NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Επιχειρήσεις: Δύσκολο παζλ το ερχόμενο εξάμηνο - ποιοι αισιοδοξούν

Επιχειρήσεις: Δύσκολο παζλ το ερχόμενο εξάμηνο - ποιοι αισιοδοξούν

Ιδιαίτερα επιφυλακτικές ως και αρνητικές σε κάποιες περιπτώσεις είναι οι εκτιμήσεις των ανθρώπων της αγοράς για την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα, έχοντας ως δεδομένα την εικόνα των προηγούμενων μηνών και κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά: αυξημένο κόστος ενέργειας και χρήματος, μείωση τζίρου, δυσμενέστερες οικονομικές συνθήκες κ.α.

Όπως αποτυπώνεται, ωστόσο, στην ειδική έρευνα επιχειρήσεων του «Βαρόμετρου ΚΕΕΕ», οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση τζίρου, ενώ οι εκτιμήσεις τους για το επόμενο διάστημα παραμένουν θετικές.

Ευοίωνες παραμένουν οι προβλέψεις σε επίπεδο τζίρου επίσης από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο ή άλλες με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, το 50% των επιχειρήσεων της έρευνας εκτιμά πως οι τελικές τιμές των προϊό­ντων και υπηρεσιών που προσφέρουν θα συναρτήσει της πορείας του πληθωρισμού, είτε περισσότερο, είτε λιγότερο. Ειδικότερα:


Τι συνέβη το πρώτο 6μηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ουδέτερο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το πρώτο 6μηνο.

Πιο συγκεκριμένα, το 39% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι ο κύκλος εργασιών τους παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, το 31% δηλώνουν ότι μειώθηκε και το 28% ότι αυξήθηκε.

Όπως αναμενόταν, τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι ο τζίρος τους αυξήθηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο καταγράφονται σε Κρήτη (41%) και Νησιά Αιγαίου (50%), αποτέλεσμα προφανώς της επιτυχημένης τουριστικής περιόδου που προηγήθηκε.

Στον αντίποδα, το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι ο τζίρος τους μειώθηκε καταγράφεται σε Ήπειρο/ Δυτική Μακεδονία (54%). Επίσης, το υψη­λό­τερο ποσοστό επιχειρήσεων με αύξηση τζίρου κατά το τελευταίο εξάμηνο καταγράφεται στον τομέα των κατασκευών (41%).

Περαιτέρω, τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων που κα­τέγραψαν αύξηση τζίρου το προηγούμενο εξάμηνο εμφανίζονται σε επιχειρήσεις μεγα­λύ­τερου μεγέθους (54% και 56% σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών από 1 έως 5 εκ. ευρώ και πάνω από 5 εκ. ευρώ, αντίστοιχα), ενώ το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που αναφέρουν μείωση τζίρου καταγράφεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (39% σε επιχειρή­σεις με τζίρο κάτω των 100.000 ευρώ και 39% σε ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους ε­παγ­γελματίες).

Ελαφρά αυξητική τάση, με βάση τις απαντήσεις στην έρευνα, καταγράφεται στον τομέα της απασχόλησης, καθώς το 15% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι αύξησαν τις θέσεις εργασίας τους, έναντι 10% που δηλώνουν ότι τις μείωσαν (το 74% αναφέρουν ότι δεν μεταβλήθηκαν οι θέσεις εργασίας της επιχείρησης).

Και εδώ καταγράφονται τάσεις αντίστοιχες με αυτές που αποτυπώθηκαν σε σχέση με την εξέλιξη του τζίρου, καθώς τα υψηλότερα ποσοστά επι­χειρή­σεων που δηλώνουν ότι αύξησαν τις θέσεις εργασίας τους καταγράφονται σε Κρήτη και Νησιά Αιγαίου, στον τομέα των κατασκευών και σε επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέ­θους, τόσο από πλευράς τζίρου, όσο και από πλευράς αριθμού εργαζομένων.


Ασκήσεις ισορροπίας στις εξαγωγές

Ουδέτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη των εξαγωγών καταγράφονται μεταξύ των επιχειρή­σε­ων με εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς το 19% δηλώνουν ότι το εξάμηνο που πέρασε ήταν καλύτερο από το αντίστοιχο περσινό, το 23% το χαρακτηρίζει χειρότερο και το 50% α­να­φέρει ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερη μεταβολή.

Το υψηλό κόστος ενέργειας/καυσίμων κυριαρχεί στις αναφορές των επιχειρήσεων για τα τρία – κατά σειρά σπουδαιότητας – προβλήματα που αντιμετώπισαν το εξάμηνο που πέρα­σε, καθώς αναφέρεται ως 1ο σπουδαιότερο από το 41% και συνολικά μέσα στα τρία σπου­δαι­ό­τερα από το 69% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Ακολουθεί η ανα­φο­ρά στο υψηλό κόστος πρώτων υλών και προϊόντων (16% ως 1o σπουδαιότερο και 52% στο σύνολο).

Τα δύο αυτά προβλήματα έχουν επισκιάσει την «παραδοσιακή» ατζέντα προ­βλη­μάτων που ανέφεραν οι επιχειρήσεις σε παλαιότερες έρευνες, όπως

  • η μείωση του κύ­κλου εργασιών/περιορισμένη ζήτηση,
  • οι φορολογικές/ ασφαλιστικές υποχρεώσεις και
  • η γραφειοκρατία/­διαδι­κα­σίες Δημοσίου, η ρευστότητα

Μόλις το 2% αναφέρουν ότι δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα το προηγούμενο εξάμηνο. Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται, ανάλογα με τον τομέα δραστηριο­ποί­ησης των επιχειρήσεων, καθώς στον τομέα της Μεταποίησης/ Βιομηχανίας κυριαρχεί ως 1η αναφορά το υψηλό κόστος ενέργειας/καυσίμων (52%) και το υψηλό κόστος πρώτων υ­λών/­ προϊόντων (22%), ενώ στον τομέα των Κατασκευών κυριαρχεί ως 1η αναφορά το υψη­λό κόστος πρώτων υλών/ προϊόντων (37%).

Επιφυλακτικότητα για το άμεσο μέλλον, «αντέχουν» οι μεγάλοι

Επιφυλακτικές ως και αρνητικές εμφανίζονται οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το επό­με­νο εξάμηνο. Η πλειοψηφία (39%) δηλώνουν ότι αναμένουν το επόμενο εξάμηνο να είναι χειρότερο από το αντίστοιχο περσινό, ενώ το 31% αναμένουν να είναι ίδιο με το αντίστοιχο περσινό και μόλις το 22% αναμένουν να είναι καλύτερο.

«Πλεόνασμα» αισιοδοξίας (εκεί δη­λαδή που το ποσοστό όσων θεωρούν ότι το επόμενο εξάμηνο θα είναι καλύτερο από το αντίστοιχο περσινό, καταγράφεται αυξημένο) εμφανίζεται στην Αττική, στον τομέα των Κα­τασκευών, στις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 500.000 ευρώ και στις επιχειρήσεις με ε­ξαγωγική δραστηριότητα.

Παράλληλα, το 30% προβλέπουν ότι το επόμενο εξάμηνο οι πωλή­σεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους θα μειωθούν, έναντι 24% που αναμένουν αύξη­ση πωλήσεων και 42% που προβλέπουν στασιμότητα.

Και εδώ το «πλεόνασμα» θετικών προ­βλέ­ψεων εμφανίζεται πιο έντονα στην Αττική, στον τομέα των κατασκευών, στις επιχει­ρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με περισσότερους από 25 εργαζόμενους και ετήσιο τζίρο άνω του 1.000.000 ευρώ.

Αμετάβλητη η απασχόληση

Σχετικά με την εξέλιξη της απασχόλησης, παρατηρούνται ουδέτερες τάσεις, καθώς το 73% εκτιμά ότι το επόμενο εξάμηνο η συνολική απασχόληση στην επιχείρηση θα παραμείνει α­με­τάβλητη, ενώ αυξητικές τάσεις διαβλέπουν το 13% των επιχειρήσεων και πτωτικές το 11%. Θετικότερες εκτιμήσεις για την απασχόληση το επόμενο διάστημα, καταγράφονται στην Αττική, στις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, στον κλάδο των κατασκευών και στις επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους.


Πιέσεις στη ρευστότητα, ανεβαίνει το κόστος δανεισμού

Απαισιοδοξία επικρατεί σε σχέση με την εξέλιξη της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επι­χείρησης, καθώς το 36% των ερωτηθέντων αναμένουν μείωση της ρευστότητας κατά το επόμενο εξάμηνο (έναντι μόλις 14% που αναμένουν ενίσχυση της ρευστότητας) και, παράλ­ληλα, το 19% αναμένουν ότι οι δανειακές τους ανάγκες θα αυξηθούν, έναντι μόλις 4% που δηλώνουν ότι αναμένουν μείωση των δανειακών τους αναγκών το επόμενο εξάμηνο.

Πε­ραι­τέρω, επικρατεί ανησυχία για την εξέλιξη των όρων δανεισμού, καθώς το 37% δηλώνουν ότι αναμένουν ότι θα αντιμετωπίσουν δυσμενέστερους όρους δανεισμού στο εγγύς μέλλον, έναντι μόλις 5% που θεωρούν ότι οι όροι δανεισμού θα βελτιωθούν, κάτι αναμενόμενο εν μέσω του κύκλου αύξησης των επιτοκίων δανεισμού από τις τράπεζες.

Αρνητική εικόνα καταγράφεται και σε σχέση με την εξέλιξη της βιωσιμότητας των επιχειρή­σεων, με βάση τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς το 54% προβλέπει δυσμενέστερη κατάσταση το επόμενο εξάμηνο (ήτοι αύξηση επισφαλειών και πτωχεύσεων), έναντι μόλις 12% που διαβλέπουν βελτίωση της κατάστασης στον κλάδο τους (λιγότερες επισφάλειες και πτωχεύσεις). Αυξημένη ανησυχία καταγράφεται στον το­με­α­ του εμπορίου και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ καλύτερη εικόνα εμφανίζει και πά­λι ο τομέας των κατασκευών.


...κάποιοι θα επενδύσουν

Περίπου 1 στις 5 επιχειρήσεις αναφέρουν ότι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε κάποιου εί­δους επένδυση κατά το επόμενο εξάμηνο, όπως αγορά ακινήτου, πάγιου εξοπλισμού ή επέ­κτα­ση δραστηριοτήτων κτλ, ποσοστό αυξημένο στην Αττική και στα Νησιά του Αιγαίου, στον τομέα των κατασκευών και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις από πλευράς τζίρου και α­πα­σχόλησης.


«Αγκάθι» το ενεργειακό κόστος

Τέλος, σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται στο ενεργειακό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι επι­χειρήσεις: σύμφωνα με τις απαντήσεις στην έρευνα η μέση αύξηση του συγκεκριμένου κόστος – που περιλαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσιμα – σε σχέση με την περ­σινή περίοδο φτάνει σχεδόν το 60% (με εντονότερη την αύξηση στον τομέα της μετα­ποίη­σης–βιομηχανίας).

Παράλληλα, το 37% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι αντιμετωπίζει προ­βλήματα έλλειψης πρώτων υλών ή προϊόντων στην αγορά, σε μεγάλο (14%) ή σε μικρό (23%) βαθμό. Οι ελλείψεις καταγράφονται εντονότερα στους τομείς του εμπορίου, της με­τα­ποί­η­σης/­βιομηχανίας και των κατασκευών, στις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατο­λι­σμό και σε εκείνες με ετήσιο τζίρο μεταξύ 1 και 5 εκατ. ευρώ. Η μέση αύξηση που αναφέ­ρουν οι επιχειρήσεις, στο κόστος των πρώτων υλών ή προϊόντων, φτάνει το 40%.

Στο εμπόριο οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών

Περίπου οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος (49%) εκτιμούν ότι οι τελικές τιμές των προϊό­ντων/ υπηρεσιών τους κατά το επόμενο εξάμηνο, είτε θα αυξηθούν στο επίπεδο του πλη­θω­ρισμού (23%), είτε θα αυξηθούν πάνω από το τρέχον επίπεδο του πληθωρισμού (16%), είτε θα αυξηθούν κάτω από το τρέχον επίπεδο του πληθωρισμού (10%), ενώ το 41% εκτι­μούν ότι οι τιμές τους θα παραμείνουν σχεδόν σταθερές και μόλις το 3% προβλέπουν μεί­ω­ση στις τιμές των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Η εντονότερη τάση αύξησης τιμών καταγρά­φε­ται στον τομέα του εμπορίου

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr