NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Βαρόμετρο Πληρωμών/ Atradius: Πόσο καθυστερούν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Βαρόμετρο Πληρωμών/ Atradius: Πόσο καθυστερούν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Μεικτές είναι οι συναλλακτικές σχέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με το Βαρόμετρο Πρακτικών Πληρωμών 2023 της Atradius, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το τέλος του 1ου τριμήνου μέχρι τις αρχές του 2ου τριμήνου.

Τα αυστηρότερα κριτήρια πίστωσης που εφαρμόστηκαν από τις εταιρείες κατά τον τελευταίο χρόνο είχαν ως αποτέλεσμα μια καθοδική τάση για τις πληρωμές σε καθυστέρηση. Ποικίλλουν τα μέτρα που ακολουθούν για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων καθώς και οι τρόποι χρηματοδότησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atradius Hellas, Γεράσιμος Τζέης « οι επιχειρήσεις έχοντας βιώσει διαδοχικές κρίσεις -χρέους, πανδημίας, πληθωρισμού- επιδιώκουν την εκλογίκευση των καθυστερήσεων στις πληρωμές, ώστε να τονώσουν τις ταμειακές ροές, να περιορίσουν τυχόν επισφαλείς συναλλαγές, αλλά και να αποφύγουν την ανάγκη τραπεζικού δανεισμού σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων. Στην προσπάθειά τους αυτή στράφηκαν με μεγαλύτερη ένταση προς τις ασφαλίσεις πιστώσεων, αντιλαμβανόμενες ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών τους».

Οκτώ στις 10 εταιρείες ενισχύουν τις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου

Μειωμένοι κατά 15 ημέρες καταγράφονται οι χρόνοι Β2Β πληρωμών στην Ελλάδα, με τον μέσο όρο καταβολών να περιορίζεται στις 36 ημέρες, σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κινδύνου αθέτησης πληρωμών και ενίσχυσης των ταμειακών ροών.

Ταυτόχρονα, οι ελληνικές επιχειρήσεις πιέζουν γενικότερα για τον περιορισμό των χορηγούμενων πιστώσεων, ενώ διενεργούν αυστηρότερους πιστωτικούς ελέγχους ώστε να μειώσουν τις επισφαλείς συναλλαγές, με τις 8 στις 10 εταιρείες να ενισχύουν τις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου.

Ειδικότερα, τα βασικότερα συμπεράσματα για της Β2Β συναλλακτικές σχέσεις στην Ελλάδα καταγράφονται ως εξής:

  • Το 63% των Β2Β υποχρεώσεων πληρώθηκαν εμπρόθεσμα από 51% το 2022. Το 35% των συναλλαγών πληρώθηκε εκπρόθεσμα από 45% ένα χρόνο πριν και το 2% αποτέλεσε μη εισπράξιμα χρέη από 4% πέρυσι.
  • Για το 59% των ερωτηθέντων το 2023 δεν υπήρξε μεταβολή στον μέσο χρόνο πληρωμών, για το 32% απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος και για το 9% λιγότερος χρόνος.
  • Το 75% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αντιμετώπισαν τις πληρωμές σε καθυστέρηση με την ενίσχυση της διαδικασίας πιστωτικού ελέγχου, μέσω της εσωτερικής διατήρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των πελατών.

Πώς ελέγχουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Σε ότι αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων στις ταμειακές ροές λόγω αθέτησης πληρωμών από πελάτες B2B, οι ερωτηθέντες ανέφεραν κατά προτεραιότητα:

Την ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου. Την αύξηση του χρόνου, του κόστους και των πόρων που δαπανώνται για τον έλεγχο τιμολογίων σε καθυστέρηση. Την αναζήτηση εξωτερικής χρηματοδότησης. Την καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών ή/και προσωπικού. Την καθυστέρηση επένδυσης σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

Πηγές χρηματοδότησης

Ως προς τις κύριες πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποίησαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι εταιρείες είναι: Κατά 56% την εμπορική πίστωση. Κατά 41% τα ίδια κεφάλαια. Κατά 39% τα τραπεζικά δάνεια. Κατά 31% τα εκδοθέντα χρεόγραφα

Το Βαρόμετρο Πρακτικών Πληρωμών 2023 προβλέψεων

  • Το 66% των εταιρειών εξέφρασε τη βεβαιότητά του για αυξημένη ζήτηση των προϊόντων και, συνεπώς, για αύξηση των πωλήσεων, το 27% εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 7% ότι θα υπάρξει επιδείνωση.
  • Το 57% δήλωσε ότι αναμένει αύξηση στα περιθώρια Κέρδους, το 30% θεώρησε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στην κερδοφορία και το 13% ότι θα υπάρξει επιδείνωση.
  • Το 45% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αναμένει βελτίωση της συμπεριφοράς πληρωμών, το 41% προέβλεψε ότι δεν θα υπάρξουν μεταβολές και το 14% ότι θα υπάρξει επιδείνωση.
  • To 50% των εταιρειών προέβλεψε ότι κατά τους επόμενους 12 μήνες θα περιοριστούν οι εκκρεμείς πωλήσεις (Μέσος Χρόνος Είσπραξης Απαιτήσεων), το 41% εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή και το 9% ότι θα υπάρξει επιδείνωση.

Δύο κύριες ανησυχίες

Η διαρκής παγκόσμια οικονομική ύφεση εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και των αγαθών, του επίμονου πληθωρισμού και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και οι γεωπολιτικές εντάσεις που περιλαμβάνουν κανονιστικές ρυθμίσεις για την κλιματική αλλαγή, νέους δασμούς και περιορισμούς στο εμπόριο όπως η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στις εξαγωγές που αφορούν στον κλάδο εφοδιαστικής/θαλάσσιων μεταφορών είναι οι κύριες ανησυχίες των επιχειρήσεων για τους 12 επόμενους μήνες.

Αυτή η δημοσίευση παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται ως επενδυτική συμβουλή, νομική συμβουλή ή ως σύσταση ως προς συγκεκριμένες συναλλαγές, επενδύσεις ή στρατηγικές σε οποιονδήποτε αναγνώστη. Οι αναγνώστες πρέπει να λαμβάνουν τις δικές τους ανεξάρτητες αποφάσεις, εμπορικές ή άλλες, σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες.
... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr