NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

4 στρατηγικές κινήσεις για τις εταιρείες στην Ε.Ε ως απάντηση στις προκλήσεις

4 στρατηγικές κινήσεις για τις εταιρείες στην Ε.Ε ως απάντηση στις προκλήσεις

Δεν είναι λίγες οι φορές που στο δημόσιο διάλογο γίνεται αναφορά για μια Ευρώπη με χαμηλά αντανακλαστικά, με καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων ή ακόμη στο γεγονός ότι πια «ακολουθεί» και δεν οδηγεί τις εξελίξεις…Στον τομέα της τεχνολογίας φαίνεται πως απαιτείται περισσότερη δουλειά.

Κατά μια έννοια κάτι παρόμοιο ισχύει και για τις ευρωπαϊκές εταιρείες σήμερα που καλούνται να προσαρμοστούν, να διαφοροποιηθούν και να δράσουν έγκαιρα ως απάντηση στις πολλές και σύνθετες προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Όπως καταγράφεται σε σχετική μελέτη της Accenture, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, το ταλέντο και τη ρευστότητα και τη διαχείριση κόστους σε σχέση με αντίστοιχες εταιρείες στη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Ωστόσο, υστερούν σημαντικά όσον αφορά την αύξηση των πωλήσεών τους και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση των εσόδων τους.

Είναι επίσης λιγότερο πιθανό να καινοτομήσουν αξιοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες και να στραφούν σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην τεχνολογία σε σύγκριση με εταιρείες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας.

Ώρα για επανεφεύρευση

Υπό αυτό το πρίσμα, οι σημερινές - πρωτοφανείς - καταστάσεις απαιτούν και μια νέα, διαφορετική προσέγγιση για τις εταιρείες της Γηραιάς Ηπείρου.

Έχοντας ως εχέγγυο - όπως τονίζει η εν λόγω μελέτη - την ισχυρή ανθεκτικότητα που έχουν οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια, τώρα καλούνται να επανεφευρεθούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Οδηγός 4 σημείων


  • Άμεση ανάπτυξη του ψηφιακού πυρήνα που θα επιτρέπει την επανεφεύρεση του επιχειρηματικού μοντέλου: Απαιτείται ένας συνεχής, χρονικά συμπιεσμένος και κλιμακούμενος μετασχηματισμό, που συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής αξιοποιώντας cloud, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών, καινοτομιών και λύσεων σε όλη την επιχείρηση. Αυτή είναι μια διαρκής προσπάθεια για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας επανεφεύρεσης, μέσω προγραμμάτων μετασχηματισμού που πρακτικά αυτοχρηματοδοτούνται μέσω της αξίας που δημιουργούν.


  • Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης: Ενεργοποίηση όλων των οικοσυστημάτων για την επικέντρωση της Ευρώπης γύρω από τα θέματα μηδενικών εκπομπών ρύπων και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αλλά ως μακροπρόθεσμη λύση για τη μείωση των εκπομπών και του κόστους.


  • Ευθυγράμμιση με τις νέες ανάγκες των πελατών: Αξιοποίηση της ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης για την κατανόηση των πελατών και τα κίνητρά τους με ολιστικό και δυναμικό τρόπο. Οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε πρέπει να απαντήσουν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους αντικαθιστώντας τις ‘one-size-fits-all’ προσεγγίσεις με πιο εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, εκτεταμένες συνεργασίες και αναθεώρηση του ταλέντου, της τεχνολογίας και τις διαδικασίες με σκοπό να ενισχυθεί η αξία και η αφοσίωσή τους.


  • Η στρατηγική ταλέντου στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής: Οι εταιρείες καλούνται να τοποθετήσουν τους εργαζομένους στο επίκεντρο της επανεφεύρεσης της επιχείρησης και να ορίσουν τους επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων ως καταλύτες αλλαγής. Οφείλουν να αναπτύξουν ισχυρές συνδέσεις και συνεργασία σε ολόκληρη τη διοικητική ομάδα και να ενώσουν όλους τους εργαζομένους στο ταξίδι της επανεφεύρεσης, δημιουργώντας νέους τρόπους εργασίας. Πρέπει επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση και να αναπτύξουν ταλέντα με καινοτόμους τρόπους, αξιοποιώντας τεχνολογία και δεδομένα που προσφέρουν μια βαθιά, λεπτομερή κατανόηση των αναγκών σε δεξιότητες τρέχουσας και επόμενης γενιάς. Τέλος, να αναπτύξουν μια κουλτούρα συμπερίληψης σε ολόκληρο τον οργανισμό, έτσι ώστε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως επιπέδου να συνεισφέρουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, έχοντας ισχυρή αίσθηση του ανήκειν και του σκοπού.... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr