NEWSFLASH...
Καινοτομία & Τεχνολογία
ανάγνωση

Πώς IOT, cloud, data analytics συνδράμουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση και αποδοτικότητα

Πώς IOT, cloud, data analytics συνδράμουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση και αποδοτικότητα

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την έλευση της πανδημίας το σύνολο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα βρίσκεται - είτε με καθυστερήσεις είτε με γοργούς ρυθμούς ανά περίπτωση - σε μια φάση ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες αφορούν πολίτες, δομές και οργανισμούς, αποτελώντας εργαλεία εξοικονόμησης κόστους, καλύτερης απόδοσης και αποτελέσματος.

Ένας κρίσιμος τομέας στον οποία τα σύγχρονα αυτά εργαλεία συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η Ενέργεια

Τι ακριβώς όμως είναι οι έννοιες όπως Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), υπολογιστικό νέφος (cloud), data analytics κλπ που συναντάμε πλέον καθημερινά στον δημόσιο διάλογο; Πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση και αποδοτικότητα στις επιχειρήσεις; Όπως αναφέρεται στον τελευταίο Οδηγό του ΣΕΒ:

Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Internet of Things (IoT)

Τι είναι:

Το πλέγμα επικοινωνίας που διασυνδέει τις συσκευές και τα αντικείμενα που εντάσσονται στο ψηφιακό οικοσύστημα κάθε επιχείρησης, επιτρέποντας την απρόσκοπτη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Βασίζεται σε τεχνολογίες συνδεσιμότητας, και στηρίζεται από εξειδικευμένες εφαρμογές συλλογής, διασύνδεσης, αποστολής και επεξεργασίας δεδομένων, που αξιοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης, πρόβλεψης και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Πώς λειτουργεί:

Έξυπνοι μετρητές και αισθητήρες διασφαλίζουν την αυτόματη και τακτική συλλογή δεδομένων όλων των μορφών για την ενεργειακή κατανάλωση και αποδοτικότητα του υφιστάμενου εξοπλισμού, υποδομών και διαδικασιών, ενώ επιτρέπουν και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συσκευών και συστημάτων. Τα δεδομένα διοχετεύονται προς μια πλατφόρμα ΙοΤ, συνήθως στο cloud, όπου ελέγχεται η ποιότητα και τυχόν διαφορές τους με τις κανονικές τιμές ενεργειακής κατανάλωσης. Σε περίπτωση παρέκκλισης, αποστέλλεται ειδοποίηση για την ανάληψη δράσης. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες μπορούν να οπτικοποιηθούν και να παρουσιαστούν με εύληπτο τρόπο, οδηγώντας στην άμεση υλοποίηση κατάλληλων προσαρμογών και ρυθμίσεων.

Πρακτικά οφέλη:

Οι έξυπνοι αισθητήρες και μετρητές ενέργειας μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 40%, με μικρό ή καθόλου κόστος, εντοπίζοντας σημεία εξοικονόμησης και καλύτερης διαχείρισης. Η τοποθέτησή τους μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο της εγκατάστασης, αναλύοντας είτε τη συνολική κατανάλωση είτε τις επί μέρους καταναλώσεις.

Υπολογιστικό νέφος - Cloud

Τι είναι:

Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) αποτελεί έναν ψηφιακό χώρο όπου τα δεδομένα ροών, διαδικασιών και λειτουργιών μιας επιχείρησης, μιας ομάδας χρηστών ή και ενός μόνο χρήστη, «συνομιλούν» μεταξύ τους. Στηρίζεται από κεντρικά συστήματα που προσφέρουν κλιμακωτή και on-demand πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους υψηλής ισχύος, όπως υπηρεσίες υπολογιστών-διακομιστών, αποθηκευτικών χώρων, βάσεων δεδομένων, δικτύωσης, λογισμικού, αναλυτικών στοιχείων, κ.ά., μέσω του Διαδικτύου.

Πώς λειτουργεί:

Οι λύσεις Cloud υποστηρίζουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης ενεργειακής επισκόπησης και ανάλυσης (απόλυτης ή συγκριτικής) με τη χρήση έξυπνων αλγορίθμων. Μπορούν να εξυπηρετήσουν τον έλεγχο και την επισκόπηση ενός ή και πολλαπλών συνδεδεμένων εγκαταστάσεων και κτιρίων, εντοπίζοντας αθέατες πηγές ενεργειακής σπατάλης ή ανωμαλίες στην κατανάλωση ενέργειας. Η πρόσβαση στην υψηλή υπολογιστική ισχύ του υπολογιστικού νέφους επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων σε πραγματικό χρόνο, ενώ απελευθερώνει την επιχείρηση από το κόστος επένδυσης, συντήρησης και διαχείρισης δικών της πληροφοριακών συστημάτων για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Πρακτικά οφέλη:

Η χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για τη συνεχή διαχείριση ενέργειας μπορεί να μειώσει τα ενεργειακά κόστη μέχρι και 35%, διευκολύνοντας την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας και πιστοποιήσεων.

Ανάλυση Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη (Data Analytics & AI)

Τι είναι:

Οι τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων, μηχανικής εκμάθησης (machine learning), και τεχνητής νοημοσύνης ανήκουν στο κομμάτι των ΤΠΕ που ασχολείται με τη σχεδίαση ευφυών υπολογιστικών συστημάτων, ικανών να περαιώσουν σύνθετες λειτουργίες επεξεργασίας, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Μέσα από έξυπνους αλγόριθμους και προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, ερμηνεύουν μεγάλο όγκο δεδομένων, σε σύντομο χρόνο, και παράγουν προτάσεις ή αποφάσεις δράσης.

Πώς λειτουργεί:

Εφαρμόζεται σε κάθε κλίμακα, από μεμονωμένες συσκευές, κτίρια ή ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας. Για παράδειγμα, οι έξυπνοι θερμοστάτες αξιοποιούν αλγορίθμους που βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας για κλιματισμό, λαμβάνοντας υπόψη την ανθρώπινη παρουσία στο χώρο και τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες, ακόμα και για μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα και εγκαταστάσεις. Έτσι, οι πληροφορίες για την ενεργειακή χρήση και κατανάλωση ενός συστήματος μετατρέπονται σε συγκεκριμένες αποφάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Πρακτικά οφέλη:

• Προσδιορισμός στόχων εξοικονόμησης, σχεδιασμός πλάνου δράσης για την επίτευξή τους, και παρακολούθηση της υλοποίησης μειώνουν τη χρήση ενέργειας μεταξύ 10%-17% ετησίως.

• Η εφαρμογή αλγορίθμων μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση ενεργειακής κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 15%, και διευκολύνει τον συγχρονισμό των ροών ηλεκτρισμού με τις ανάγκες της ζήτησης. Έτσι, αποφεύγονται φθορές του εξοπλισμού λόγω αστάθειας ισχύος, ελαχιστοποιούνται τα κόστη επιδιόρθωσης και ανταλλακτικών, και μειώνονται ή μηδενίζονται τα κόστη διακοπής εργασιών.


... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr