NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Thinc Thrace incubator: Η πρώτη πανεπιστημιακή θερμοκοιτίδα στη Βόρεια Ελλάδα

Thinc Thrace incubator: Η πρώτη πανεπιστημιακή θερμοκοιτίδα στη Βόρεια Ελλάδα
Φωτογραφία: Αριστερά: Σταύρος Αμοιράς, συνιδρυτής και Διευθυντής Συντονισμού & Ανάπτυξης της εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης - Δεξιά: Μιχάλης Πουσπουρίκας, συνιδρυτής της εταιρείας ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Με αφορμή τη δημιουργία της πρώτης πανεπιστημιακής θερμοκοιτίδας στη Βόρεια Ελλάδα, της Thinc Thrace incubator (της οποίας η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον πρώτο κύκλο συμμετοχής ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου), ο Σταύρος Αμοιράς, συνιδρυτής και Διευθυντής Συντονισμού & Ανάπτυξης της εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και ο Μιχάλης Πουσπουρίκας, συνιδρυτής της εταιρείας ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μιλούν σήμερα στο epixeiro.gr.

Ποια είναι, αυτή τη στιγμή, η εικόνα από το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας; Στον ετήσιο απολογισμό του Elevate Greece, είδαμε ότι το ποσοστό των εγγεγραμμένων startups είναι χαμηλό. Σε τι οφείλεται αυτό; Υπάρχουν τομείς που προσφέρουν ευκαιρίες;

Μιχάλης Πουσπουρίκας: To τοπικό σύστημα καινοτομίας, αν θεωρήσουμε ως γεωγραφική περιοχή την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Το 0,6% σε ποσοστό παρουσίας νεοφυών επιχειρήσεων δεν είναι ενθαρρυντικό δεδομένο. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα όλα κινούνται δυστυχώς ακόμα γύρω από το κέντρο και την Αθήνα, αυτό εξηγεί και τα αποτελέσματα του Elevate Greece. Εκεί, στην Αθήνα δηλαδή, υπάρχουν οι ευκαιρίες, εκεί υπάρχουν και οι προϋποθέσεις ανάπτυξής μιας startup. Αυτό όμως αποτελεί μια εικόνα που αδικεί την περιοχή μας και πρέπει να αλλάξει. Μια περιοχή που αν θεωρήσουμε ως ενισχυτικούς παράγοντες, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο αποτελεί ισχυρό παράγοντα καινοτομίας, το ερευνητικό κέντρο Αθηνά, σημαντικότατες επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας με έδρα την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αυτό πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο δημιουργίας ενός πολύ δυνατού τοπικού οικοσυστήματος.

Σταύρος Αμοιράς: Η εικόνα του τοπικού οικοσυστήματος αυτή τη στιγμή έχει δύο όψεις... από τη μία, βάση των αριθμών, η συμμετοχή των τοπικών startups είναι εξαιρετικά χαμηλή, καθώς μόνο 4 επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν γίνει αποδεκτές στο μητρώο του Elevate Greece. Από την άλλη, ευελπιστούμε ότι το προσεχές διάστημα η νεοφυής επιχειρηματικότητα θα κινηθεί με ισχυρά θετικό πρόσημο, καθώς η στήριξη ανάλογων προσπαθειών αναμένεται να ενισχυθεί τόσο με την ίδρυση και λειτουργία πολλών δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, όσο και με την περαιτέρω ενεργοποίηση των φορέων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την καινοτομία.

Συγκεκριμένα, σας μεταφέρουμε ότι ενώ έως τώρα δεν υπήρχε ούτε μία θερμοκοιτίδα, πλέον η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει τέσσερις τέτοιες δομές (Thinc Thrace incubator, Lab40, Lighthub, Kick-iT). Επιπλέον όλο αυτό το οικοσύστημα ενισχύεται με τη σύσταση του Γραφείου Μεταφοράς τεχνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του EDIH και του eMT cluster.

  • Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ): Παρέχει πληροφόρηση, σχετικά με τις δυνατότητες διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, την εξεύρεση εμπορικών εταίρων, την ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης, τις διαδικασίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.
  • EDIH: ένας από τους 4 εγκεκριμένους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs) στην Ελλάδα με ακρωνύμιο #DigiAgriFood που μαζί με 135 ακόμη υποψήφιους κόμβους σε όλη την Ευρώπη, θα αποτελέσουν τα οικοσυστήματα καινοτομίας, τα οποία θα παράγουν προστιθέμενη αξία για όλους τους πολίτες σε τομείς όπως η υγεία, η αγροτική ανάπτυξη και η ψηφιακή διακυβέρνηση. Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, αποτελεί υπερήφανο εταίρο του #DigiAgriFood και Communication Mediator του σχήματος το οποίο έχεις ως επικεφαλής εταίρο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
  • eMT cluster: Ο πρώτος συνεργατικός σχηματισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με στόχο την ανάπτυξη ενός μοναδικού οικοσυστήματος τεχνολογιών που θα επιταχύνει (fast digital on boarding) και ταυτόχρονα θα μειώνει το κόστος προσαρμογής των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης αποτελεί τον Φορέα Αρωγό του συνεργατικού σχηματισμού eMT cluster.

Όλες αυτές οι δομές δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να εξειδικευθεί το ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας, να αποκτήσει τεχνογνωσία, να τη μεταφέρει και να τη μεταδώσει και, τέλος, να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των νέων και ανήσυχων ανθρώπων, που έχοντας εφαλτήριο την περιοχή, θα επιχειρήσουν με στόχο το εξωτερικό και τις διεθνείς αγορές.

ThincThraceincubator-2.jpeg?mtime=20220904144952#asset:369331

Φτάνουμε, λοιπόν, στη δημιουργία της θερμοκοιτίδας Thinc Thrace incubator. Πώς προέκυψε αυτό το project και η δημιουργία της θερμοκοιτίδας, ποιοι οι στόχοι; Ποιο είναι το πλάνο και σε τι σημείο βρίσκονται, αυτή τη στιγμή, οι εργασίες;

Μιχάλης Πουσπουρίκας: H θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προέκυψε μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που καλούσε φορείς να υποβάλουν προτάσεις για δημιουργία θερμοκοιτίδων. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπέβαλε συγκεκριμένη πρόταση, η οποία και εγκρίθηκε, με συνολικό προϋπολογισμό 880.452,45€ και τρία υποέργα, για τη διαμόρφωση των χώρων, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία της θερμοκοιτίδας. Η ένωση εταιρών ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναδείχθηκαν ανάδοχοι του τρίτου υποέργου που θα τρέξει τη θερμοκοιτίδα.

Ο στόχος της θερμοκοιτίδας, η οποία και είναι η πρώτη πανεπιστημιακή θερμοκοιτίδα στη Βόρεια Ελλάδα κι αυτό έχει τη σημασία του, είναι να αποτελέσει μια κοιτίδα ενίσχυσης και υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στη περιοχή, εννοώντας και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και διασυνοριακά, καθώς επίσης και μια μοναδικής δυναμικής δικτύωση και συνεργασία startup και πανεπιστημίου.

Σταύρος Αμοιράς: Η προσπάθεια για τη δημιουργία της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων Thinc Thrace incubator ξεκίνησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης πριν 4 έτη, όταν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κάλεσε τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προτάσεις στην αντίστοιχη πρόσκληση από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020.

Η αρχική στόχευση να συνδεθεί το πανεπιστήμιο με την αγορά ώστε να αξιοποιηθεί η πλούσια ερευνητική του δράση, στη συνέχεια λειτούργησε και αντίστροφα, ώστε η αγορά να καλύπτει τις ανάγκες της ζητώντας τη συνδρομή των ερευνητών του πανεπιστημίου.

H Thinc Thrace incubator είναι ένας ανοιχτός φιλόξενος χώρος με σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να τεστάρουν αν μπορεί να τύχει αποδοχής από την αγορά. Στη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μπορούν επομένως να φιλοξενηθούν ομάδες που δεν προέρχονται αποκλειστικά από το πανεπιστήμιο.

ThincThraceincubator-3.jpeg?mtime=20220904145110#asset:369332

Τι μπορεί να προσφέρει μια θερμοκοιτίδα όπως η δική σας σε μια επιχειρηματική ιδέα; Από την εμπειρία σας, ποια είναι τα σημεία στα οποία χρειάζεται τη σχετική υποστήριξη κάποιος που αναζητά μια «δίοδο» προς το επιχειρείν - ακόμη κι αν αυτό αφορά σε κάποια λανθασμένη αντίληψη; Και, τελικά, είναι η επιχειρηματικότητα για όλους;

Μιχάλης Πουσπουρίκας: Στην Thinc Thrace incubator οι επιχειρηματικές ομάδες που θα ενταχθούν θα λάβουν ολιστική υποστήριξη από την pre-seed διαδικασία μέχρι και τη δικτύωση και την εξεύρεση ευκαιριών funding. Με λίγα λόγια δηλαδή, η θερμοκοιτίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προφέρει τα πάντα σε μια ομάδα που θέλει να γίνει νεοφυής επιχείρηση.

Tο βασικό σημείο που χρειάζεται ενίσχυση στην επιχειρηματική διαδικασία είναι ο συγκερασμός της καινοτόμου ιδέας με την επιχειρηματική αντίληψη και συμπεριφορά. Είναι αποδεδειγμένο ότι καμία φοβερή ιδέα δε προχωρά χωρίς επιχειρηματική νοοτροπία όπως και κανένα επιχειρηματικό ταλέντο δε φτάνει να προωθήσει μια ανεπαρκή επιχειρηματική ιδέα. Η επιχειρηματικότητα, τελικώς, ταιριάζει σε αυτούς που συνδυάζουν την επιχειρηματική αντίληψη με τη καλή ιδέα.

Σταύρος Αμοιράς: Η Thinc Thrace incubator απευθύνεται σε ανθρώπους με καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες, οι οποίοι με τη σωστή και εξειδικευμένη υποστήριξη από ειδικούς στα πρώτα τους βήματα, θα έχουν την ευκαιρία να μεταμορφώσουν τις ιδέες τους σε μια νέα δυναμική επιχείρηση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αντίστοιχες άλλων θερμοκοιτίδων. Πιο συγκεκριμένα, οι νεοφυείς ομάδες που θα ενταχθούν στην Thinc Thrace incubator θα λάβουν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης, δυνατότητα παρακολούθησης workshops με στοχευμένες θεματικές ενότητες, εργαστήρια, επαφή με ανθρώπους της αγοράς κ.α.

Η ιδιαιτερότητα της Thinc Thrace incubator σε σύγκριση με αντίστοιχες θερμοκοιτίδες είναι η άμεση επαφή και δικτύωση με ανθρώπους της ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής έρευνας και καινοτομίας, εντός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η συναναστροφή και αλληλεπίδραση αυτή μεταξύ νέων ανθρώπων με καινοτόμες ιδέες που προετοιμάζονται να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο επιχειρείν, με εξειδικευμένους ανθρώπους του πανεπιστημιακού χώρου, αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τη διασύνδεση της αγοράς με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, που τόσο έχει ανάγκη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και η χώρα.

Σίγουρα η επιχειρηματικότητα δεν είναι για όλους, αλλά αυτό που εξασφαλίζουν οι φιλοξενούμενες επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Thinc Thrace incubator είναι ότι θα λάβουν όλη εκείνη την πληροφορία που απαιτείται ώστε να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση και να πάρουν οι ιδέες τους το δρόμο που τους ταιριάζει.

ThincThraceincubator-4.jpeg?mtime=20220904145213#asset:369333

Γενικότερα, βάσει και του συμβουλευτικού χαρακτήρα των εταιρειών σας, ποια η γνώμη σας για το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας μας; Προσφέρεται η απαραίτητη στήριξη στους νέους επιχειρηματίες, στα πρώτα βήματα τους αλλά και αργότερα; Υπάρχουν σημεία που βλέπετε πως χρειάζεται ενίσχυση και στα οποία θα μπορούσε να επικεντρώσει περισσότερο η πολιτεία;

Μιχάλης Πουσπουρίκας: Το οικοσύστημα στην Ελλάδα κάνει τα πρώτα του στιβαρά και δημιουργικά βήματα τα οποία όμως πρέπει να πολλαπλασιάσει. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε σοβαρές πρωτοβουλίες και σε δημιουργία θερμοκοιτίδων όλων των ειδών, αλλά και μεγάλες εταιρίες που επενδύουν στην χώρα στο τομέα των ερευνών.

Είναι ευτυχής συγκυρία ότι σε κυβερνητικό επίπεδο και το Υπουργείο Ανάπτυξης, με άξονα την Έρευνα και τη Καινοτομία, αλλά και το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, προωθούν διαδικασίες διαμόρφωσης για πρώτη φορά αυτού που όλοι ορίζουμε ως οικοσύστημα.

Τα σημεία ενίσχυσης παραμένουν όπως και για όλη τη χώρα η βελτίωση της γραφειοκρατίας και η πραγματική υποστήριξη των τραπεζών στις νεοφυείς επιχειρήσεις μακριά από αποτρεπτικές προϋποθέσεις πρόσβασης σε κεφάλαια

Σταύρος Αμοιράς: Τα τελευταία έτη έχουν γίνει άλματα, το 2021 ήταν η καλύτερη χρονιά με το ελληνικό οικοσύστημα να καταγράφει πλέον κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 8 δισ. δολαρίων και ρεκόρ χρηματοδότησης επενδύσεων σε ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας.

Η δημιουργία του Elevate Greece, που οριοθέτησε πλέον τον χώρο των startups στην Ελλάδα, η έγκριση του νέου ΕΠΑΝΕΚ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 με κύρια προτεραιότητα την Ενίσχυση της Έρευνας και την Καινοτομίας, αποδεικνύουν ότι η πολιτεία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αυτό που βέβαια χρειάζεται να αντιμετωπιστεί είναι η απόκλιση της περιφέρειας, το είπαμε ότι υπάρχει μεγάλη υστέρηση. Μήπως χρειάζεται να δούμε πως θα βελτιωθεί αυτή η διαφορά με τη στόχευση στο πιο πολύτιμο πόρο που υπάρχει; Αυτόν του ανθρώπου; Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: Πως θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους που σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται στην περιοχή μας; Δεν είναι μόνο τα πτυχία ή τα μεταπτυχιακά, είναι οι πιστοποιήσεις, είναι οι πρακτικές ασκήσεις, είναι η επαγγελματική εμπειρία που πρέπει να ενισχυθούν και να δοθεί βαρύτητα. Αν υπάρχουν οι άνθρωποι όλα θα επιταχυνθούν και θα γίνουν πιο εύκολα. Άλλωστε Έρευνα και Καινοτομία χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα δεν νοείται.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον πρώτο κύκλο συμμετοχής στο πρόγραμμα της επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας, μετά και από τη σχετική παράταση, ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες.

Αφού ληφθεί κάθε αίτηση, η ομάδα θα επικοινωνήσει στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φόρμα ώστε να επιβεβαιώσει την επιτυχή υποβολή της. Υπενθυμίζεται ότι βασική προϋπόθεση για την εγκυρότητα της αίτησης είναι α) ο αριθμός των μελών της ομάδας να βρίσκεται μεταξύ 2 και 5 ατόμων και β) η ηλικία ενός εκ των μελών να βρίσκεται μεταξύ 18 και 35 ετών. Οι αιτήσεις που καταχωρήθηκαν επιτυχώς θα αξιολογηθούν με το πέρας της προθεσμίας από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα υπάρξει γραπτή και προφορική ενημέρωση προς όλους τους συμμετέχοντες.

Η ομάδα βρίσκεται στη διάθεση των ομάδων για οποιαδήποτε διευκρίνιση καθημερινά στις εγκαταστάσεις της Thinc εντός της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη καθώς και τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 με 17.00.

Περισσότερες πληροφορίες: Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτίριο 2, Ξάνθη, ΤΚ: 67132, Τ.: +30 2541 079160-1, info@thinc.duth.gr, https://thinc.duth.gr

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr