NEWSFLASH...
Food for Thought
ανάγνωση

Εργασία: Ποιες ειδικότητες αναζητούν οι επιχειρήσεις - οι δυσκολίες

Εργασία: Ποιες ειδικότητες αναζητούν οι επιχειρήσεις - οι δυσκολίες

Υψηλά στην ατζέντα των επιχειρήσεων παραμένουν οι δυσκολίες στο να βρεθεί το κατάλληλο προσωπικό και φυσικά η διατήρηση του.

Το 2022 πάντως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΒΕΑ, σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους το 2022.

Πιο συγκεκριμένα, το 27,7% δήλωσε ότι προέβη σε αύξηση του προσωπικού, το 59,7% ανέφερε ότι διατήρησε σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων, ενώ μόνο 12,6% των επιχειρήσεων προέβη σε μείωση του προσωπικού.

Δυσκολίες...και κλάδοι που ενδιαφέρουν

Αναφορικά με την ευκολία εύρεσης προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες, μόλις το 3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι βρήκε με ευκολία τις δεξιότητες που αναζητούσε, το 31,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η αναζήτηση δεν ήταν εύκολη, αλλά τελικά κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες του, ενώ το 17,2% των επιχειρήσεων που ρωτήθηκαν ανέφερε ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι τόσο μεγάλος, που δεν προβλέπει ότι θα μπορέσει να καλύψει σωστά τις ανάγκες του. Μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας προσέλκυσης προσωπικού με τις δεξιότητες που θεωρούν κατάλληλες για τις κενές τους θέσεις φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις, με τζίρο κάτω από 250.000 ευρώ, καθώς το 41,2% εξ αυτών προβλέπει ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του σε εργατικό δυναμικό.

Οι ειδικότητες, για τις οποίες οι επιχειρήσεις δηλώνουν δυσκολία να βρουν προσωπικό, αφορούν κυρίως αυτές:

  • των μηχανικών (16,7%),
  • των οικονομικών (13,9%) και τεχνικών (11,1%) κλάδων, καθώς και της πληροφορικής (9,6%).
  • Επιπλέον, το 63,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είναι δύσκολο να βρουν καλά καταρτισμένους εργαζόμενους σε τεχνικές ειδικότητες,
  • 40,9% ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού με τις ψηφιακές δεξιότητες που έχει ανάγκη,
  • το 53,5% των επιχειρήσεων διαπιστώνει μεγάλη έλλειψη προσωπικού με την κατάλληλη εμπειρία,
  • ενώ 6 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν προσφέρει στους αποφοίτους γνώσεις και δεξιότητες που θα διευκόλυναν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Έπαιξε ρόλο η πανδημία

Η υγειονομική κρίση των προηγούμενων ετών επηρέασε τον τρόπο εργασίας του προσωπικού για το 62,9% των επιχειρήσεων. Από αυτές, πάνω από τις μισές επιχειρήσεις (54%) δήλωσαν ότι θα διατηρήσουν τις αλλαγές στον τρόπο εργασίας του προσωπικού τους και συγκεκριμένα την τηλεργασία σε ποσοστό 79,6%, και την εκ περιτροπής εργασία σε ποσοστό 24,1%.

Τέλος, αναφορικά με τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της δραστηριότητας τους, το 56,6% των επιχειρήσεων συμφωνεί με ενδεχόμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το 28,3% υποστηρίζει την επιδότηση εργασίας, το 23,3% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η Πολιτεία πρέπει να προωθήσει αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν στενότερη σχέση με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, ενώ το 68,6% υποστηρίζει την άποψη ότι η αγορά εργασίας πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη.

Ανάγκες σε διάφορους τομείς

Η συζήτηση δεν είναι καινούργια. Πολλές είναι οι αναφορές εδώ και καιρό για έλλειψη προσωπικού σε πολλούς κλάδους.

Είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας, η αλλαγή κουλτούρας, τα άλλα «θέλω» που δημιούργησε η πανδημία στις ζωές των ανθρώπων; Διάφορα επιδόματα που είναι προτιμητέα μπροστά σε ισχνούς μισθούς;

Σήμερα, μεγάλη είναι η κουβέντα γύρω από τις σοβαρές ελλείψεις στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης σε επίπεδο προσωπικού, καθώς πολλοί οριοθετούν το έλλειμμα στις 70-80 χιλιάδες.

Σε άλλους τομείς όπως οι κατασκευές (και έργα υποδομών που συνδέονται με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης), η συζήτηση γύρω από την ανάγκη να υπάρξουν «εργατικά χέρια» από άλλες χώρες ώστε να γίνουν τα έργα θεωρείται συνηθισμένη.

Γνωστά και τα προβλήματα γύρω από τις ανάγκες που υπάρχουν σε αγροτικές εργασίες ανά την Επικράτεια. Σήμερα για παράδειγμα, η ελληνική πλευρά φιλοδοξεί να ενισχύσει τη συνεργασία με την Αίγυπτο για την κάλυψη των αναγκών του ελληνικού αγροτικού τομέα για εποχική εργασία ώστε να συμπληρωθεί το πλαίσιο στρατηγική συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών σε πολλούς τομείς. Βάσει της συμφωνίας αναμένονται 5.000 εργάτες γης από την Αίγυπτο.

Από την άλλη πλευρά ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία που αποτυπώνει ο ΣΕΒΕ σε δική του τελευταία έρευνα:

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που πήραν μέρος ανήλθε σε 118, ενώ τα αποτελέσματα έδειξαν πως η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού συνιστά μεγάλο πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες διατύπωσαν την ανησυχία τους και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην ανεύρεση προσωπικού, τόσο ειδικευμένου όσο και ανειδίκευτου.

Όπως σημειώνει αναλυτικά ο Σύνδεσμος, ο ΣΕΒΕ βρίσκεται σε επαφή με την Κυβέρνηση, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε τα αποτελέσματα της πρωτόλειας αυτής έρευνας να αποτελέσουν οδηγό για τις περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση των αναγκών μέσω του ΓΕΜΗ, τη διαμόρφωση συγκεκριμένων και ρεαλιστικών προτάσεων, τη χάραξη και υλοποίηση στρατηγικής αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας.

Σημαντικότερα σημεία:

Το 50% των επιχειρήσεων αξιολογεί το πρόβλημα εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού ως «πάρα πολύ σημαντικό» και το 47,5% ως «πολύ σημαντικό».

Περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό στην παρούσα χρονική συγκυρία.

«Ειδικευμένους τεχνίτες, χειριστές εξοπλισμού και μηχανημάτων και οδηγούς» και «ανειδίκευτους εργάτες» αναζητούν περίπου οι μισές επιχειρήσεις (49,2% και 48,3% αντίστοιχα).

Σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών, το 29,% των επιχειρήσεων δήλωσε πως αναζητεί κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, ενώ πάνω από 60% συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (63,6%), οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (60,2%) και οι απόφοιτοι λυκείου (61,9%).

Το 91,5% του δείγματος διατυπώνει μία απαισιόδοξη στάση για την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας της Ελλάδας.

Στις προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνονται:

  • η καλύτερη και πιο αποτελεσματική σύνδεση εκπαιδευτικών φορέων και επιχειρήσεων,
  • η ενίσχυση τεχνικής εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου και η έμφαση σε επαγγέλματα του μέλλοντος.
... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr