NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Μεγάλες αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Μεγάλες αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Αλλάζει άρδην το επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εξελισσόμενο από καθαρά οικονομική άποψη σε διαχείριση και πρόληψη κινδύνων. Στη μετατροπή του μοντέλου συντελούν οι οικονομικές εξελίξεις και o πληθωρισμός. Το μέσο που συντελεί στο να επιτευχθούν οι αλλαγές είναι, μεταξύ άλλων, η τεχνολογία.

Σε οικονομικούς όρους, η πορεία εντός ενός πληθωριστικού περιβάλλοντος θα είναι για τα επόμενα χρόνια το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν μπορεί να εξουδετερώσει τις συνέπειες του πληθωρισμού στην οικονομία, μπορεί όμως να εξομαλύνει τον αντίκτυπό του με την πάροδο του χρόνου, λειτουργώντας ως μαξιλάρι ασφαλείας.

Πέντε παράγοντες θα καθορίσουν την πορεία

Πέντε διαρθρωτικοί παράγοντες θα καθορίσουν την πορεία του πληθωρισμού τα επόμενα χρόνια: τα δημογραφικά στοιχεία, η απο-παγκοσμιοποίηση, η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η ψηφιοποίηση και το χρέος. Συνολικά, αυτοί οι πέντε παράγοντες ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά τον ετήσιο πληθωρισμό έως και 1 ποσοστιαία μονάδα σύμφωνα με την Allianz.

Σύμφωνα με την Eurostat και την Allianz ο πληθωρισμός στις ατομικές ασφαλίσεις περιουσίας & ατυχημάτων, όπως οι ασφάλιση οχημάτων και κατοικίας ακολούθησαν τον ονομαστικό πληθωρισμό με μεγάλο περιθώριο πέρυσι, εξομαλύνοντας την καμπύλη του οικονομικού κύκλου των ασφαλισμένων.

Η ασφαλιστική ανάκαμψη υστερεί της οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια

Παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό –ή, εξαιτίας του – τα ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,2% την επόμενη δεκαετία, προσθέτοντας 4.190 δισ. ευρώ στο παγκόσμιο απόθεμα ασφαλίστρων. Το 2033, τα έσοδα από ασφάλιστρα θα φτάσουν τα 4,3 τρισ. ευρώ στον κλάδο ζωής, τα 3,1 τρισ. ευρώ στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων και τα 2,3 τρισ. ευρώ στον κλάδο υγείας. Με 1,726 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης θα αφορά τον κλάδο ζωής. Ωστόσο, η ετήσια ανάπτυξη (+4,7%) την επόμενη δεκαετία είναι πιθανό να υστερεί αρκετά σε σχέση με τη γενική οικονομική ανάπτυξη (+5,2%). H ασφαλιστική διείσδυση θα μειωθεί κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,8%.

Η Ασία θα παραμείνει η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης για τον κλάδο ζωής παγκοσμίως, με την ετήσια ανάπτυξη (εκτός της Ιαπωνίας) να αναμένεται να ανέλθει στο 7,5%. Η περιοχή αναμένεται να αντιπροσωπεύει το ήμισυ της αύξησης ασφαλίστρων σε απόλυτη τιμή (866 δισ. ευρώ), περισσότερο από τη Βόρεια Αμερική (377 δισ. ευρώ) και την Ευρώπη (276 δισ. ευρώ) μαζί.

Κλάδος Περιουσίας και Ατυχημάτων, σε συμφωνία με την οικονομική ανάπτυξη

Στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων, τα πρόσθετα ασφάλιστρα θα ανέλθουν σε 1,282 δισ. ευρώ έως το 2033. Αυτό αντιπροσωπεύει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,0%, περίπου σε συμφωνία με την προηγούμενη δεκαετία (5,1%) και τη γενική οικονομική ανάπτυξη (5,2%). Συνεπώς, η ασφαλιστική διείσδυση θα μειωθεί ελαφρά μόνο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα (σε 2,0%).

Όπως και στον κλάδο ζωής, η Ασία (πλην της Ιαπωνίας) είναι ο ξεκάθαρος πρωταθλητής ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων περιοχών με ετήσιο ποσοστό +8,1%. Σε απόλυτες τιμές, ωστόσο, η σημασία της περιοχής είναι μικρότερη από ό,τι στον κλάδο ζωής: «μόνο» περίπου το 35% της αναμενόμενης αύξησης των ασφαλίστρων (448 δισ. ευρώ) αποδίδεται στην Ασία, έναντι 357 δισ. ευρώ στη Βόρεια Αμερική και 168 δισ. ευρώ στην Ευρώπη.

Προβλέψεις για την Ελλάδα – μετ' εμποδίων η υγεία

Στην Ελλάδα, τα ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,6% ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, με το συνολικό μέγεθος της αγοράς να «αγγίζει» τα 7,7 δισ. ευρώ το 2033. Οι κλάδοι ζωής και περιουσίας & ατυχημάτων αναμένεται να παραμείνουν σταθεροί, με μέγεθος αγοράς 3,2 δις. ευρώ ο καθένας.

Η υγεία θα παραμείνει ο μικρότερος κλάδος (1,2 δισ. ευρώ), αλλά θα είναι ο πιο δυναμικός, καθώς είναι πιθανό να αναπτυχθεί περισσότερο από τρεις φορές πιο γρήγορα σε σχέση με το σύνολο της αγοράς (+11,4% ετησίως).

Μετασχηματισμός

Η τεχνολογία θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστών. Τα οικοσυστήματα, για παράδειγμα, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πρόσβαση των πελατών, προσφέροντας όχι μόνο εξατομικευμένα προϊόντα, αλλά ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες τους, είτε πρόκειται για μετακίνηση, διαβίωση, ταξίδια και περιουσία, είτε για υγεία. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει μοναδικές δυνατότητες στην ανάλυση δεδομένων, φέρνοντας επανάσταση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας -από την ανάληψη κινδύνου έως τη διαχείριση αποζημιώσεων.

Σημειώνεται το 2022 η παγκόσμια παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 4,9% το 2022, με φόντο τον παγκόσμιο πληθωρισμό ύψους 8,6%. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, και οι τρεις κλάδοι ασφάλισης (Περιουσίας & Ατυχημάτων, Ζωής και Υγείας) παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη.

all_pin.jpg?mtime=20230519144756#asset:416031


... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr