NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Swiss Re: Προβλέψεις για το πώς θα είναι το μέλλον μας

Swiss Re: Προβλέψεις για το πώς θα είναι το μέλλον μας

Απότομα αφήνει τα γκάζια η παγκόσμια οικονομία, ενώ ο πληθωρισμός βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Στους επόμενους 12-18 μήνες έρχονται τα δύσκολα όπου αναμένονται «πληθωριστικές ύφεσεις» στις μεγάλες οικονομίες.

sr_aug22_1.JPG?mtime=20220826030847#asset:367751

Ούριος άνεμος για τις ασφαλιστικές

Οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια, στοχεύοντας στη σταθερότητα των τιμών κάτι το οποίο είναι θετικό. Πρώτον, θα βοηθήσει στην αναχαίτιση του στασιμοπληθωρισμού. Και, δεύτερον σηματοδοτεί το τέλος της εποχής της οικονομικής καταστολής. Ο άνεμος για τις ασφαλιστικές είναι ούριος μία και η αύξηση των επιτοκίων τους δίνει το πλεονέκτημα να αυξήσουν τις αποδόσεις των επενδύσεων τους.

Ο υψηλός πληθωρισμός σε κάθε περίπτωση θα παραμείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα με πολύ υψηλότερους ρυθμούς την δεκαετία του 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα 10 χρόνια.

Ο αντίκτυπος για τους ασφαλιστές

Για τους ασφαλιστές, ο κυριότερος αντίκτυπος του πληθωρισμού είναι η αύξηση του κόστους των αποζημιώσεων, περισσότερο στις ασφάλειες ζημιών (γενικές ασφάλειες) από ό,τι στις ασφαλίσεις ζωής, στις οποίες οι όροι και τα οφέλη των συμβολαίων καθορίζονται από την αρχή.

Τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης επίσης θα επηρεαστούν άμεσα από τον πληθωρισμό, ο οποίος θα τροφοδοτήσει τις αξιώσεις στις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις αυξήσεις

Υπολογίζεται ονομαστική αύξηση 6,1% στα συνολικά ασφάλιστρα το 2022. Σε πραγματικούς όρους αυτό μεταφράζεται σε σταθερή σχεδόν ανάπτυξη (+0,4%). Ωστόσο, σε ονομαστικούς όρους οι συνολικοί όγκοι ασφαλίστρων θα ξεπεράσουν το όριο των 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για πρώτη φορά φέτος.

sr_aug22_2.JPG?mtime=20220826030918#asset:367752

Τα ασφάλιστρα στις ασφαλίσεις ζημιών θα αυξηθούν, ο κλάδος θα σημειώσει ανάπτυξη με την εμπορικές ασφαλίσεις να αναπτύσσονται περισσότερο σε σχέση με τις προσωπικές

Η αύξηση στα εμπορικά ασφάλιστρα αναμένεται να κυμανθεί στο 1,1% το 2022 και 3,1% το 2023. Τα ασφάλιστρα προσωπικών γραμμών θα αυξηθούν κατά περίπου 0,5% το 2022, κυρίως λόγω της στασιμότητας στις προηγμένες αγορές.

sr_aug22_3.JPG?mtime=20220826030942#asset:367753

Πάνε πίσω οι ασφαλίσεις ζωής – πέφτει το διαθέσιμο εισόδημα

Στον κλάδο ζωής τα παγκόσμια ασφάλιστρα θα συρρικνωθούν ελαφρά κατά 0,2% σε πραγματικούς όρους το 2022. Τα ασφάλιστρα αποταμίευσης, που αντιπροσωπεύουν περισσότερα από τα τρία τέταρτα του κλάδου ζωής, πιθανότατα θα υποφέρουν από τις ασταθείς συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη ζήτηση για προϊόντα προστασίας της ζωής.

sr_aug22_4.JPG?mtime=20220826031026#asset:367754

Τα παραλειπόμενα – επτά σημεία

Οι επιχειρηματικοί κλάδοι που είναι εκτεθειμένοι σε υψηλότερες απαιτήσεις ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνουν εξειδικευμένους τομείς, όπως η αεροπορία, οι αερομεταφορές, η εμπορική πίστη, ο πολιτικός κίνδυνος και η θαλάσσια ασφάλιση θα κληθούν να διαχειριστούν τα ζητήματα άμεσα. Θα πρέπει δε, να σημειωθεί ότι η ζήτηση για ασφάλιση στον κυβερνοχώρο αναμένεται να αυξηθεί.

Στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων προβλέπεται επιστροφή σε θετική τροχιά ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους το 2023, με τα παγκόσμια ασφάλιστρα να αυξάνονται κατά 2,2%, με βάση τη συνεχιζόμενη αύξηση των ασφαλίστρων, κυρίως στις εμπορικές γραμμές.

Κατά τις εκτιμήσεις ο αντίκτυπος των υψηλών επιτοκίων, των ισχυρότερων επενδυτικών αποδόσεων, των βελτιωμένων αποτελεσμάτων στο τομέα του underwriting και την κερδοφορία θα γίνει αντιληπτός το επόμενο έτος, το 2023

Τα ασφάλιστρα ζωής εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 1,9% σε πραγματικούς όρους το επόμενο έτος, εξαιτίας του φόβου της πανδημίας και των κινδύνων μετά την πανδημία.

Αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση για προϊόντα προστασία υγείας λόγω την πανδημίας και του φόβου που έχει προκαλέσει η πανδημία

Ο αντίκτυπος της αύξησης των επιτοκίων πιθανότατα θα φανεί μέσω βελτιωμένων αποδόσεων επενδύσεων για τους ασφαλιστές ζωής ήδη το 2022, με πιο σημαντική ώθηση μέσο- μακροπρόθεσμα.

Οι ισχυρισμοί για την σοβαρότητα του COVID-19 θα υποχωρήσουν μέχρι το 2023 καθώς ο κόσμος προσαρμόζει τη ζωή του με τον ιό. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε επίσης να στηρίξει την κερδοφορία του κλάδου ζωής.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr