NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how | Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
ανάγνωση

Μην μπερδεύουμε ΕΚΕ με Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μην μπερδεύουμε ΕΚΕ με Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι πολιτικές και οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο εταιρειών που δεν έχουν ως κύριο άξονα το core business και την εύλογη προσπάθεια για κερδοφορία εντείνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι διαφορές όμως ανάμεσα σε μια πρωτοβουλία ΕΚΕ και ενέργειες που οφείλονται στη στρατηγική ενός οργανισμού που έχει ως βασικό άξονα την αειφόρο ανάπτυξη πολλές φορές δεν είναι ακόμη κατανοητές από το ευρύ κοινό…

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους.

Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Φαίνεται πως όσο πιο κοινωνικά υπεύθυνη είναι μια εταιρεία, τόσο περισσότερο υποστηρίζεται η κοινότητα αλλά και οι καταναλωτές. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη βρίσκεται, αναντίρρητα, στην ατζέντα όλο και περισσότερων επιχειρήσεων.

Από την άλλη πλευρά, το να ισχυριστεί κανείς πως η Χ επιχείρηση προκρίνει βάσιμα την αειφόρο (βιώσιμη ανάπτυξη) είναι σίγουρα κάτι πιο δύσκολο. Απαιτεί αλλαγή δομών, κουλτούρας και φιλοσοφίας που αντικατοπτρίζει την αλλαγή του «DNA» μιας εταιρείας.

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται σε μορφή αναπτυξιακής πολιτικής η οποία επιδιώκει να ικανοποιήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και, κυρίως, τη μακροπρόθεσμη ευημερία.

Βασίζεται στην παραδοχή ότι η ανάπτυξη πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των επόμενων γενεών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία.

Από την άλλη πλευρά, επισήμως, ο όρος εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Βασικές διαφορές

Εστιάζοντας σε βασικές διαφορές ανάμεσα σε ΕΚΕ και Βιώσιμη Ανάπτυξη μπορούμε να επισημάνουμε:

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Όραμα

Επικεντρώνεται στο παρελθόν. Κάνει απολογισμό στα πεπραγμένα του έτους.

Κοινά - Στόχος

Διαμορφωτές κοινής γνώμης και media

Η επιχειρηματική δράση

Εστιάζει περισσότερο στη συμμόρφωση

Ενδιαφέρον & Αναγνώριση

Από την κοινωνία και τα ΜΜΕ

Κίνητρο

Η ανταπόκριση στις τρέχουσες απαιτήσεις

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κοιτά στο μέλλον, εστιάζοντας στις επιχειρηματικές αλλαγές, που χρειάζεται να γίνουν για ένα βιώσιμο αύριο

Κοινά - Στόχος

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της αλυσίδα αξίας (από τους εργαζόμενους και τους πελάτες, μέχρι τους προμηθευτές και συνεργάτες)

Η επιχειρηματική δράση

Εστιάζει στην επιχειρηματική λειτουργία

Επιβράβευση

Από τη χρηματιστηριακή αγορά και την επενδυτική κοινότητα

Κίνητρο

Η δημιουργία νέων ευκαιριών

*με στοιχεία από τη πρόσφατη παρουσίαση του ΟΤΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr