το χάσμα είναι ιδιαίτερα τρομακτικό όσον αφορά την ασφάλιση σεισμού.

Αν σκεφτούμε τα ανασφάλιστα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία, τα ασφαλιστικά προγράμματα, και τα ευρεία ασφαλιστικά σχήματα αποτελούν αποδεδειγμένα ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο για να αυξηθεί η διείσδυση των ασφαλίσεων. Το κύριο πλεονέκτημα των υποχρεωτικών συστημάτων είναι ότι καλύπτουν το δυνατόν ευρέως τους κινδύνους και εξαλείφουν δυσμενείς επιλογές. Τα ασφάλιστρα γίνονται συχνά προσιτά με την τυποποίηση των ασφαλίστρων ανά κατηγορία κινδύνου. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να εξετάσει μια ασφάλιση καταστροφών βάσει κινδύνου για Έλληνες ιδιοκτήτες κατοικιών.

Ποια επιλογή θα ήταν σωστότερη για την περίπτωση της Ελλάδας, οι Προαιρετικές (Facultative) ή οι Συμβατικές Αντασφαλίσεις (Treaty Reinsurance);

Περισσότερο από τη συγκεκριμένη κάλυψη, πρέπει κανείς να εξετάσει τον ίδιο τον κίνδυνο και τα χαρακτηριστικά του. Κάποιος μπορεί να προσφέρει προαιρετική αντασφάλιση ή συμβατική αντασφάλιση για να ανταποκρίνεται καλύτερα στην έκθεση και την ικανότητα μεταφοράς κινδύνου.

Στη Swiss Re, η προστασία των κοινοτήτων και των επιχειρήσεων από κινδύνους φυσικών καταστροφών και η βοήθεια τους να σταθούν ξανά στα πόδια τους μετά από καταστροφές βρίσκεται στον πυρήνα της επιχείρησής μας. Υποστηρίζουμε πελάτες, έχοντας τη γνώση για τον κίνδυνο σε συνδυασμό με νέα τεχνολογία και τα δεδομένα για να βελτιώσουμε την ικανότητά τους να προβλέπουν τους κινδύνους και να ενισχύσουν την ικανότητά τους ώστε να τους ασφαλίζουμε.

Όπως ανέφερα παραπάνω, απαιτείται ένας ευρύς συνδυασμός λύσεων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κάλυψης του κενού προστασίας. Και είμαι πεπεισμένη ότι χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια από ολόκληρο τον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό κλάδο για να καταστεί δυνατό αυτό.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr