NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Πρωτόκολλο για ασφαλιστικούς απατεώνες

Πρωτόκολλο για ασφαλιστικούς απατεώνες

Διεθνώς, και στην Ελλάδα, η ασφαλιστική απάτη αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα και πολυπλοκότερα ζητήματα απάτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Insurance Europe το κόστος από τις ανιχνευμένες και ανεξιχνίαστες περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης ξεπερνά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ για όλη την Ευρώπη.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, διοργάνωσε εκδήλωση θέμα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης: Όραμα και Δράσεις της ΕΑΕΕ με ομιλητές την Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, την Κατερίνα Καλογήρου, Διευθύντρια Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων Eurolife FFH και Μέλος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης της ΕΑΕΕ και τον Ανδρέα Σούλη, Διευθυντή Αποζημιώσεων της Ergo και Μέλος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης της ΕΑΕΕ.

Στόχοι πρωτοκόλλου

Στην διάρκεια της εκδήλωσης η ΕΑΕΕ παρουσίασε το ελληνικό «Πρωτόκολλο Αυτορρύθμισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Μελών ΕΑΕΕ για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης», το οποίο αποτελεί έναν θεμελιώδη οδηγό που περιλαμβάνει τις γενικές αρχές, τους κανόνες και τα πρότυπα συμπεριφοράς, ισχύοντας ως δεσμευτικό εργαλείο αυτορρύθμισης, χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία κάθε επιχείρησης. Ορίζει δε ως «Ασφαλιστική Απάτη» οποιαδήποτε σκόπιμη και παραπλανητική πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, με σκοπό την απόκτηση από το ίδιο το πρόσωπο ή τη διευκόλυνση τρίτων στην απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους, στο πλαίσιο μίας έγκυρης ή μη ασφαλιστικής σύμβασης. Ο όρος «ασφαλιστική απάτη» καλύπτει την απάτη κατά την ανάληψη του κινδύνου και την αποζημίωση.

Οι στόχοι του πρωτοκόλλου είναι τέσσερις. Το πρωτόκολλο επιζητά: Να εκφραστεί προς πάσα κατεύθυνση η ισχυρή βούληση της ΕΑΕΕ για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης. Να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση του προβλήματος και η ευαισθητοποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (διοίκησης και εργαζομένων) και συνεργατών τους. Να προτρέπονται με σαφήνεια τα Μέλη της ΕΑΕΕ να υιοθετούν κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς. Να επιτρέπεται στην ΕΑΕΕ να υπερασπίζεται με μεγαλύτερη ευχέρεια τα συμφέροντα των μελών της προς δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς και να συνάπτει σχετικές συμφωνίες.

Η ασφαλιστική απάτη, αφορά όλους τους κλάδους ασφάλισης και εξελίσσεται συνεχώς, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί νέες μεθόδους και τάσεις. Τα τελευταία χρόνια, η απάτη μέσω του κυβερνοχώρου αποκτά σημαντικές διαστάσεις, καθώς όλο και περισσότερες ασφαλιστικές δραστηριότητες διεξάγονται μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούν ότι έχουν υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενεργό πρόληψη και καταπολέμηση της ασφαλιστικής. Στόχος των ασφαλιστών είναι το επίπεδο ελέγχου της ασφαλιστικής απάτης να είναι πολύ υψηλό σε ολόκληρο τον κλάδο, με σκοπό: να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα απάτης και –εκεί που εντοπίζεται– να αντιμετωπίζεται με τον πλέον αποτελεσματικό και ηχηρό τρόπο, ώστε τα χρήματα που εμπιστεύεται η κοινωνία στον ασφαλιστικό κλάδο να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και έτσι να προστατεύεται η αξιοπιστία, η φήμη και φερεγγυότητα του κλάδου.

Μορφές απάτης στην Ελλάδα

Με τρεις μορφές διαπράττεται η ασφαλιστική απάτη σύμφωνα με την ΕΑΕΕ: Ευκαιριακά ή οργανωμένα, στο στάδιο ανάληψης κινδύνου ή στο στάδιο καταβολής αποζημίωσης. Εκδηλώνεται συνήθως με την απόκρυψη, παραποίησης στοιχείων, υπερτιμολογώντας την απαίτηση για αποζημίωση.

Οι ασφαλιστικοί απατεώνες στην Ελλάδα δοκιμάζουν τα συστήματα αντοχής ασφαλείας των ψηφιακών συστημάτων ελέγχου, ή υποβάλλουν διογκωμένα / πλασματικά περιστατικά ενώ το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί σημαντικά ο ηθικός κίνδυνος.

Στον κλάδο αυτοκινήτου οι απαγορεύσεις των μετακινήσεων λόγω του κορονοϊού δεν ευνόησε τους ασφαλιστικούς απατεώνες στην Ελλάδα έτσι δεν εξιχνιάστηκαν πολλές υπερτιμολογήσεις ή πλαστά περιστατικά. Το 2020 υπήρξε μείωση της ασφαλιστικής απάτης στις έρευνες που έγιναν κατά -28,5% σε σχέση με το 2029 και κατά -27% σε εξακριβωμένες περιπτώσεις ενώ το όφελος ήταν 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιχειρήσεις που είχαν ενσωματώσει στο σύστημα τους μηχανισμό εντοπισμού ασφαλιστικής απάτης γλύτωσαν περίπου 3 εκατομμύρια έκαστην το χρόνο

Αντίθετα στις γενικές ασφαλίσεις αυξήθηκαν οι απαιτήσεις αποζημιώσεων για τεχνικές βλάβες οι οποίες όμως οφείλονταν σε πλημμελή συντήρηση όχι σε συμβάντα ατυχήματος, ενώ είχα υπάρξει και περιστατικά απαιτήσεων για απώλεια κερδών.

Οι ασφαλιστικές που δεν διαθέτουν οργανωμένα τμήματα εντοπισμού ασφαλιστικής απάτης αναθέτουν τη διερεύνηση και τον εντοπισμό της ασφαλιστικής απάτης σε εξωτερικούς συνεργάτες για το σύνολο των περιπτώσεων ή για κάποιες περιπτώσεις.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr