NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Ο κρίσιμος ρόλος του ΟΒΙ... και ο ανθρώπινος παράγοντας ενεργοποιητής της καινοτομίας

Ο κρίσιμος ρόλος του ΟΒΙ... και ο ανθρώπινος παράγοντας ενεργοποιητής της καινοτομίας

Τον κρίσιμο ρόλο του ΟΒΙ τόσο στην κατοχύρωση εφευρέσεων και βιομηχανικών σχεδίων όσο και στην προστασία των εμπορικών σημάτων αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, η κα Γιούλη Παπαποστόλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη γύρω από αυτά τα ζητήματα η κα Παπαποστόλου αναλύει στο epixeiro.gr τις διαδικασίες του Οργανισμού, δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ανθρώπων του Οργανισμού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ελλάδα ν' αξιοποιήσει περισσότερο την παραγόμενη γνώση που θα συνδέεται με την πραγματική οικονομία, με έμφαση στην εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Η καινοτομία υποστηρίζεται μόνο σε περιβάλλοντα καινοτόμα και επιδεκτικά αλλαγής, με την ίδια να περιγράφει τις πρόσφατες επιτυχημένες οργανωσιακές αλλαγές στο εσωτερικό του Οργανισμού, που τον φέρνουν στην «νέα εποχή», έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο

Πείτε μας δυο λόγια για τον ΟΒΙ και τον ρόλο του όλα αυτά τα χρόνια. Ποια είναι η σημασία της Διανοητικής - Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας;

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων, την καταχώρηση των βιομηχανικών σχεδίων και την προστασία των εμπορικών σημάτων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 1987, με σκοπό να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές.

Σήμερα, η λειτουργία του λαμβάνει χώρα σε δύο εγκαταστάσεις εντός Αθηνών (Μαρούσι και στην περιοχή του Γκύζη- υπηρεσία Εμπορικών Σημάτων), αλλά και σε ακόμη 6 σημεία- Περιφερειακά Γραφεία ενημέρωσης του κοινού και διάχυσης της τεχνολογικής πληροφόρησης- πανελλαδικά , στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, το Βόλο, τα Ιωάννινα και την Ανατολική Μακεδονία / Θράκη (Ξάνθη, Κομοτηνή).

Όταν αναφερόμαστε στην Διανοητική Ιδιοκτησία, προσδιορίζουμε τα άυλα εκείνα περιουσιακά στοιχεία, τα άυλα κεφάλαια που απορρέουν από την ανθρώπινη δημιουργικότητα, σκέψη και επινοητικότητα και συνιστούν το διανοητικό κεφάλαιο μιας εταιρίας, οργανισμού ή ενός φορέα. Η προστασία της ΔΙ είναι σημαντική, διότι μετατρέπει τα άυλα κεφάλαια σε αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατ΄ επέκταση σε πολύτιμα οικονομικά κεφάλαια εκμεταλλεύσιμα από το δικαιούχο (εταιρία, ακαδημαϊκό ίδρυμα, φυσικό πρόσωπο).

Πρόκειται για δικαιώματα αποκλειστικά που χορηγούνται από το κράτος για εφευρέσεις, νέα και πρωτότυπα σχέδια, εμπορικά σήματα, νέες ποικιλίες φυτών, καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα.

Κάθε επιχείρηση διατηρεί κάποια μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ένα εμπορικό όνομα, το εμπορικό σήμα, καινοτόμα βιομηχανικά σχέδια, μια μέθοδο, μία υλοποιήσιμη με τεχνικά μέσα ιδέα.

Ποιες είναι οι διαδικασίες - λειτουργίες στον ΟΒΙ;

Στον ΟΒΙ απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι κατοχύρωσης, μέσω τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κλάδου δηλαδή της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, οι οποίοι τίτλοι είναι τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας, Εμπορικά Σήματα και Βιομηχανικά Σχέδια. Οι Ποικιλίες φυτών, οι Γεωγραφικές Ενδείξεις και οι Ονομασίες Προέλευσης αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός, αναλυτικά, είναι η χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας, η καταχώριση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, όπως και η καταχώριση Εμπορικού Σήματος, σε συνέχεια της μεταφοράς στον Οργανισμό, της υπηρεσίας των Εμπορικών Σημάτων , σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4796/2021, ΦΕΚ 63, 17.04.2021, άρθρα 33-48 και ΚΥΑ 48793/ΦΕΚ2416/16.05.2022.

Ο ΟΒΙ λειτουργεί παράλληλα ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών στο εξωτερικό και την καταχώριση Κοινοτικών και Διεθνών Βιομηχανικών Σχεδίων.

Πρόσθετα, μέσω της υπηρεσίας τεχνολογικής πληροφόρησης, ο Οργανισμός παρέχει στους ενδιαφερόμενους μοναδικές πληροφορίες, οι οποίες αντλούνται από δημοσιευμένες αιτήσεις ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, για συγκεκριμένο θέμα/ αντικείμενο, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Παρέχει Τεχνικές και Επιστημονικές Πληροφορίες, Νομικές και Βιβλιογραφικές πληροφορίες, Πληροφορίες οικονομικού και εμπορικού χαρακτήρα.

Προβαίνει σε καταχωρήσεις Συμβάσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας, τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών, εκδίδει συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φάρμακα και φυτοφάρμακα. Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού.

Παρέχει συμβουλές και γνωμοδοτήσεις στο κοινό του, συνεργάζεται με ομοειδείς και άλλους Οργανισμούς διεθνώς, για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εκδίδει το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και άλλα ενημερωτικά έντυπα. Επιβραβεύει την προσπάθεια των εφευρετών, απονέμοντας βραβεία. Πρόσθετα, προετοιμάζει και ελέγχει την εφαρμογή διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων, μεταφοράς τεχνολογίας, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Καταλήγοντας, να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΟΒΙ ίδρυσε το 2019 την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ). Πρόκειται για αυτοτελή υπηρεσία του Οργανισμού και αποστολή της είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Υπάρχει όμως κουλτούρα (πατεντική παιδεία) στο ελληνικό επιχειρείν, πλην των μεγάλων βιομηχανιών; Τι απαιτείται;

H Eλλάδα παραμένει μια μέτρια καινοτόμος χώρα, με χαμηλές επιδόσεις στην αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης και στη διασύνδεσή της με την πραγματική οικονομία. Αποτελεί προσπάθεια του Οργανισμού η καλλιέργεια «πατεντικής παιδείας» όπως την αποκαλείτε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της κατοχύρωσης των τεχνολογιών υψηλής αξίας, μέσω τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η κατοχύρωση παρακινεί και ενθαρρύνει την καινοτομία, δημιουργεί ισχυρή θέση στην αγορά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στοχεύει στην απόκτηση πρόσθετου εισοδήματος από άδειες εκμετάλλευσης, αποτελεί διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για τη λήψη οικονομικών ενισχύσεων, κρατά σε απόσταση τους καταπατητές, βοηθά την οικονομική ανάπτυξη και προάγει την ποιότητα.

Αποτελεί μέριμνά μας η εθνική διαδικασία να είναι σύντομη χρονικά και χαμηλού κόστους, το αποτέλεσμα της έρευνας και εξέτασης των αιτήσεων να είναι υψηλής ποιότητας, να παρέχονται φορολογικά κίνητρα στους καταθέτες, να δίνεται το δικαίωμα της προτεραιότητας για καταθέσεις εκτός Ελλάδος.

Με δράσεις που αναλαμβάνει και υλοποιεί ο Οργανισμός, απευθυνόμενες σε παιδιά, μέσω του προγράμματος «IP in Education», γίνεται προσπάθεια η Διανοητική Ιδιοκτησία να αποτελέσει ενδιαφέρον αναζήτησης και κατάκτηση των μικρότερων ηλικιών.

Η λειτουργία της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας θα ενισχύσει την εκπαίδευση στον τομέα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, υλοποιώντας τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ. Η Ακαδημία έχει δρομολογήσει τη δημιουργία ενός Διεθνούς ερευνητικού και μεταπτυχιακού προγράμματος, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και το Κέντρο Διεθνών Μελετών Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (CEIPI). Στόχος είναι η διασυνοριακή μεταφορά τεχνολογίας, η χρηματοδότηση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η προστασία και η εκμετάλλευση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η Ακαδημία στοχεύει να συμβάλλει, στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την εστίαση στην ορθή σύνταξη των αιτήσεων -διότι η προστασία αφορά μόνο σε ό,τι έχει αποκαλυφθεί- την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών των επαγγελματιών της χώρας, με την οργάνωση μαθημάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, workshops, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω e-learning, σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αρμοδιότητας του ΟΒΙ.

Το πρόσφατα ανατεθέν έργο για την «Οργάνωση υπηρεσίας για την ενίσχυση Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη διερεύνηση και κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας» έχει ως αντικείμενο την παροχή υποστήριξης από τον ΟΒΙ προς τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που προσανατολίζονται στην καινοτομία, στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας, ενισχύοντας την κουλτούρα καινοτομίας και κατοχύρωσης μιας τεχνικά υλοποιήσιμης ιδέας.

Πρόσθετα, οι υπηρεσίες IPorta – Πρόγραμμα της ΕΕ για ΜμΕ, VIP4SME – Έργο ΕΕ για ΜμΕ, InnovAccess – πρόσβαση στην καινοτομία είναι δράσεις υποστηρικτικές της στρατηγικής αυτής.

Συνεργάζεστε με άλλους φορείς/πανεπιστήμια και με τι δράσεις;

Όλοι εμείς στον Οργανισμό είμαστε υπέρμαχοι της σύμπραξης και εξωστρέφειας, υποστηρίζοντας τη στρατηγική αυτή με θεσμικές δράσεις, ανοιχτά δίκτυα επικοινωνίας με ομοειδείς οργανισμούς, φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, αλλά και κοιτίδες καινοτομίας.

Σε συνεργασία με το European Patent Office, το World Intellectual Property Organisation, το European Union Intellectual Property Office, υλοποιούμε δράσεις προώθησης και διάχυσης της καινοτομίας, αποφυγής της αντιγραφής και διαμόρφωσης της κουλτούρας αγοράς αυθεντικών προϊόντων (EUIPO- πρόγραμμα AUTHENTICITIES), ενημέρωσης και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (LIIP, IPeuropeAware, IPorta, VIP4SME), υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσπάθεια δημιουργίας Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρου Κινητικότητας. Παράλληλα, συνάπτουμε Μνημόνια συνεργασίας με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιμελητήρια, δήμους και δομές της Αυτοδιοίκησης.

Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έχει δρομολογήσει τη δημιουργία Διεθνούς ερευνητικού και μεταπτυχιακού προγράμματος, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και το Κέντρο Διεθνών Μελετών Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (CEIPI).

Απαιτείται εκπαίδευση, τεχνογνωσία; Ποιος ο ρόλος των hard και soft skills σε αυτές τις εξειδικευμένες αρμοδιότητες;

Στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απασχολείται προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, διευρυμένου ηλικιακού φάσματος, διαφορετικών ειδικοτήτων και τυπικών προσόντων. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι με την έρευνα και την εξέταση των αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι οι εξεταστές. Οι εξεταστές πέραν της αρχικής επιστημονικής τους κατάρτισης σε πεδία της θετικής επιστήμης (μηχανικοί, χημικοί, βιολόγοι κλπ), απαιτείται να παρακολουθούν την πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους.

Απαιτείται να θέτουν τις επιστημονικές, τεχνικές τους γνώσεις, τις νομικές και κριτικές τους δεξιότητες στην αξιολόγηση του νέου και εφευρετικού βήματος της αίτησης. Αναζητούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπό εξέταση αίτησης στη στάθμη της τεχνικής, ερευνώντας σε συνδρομητικές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ευρήματα, όσο και τις νομικές παραμέτρους των κείμενων διατάξεων, στην αξιολόγηση και τη σύνταξη γνώμης. Πέραν, των τυπικών προσόντων που απαιτείται να έχει ο εξεταστής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απαιτείται να έχει και δεξιότητες. Δεξιότητα στην εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνικής του γνώσης στο νομικό περιβάλλον της ευρεσιτεχνίας, αναλυτική και κριτική ικανότητα, ικανότητα να σκέπτεται δημιουργικά, προσεγγίζοντας τα προβλήματα με ακρίβεια, προσόντα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, ευελιξία σκέψης και ενδιαφέρον να προσεγγίζει μη γνώριμα θεματικά αντικείμενα, όπως και δεξιότητες σε υπολογιστικά συστήματα και προγραμματισμό που σε συνδυασμό με επάρκεια σε ξένες γλώσσες, του επιτρέπουν να διεξάγει ολοκληρωμένα την έρευνα.

Αυτό σημαίνει ότι η διαρκής εκπαίδευση τόσο σε τεχνικά θέματα, όσο και σε θέματα ανάπτυξης των αναφερόμενων δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητη και παρέχεται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης. Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τόσο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, όσο και στην παροχή των απαιτούμενων στρατηγικών και εργαλείων εκμάθησης, συμβάλλει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή.

Οι λοιπές λειτουργίες του Οργανισμού αναλαμβάνονται από νομικούς, οικονομολόγους, ειδικούς στην πληροφορική, διοικητικό προσωπικό κλπ. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα και υποστήριξη σε όλα τα θεματικά αντικείμενα, με δομημένο πρόγραμμα και αξιολόγηση των αναγκών και με έμφαση τόσο στην καλλιέργεια και την εξέλιξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξειδικευμένη, ακριβή ενημέρωση και εξυπηρέτηση απαιτητικών πελατών, όπως είναι οι εφευρέτες, αλλά και όλων εκείνων των χαρακτηριστικών της εμπιστοσύνης, της επιμονής, της συλλογικότητας και της διαφορετικότητας, που καθορίζουν περιβάλλον, ‘ενεργοποιητή’ της καινοτομίας.

Ποιος ο ρόλος του HR Διευθυντή εν τέλει στον ΟΒΙ; Τι πρέπει να έχει κατά νου;

Σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, με κύριο προϊόν την καινοτομία και την εφευρετικότητα, είναι τα ίδια τα στελέχη του Οργανισμού που πρέπει να υιοθετούν, να ενθαρρύνουν, να ενεργοποιούν, να ενισχύουν και να προάγουν τις καινοτόμες στρατηγικές, μέσω των διαδικασιών διοίκησης. Να επιτυγχάνουν αποτελεσματική ευθυγράμμιση της κουλτούρας καινοτομίας και της στρατηγικής της καινοτομίας. Πόσο μάλλον ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού που έχει διττό ρόλο. Να συμβάλλει ώστε ο Οργανισμός να επιτύχει τους στόχους του, αλλά και οι εργαζόμενοι να κατακτούν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης δε στοχεύουμε μόνο στην ανάπτυξη αριθμών και θετικών δεικτών, αλλά και στην εξέλιξη και την ευημερία των ανθρώπων μας. Αυτό επιτυγχάνεται με επιχειρησιακή και εργασιακή αντίληψη, πολύ καλή γνώση του παραγόμενου προϊόντος και της ‘γραμμής παραγωγής’, όπως συνηθίζω να αποκαλώ την έρευνα και εξέταση των αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, λήψη γρήγορων αποφάσεων όπου απαιτείται, διατήρηση ανοιχτών διαύλων παραγωγικής επικοινωνίας, εξασφάλιση εποικοδομητικής συνεργασίας με ακαδημίες εκπαίδευσης, ακαδημαϊκούς φορείς και φορείς ανάπτυξης εργαζομένων.

Στη Διεύθυνση ΑΔΕ πιστεύουμε πολύ στη δύναμη της Ομάδας. Με την Ομάδα μας λοιπόν επιτύγχαμε να ανταποκριθούμε στις συνέπειες της υπερδεκαετούς πλέον κρίσης, να αναπτύξουμε χαλύβδινη ορμή και κίνητρο, να εκμεταλλευτούμε τις προκλήσεις της και να δημιουργήσουμε μέσα από αυτές. Αναπτύξαμε άμεσα ψηφιακά εργαλεία, εξελίξαμε τα επιχειρησιακά εργαλεία που διαθέταμε ως τότε, τροποποιήσαμε τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας του Οργανισμού, ενέργειες που μας επέτρεψαν να υπερβούμε την αποσταθεροποίηση της κανονικότητας που προκάλεσε η υγειονομική κρίση, επιδεικνύοντας προσαρμοστικότητα στην αλλαγή, εξασφαλίζοντας περιβάλλον ψυχικής και οργανικής υγείας.

Θεωρούμε ότι η καινοτομία βρίσκει έδαφος όταν ο Οργανισμός είναι ευέλικτος και ο ίδιος καινοτόμος. Ευέλικτος και καινοτόμος σε πολιτικές και διαδικασίες που όχι μόνο δεν αποδομούν, αλλά θωρακίζουν τις αξίες και την κουλτούρα του Οργανισμού. Η άμεση αντίδραση και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες είναι δείκτης καινοτομίας, είτε αυτή η αλλαγή αφορά σε ιδέα υπαλλήλου, είτε σε παγκόσμιο γεγονός. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια (2021 και 2022), εν μέσω της δύσκολης συγκυρίας, έλαβε χώρα η μεταφορά της υπηρεσίας Εμπορικών Σημάτων από την ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και η ανάληψη της αρμοδιότητας από τον Οργανισμό. Οργανωσιακή αλλαγή και πολυεπίπεδη πρόσκληση.

Πείτε μας για την αλλαγή αυτή. Καταγράφηκε αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή;

Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγορών, δύσκολα γίνεται αντιληπτό ότι η επιτυχία τους έχει να κάνει με σχέσεις. Καταγράφεται ότι σπάνια η αιτία του ναυαγίου τους είναι οικονομική. Αντιθέτως, περισσότερο “soft” παράγοντες, όπως ο σχεδιασμός και η σύνθεση της διοικητικής ομάδας, η δημιουργία δια-οργανωσιακών δικτύων, η διαφάνεια για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί και η εξομάλυνση της σύγκρουσης των διαφορετικών μοτίβων κουλτούρας, συνιστούν συστατικά επιτυχίας της διαδικασίας.

Όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα του εγχειρήματος, με τη μεταφορά της αρμοδιότητας στον Οργανισμό και τη μετακίνηση νέων υπαλλήλων στο ανθρώπινο δυναμικό του, επαναπροσδιορίστηκαν τα εργασιακά δίκτυα. Η εμπειρία μας, τόσο η επιστημονική όσο και η επαγγελματική μας έχει διδάξει ότι οι αλλαγές δεν αντιμετωπίζονται από όλους τους εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο. Κουλτούρα διαφορετική, διαφορετικό background, διαφορετικά κέντρα λήψης αποφάσεων, διαφορετικές ζυμώσεις, διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης, τυπικά ή άτυπα, διαφορετικά συστήματα αμοιβών και παροχών, δύο εργασιακές οντότητες μέχρι πρότινος που καλούνται όχι μόνο να γίνουν μία, αλλά να συνεργαστούν δημιουργικά και με επιτυχές αποτέλεσμα, οδεύοντας σε κοινό στόχο.

Προγραμματίζαμε και αναμέναμε την αντίσταση στην οργανωσιακή αλλαγή, την «αγκαλιάσαμε». Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τα ως σήμερα στοιχεία, αποφαίνεται ότι διαχειριστήκαμε επιτυχώς τη μετάβαση αυτή. Με άμεση, συχνή επικοινωνία με το προσωπικό, κοινοποίηση των αλλαγών, καθιστώντας συμμέτοχους τους εργαζόμενους στην αλλαγή, αιτιολογώντας με σαφήνεια την προσπάθεια, τον πρόσθετο χρόνο απασχόλησής τους, υποστηρίζοντας με διάρκεια τις μεταβολές στα επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα των εργασιακών σχέσεων, δέσμευση, πολύπλευρη εκπαίδευση, δημιουργία αισθήματος κοινότητας και περιβάλλοντος επιτυχίας, ειλικρίνεια και υποστήριξη. Πρόκειται για δυναμική διαδικασία, η οποία αποκαλύπτει τις δυνατότητες, όσων εμπλέκονται και ενισχύει τις δεξιότητες διαχείρισης τους. Άλλωστε, οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε αλλαγή όχι ως εξαίρεση στον κανόνα, αλλά ως νομοτελιακή, ως μέρος και καταλύτη της εξελικτικής μας διαδικασίας και της καινοτόμου λειτουργίας μας. Ουδέν μονιμότερο της αλλαγής.

Θέλετε να συμπληρώστε κάτι άλλο;

Να σταθώ σε αυτό: «When the winds of change blow, some people built wallς and others build windmills».

Ενθαρρύνουμε και επενδύουμε σε εκείνους που στρέφουν τα πτερύγιά τους αντίθετα στη ροή του ανέμου, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την καινοτομία και να την υποστηρίξουμε σθεναρά.

Ποια είναι η Γιούλη Παπαποστόλου

giouli_papapostolou_04.jpg?mtime=20230516171331#asset:415290 Η Γιούλη Παπαποστόλου είναι η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.- Μ.Π.Ε.). Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από το Τμήμα Πολιτικής Επικοινωνίας και Εργασιακών Σχέσεων του London School of Economics & Political Science (L.S.E.) , με διπλό πτυχίο στις Εργασιακές Σχέσεις και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Εργάστηκε ως σύμβουλος διοίκησης σε πολυεθνικές εταιρείες, σε μεγάλους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς (Coca-Cola 3E, Grecotel, AΘΗΝΑ 2004- MPC), με ειδίκευση σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ως σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε). Στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προσελήφθη ως εξετάστρια τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προήχθη στη θέση που κατέχει σήμερα. Αριθμεί συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και αρθρογραφεί σε επιστημονικά έντυπα.


... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr