NEWSFLASH...
Καινοτομία & Τεχνολογία
ανάγνωση

Επιχειρήσεις & ψηφιακός μετασχηματισμός: Ο εκσυγχρονισμός της ΙΤ υποδομής δεν πετυχαίνει πάντα...

Επιχειρήσεις & ψηφιακός μετασχηματισμός: Ο εκσυγχρονισμός της ΙΤ υποδομής δεν πετυχαίνει πάντα...

Το ταξίδι του μετασχηματισμού συνεχίζεται αμείωτα. Για κάποιους με γοργό ρυθμό για άλλους πιο αργά. Κάποιες φορές επιτυχημένα, άλλες με στρεβλώσεις και παραλείψεις.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα αναμένεται σημαντική αύξηση των επενδύσεων στον τομέα του IT. Ο εκσυγχρονισμός της ΙΤ υποδομής άλλωστε αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιοποίηση των λειτουργιών και την προώθηση της καινοτομίας σε μια επιχείρηση.

Ειδικότερα, επενδύσεις ύψους 2,16 τρισεκατομμύριων δολαρίων παγκοσμίως για τον εκσυγχρονισμό της ψηφιακής υποδομής των επιχειρήσεων πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του International Data Corporation (IDC).

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αυξανόμενη πρόθεση των εταιρειών να αναβαθμίσουν τον IT εξοπλισμό τους μέσα στα επόμενα χρόνια. Το 2026 οι επενδύσεις αναμένεται να αγγίξουν τα 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο του 2022.

Μόνο οι μισές επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε έκτακτες ανάγκες και περιστατικά πληροφορικής

Στον αντίποδα, όπως αναφέρει η έρευνα της Forrester Research για λογαριασμό της Kyndryl, μόνο οι μισές, περίπου, επιχειρήσεις είναι επί του παρόντος σε θέση να κλιμακώσουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες τους όταν χρειάζεται (55%), να ανταποκριθούν άμεσα σε διαταράξεις (52%) και να προσαρμοστούν εύκολα σε απρόβλεπτα γεγονότα (48%). Ποιοι είναι όμως οι λόγοι πίσω από την αποτυχία έργων εκσυγχρονισμού πληροφορικής;

5+1 βασικές αιτίες

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Kyndryl, του μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής στον κόσμο, υπάρχουν έξι λόγοι για τους οποίους τα έργα μετασχηματισμού πληροφορικής αποτυγχάνουν, ανεξαρτήτως κλάδου ή τύπου επιχείρησης:

  • Εταιρικές κουλτούρες που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις από το να στηρίξουν τη λειτουργία τους στα δεδομένα.
  • Ξεπερασμένες και σύνθετες υποδομές πληροφορικής, καθώς και απουσία καταγραφής των παλαιότερων τεχνολογικών συστημάτων και της υποδομής τους.
  • Αδυναμία ενοποιημένης διαχείρισης κινδύνων λόγω ανεπαρκούς ολοκλήρωσης των υποδομών πληροφορικής.
  • Παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων και πρόβλεψης κόστους για τον εκσυγχρονισμό πληροφορικής.
  • Έργα που είναι ξεπερασμένα και αντιμετωπίζονται γραμμικά ή αξιολογούνται βραχυπρόθεσμα υπό το πρίσμα μιας συγκεκριμένης τεχνολογικής επένδυσης ή έργου.
  • Οι εταιρείες ακολουθούν μια προσέγγιση του "όλα ή τίποτα" όσον αφορά τις παραδοσιακές τους υποδομές.

Σε πολλές περιπτώσεις η IT στρατηγική δεν εντάσσεται στην ευρύτερη εταιρική στρατηγική ή απουσιάζει η απαραίτητη τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης να εκτοξεύονται στα ύψη.

Στρατηγικές για την επίτευξη μετασχηματισμού της IT υποδομής

Όπως αναφέρει πιο αναλυτικά η Kyndyl, oι εταιρείες μπορούν να προβούν σε μια σειρά κινήσεων για να εφαρμόσουν με επιτυχία τον εκσυγχρονισμό της IT υποδομής τους:

Δημιουργήστε μια data-driven κουλτούρα: Στόχος της συντριπτικής πλειονότητας των εταιρειών είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η λήψη όσο το δυνατόν καλύτερων αποφάσεων. Ωστόσο, η ανάλυση δεδομένων απαιτεί χρόνο, αφοσίωση και δέσμευση από τα στελέχη. Έτσι, απαιτείται αλλαγή κουλτούρας: μια επιχειρηματική στρατηγική που εξαλείφει τα data silos, εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα δεδομένων και μπορεί να αναπτυχθεί μαζί με την επιχείρηση.

Κατανοήστε το σύνολο των αναγκών της επιχείρησής σας: Η αναντιστοιχία μεταξύ της τεχνολογίας που αναπτύσσεται και των πραγματικών αναγκών μπορεί να θέσει εμπόδια στη διαδικασία μετασχηματισμού μιας επιχείρησης. Υπεύθυνοι του εκσυγχρονισμού της IT υποδομής είναι συχνά το προσωπικό IT μιας επιχείρησης σε κεντρικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο τμήματος. Πριν εκσυγχρονίσουν τα συστήματα πληροφορικής τους, οι εταιρείες θα πρέπει να κατανοήσουν πλήρως όλες τις ανάγκες της επιχείρησης. Αυτό συνεπάγεται την απόκτηση διαφάνειας, ευελιξίας και ολιστικής άποψης επί των διαδικασιών, διασφαλίζοντας έναν επιτυχημένο μετασχηματισμό.

Εστιάστε στην κατάλληλη μέτρηση απόδοσης επένδυσης (ROI measurement) και αποκτήστε end-to-end τρόπο σκέψης: Για ορισμένες εταιρείες, οι παραδοσιακές προβλέψεις απόδοσης επένδυσης είναι απλώς ακατάλληλες για έργα μετασχηματισμού. Σε άλλες περιπτώσεις, οι επενδύσεις αξιολογούνται μόνο βραχυπρόθεσμα ή με βάση ένα μόνο έργο. Η απόδοση επένδυσης (ROI) θα πρέπει πάντα να μετράται σε σχέση με μεγαλύτερα έργα μετασχηματισμού. Αξιόλογα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν οι λύσεις είναι ολοκληρωμένες με τον κατάλληλο τρόπο.

Δημιουργήστε ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για σημαντικές υπηρεσίες πληροφορικής, αναγνωρίζοντας ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς ένα ακόμα τεχνολογικό προαπαιτούμενο, αλλά βασική προϋπόθεση λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησής σας: Οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις πιο κρίσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες τους και να αναπτύξουν ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Με αυτόν τον τρόπο, είναι σημαντικό να εντοπίζονται, να σχεδιάζονται και να τίθενται σε λειτουργία οι απαιτήσεις για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο σε όλη την επιχείρηση.

Ακολουθήστε μια ολιστική προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών υποδομών: Ως μέρος του μετασχηματισμού τους στο cloud, οι επιχειρήσεις μπορεί να μπουν στον πειρασμό να διατηρήσουν τα κεντρικά τους συστήματα ως έχουν. Εδώ χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα εκσυγχρονίσουν κάθε workload στην υπάρχουσα πλατφόρμα κεντρικού υπολογιστή ή θα το μετακινήσουν στο cloud - αντί να μην κάνουν τίποτα ή να ανανεώσουν πλήρως τον εξοπλισμό τους.

Εμπλουτίστε το ανθρώπινο δυναμικό σας με ειδικούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό: Η ανάπτυξη στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό πληροφορικής απαιτεί εμπειρία και τεχνογνωσία, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να σημειωθεί πως τα έργα μετασχηματισμού απαιτούν συχνά πολλούς πόρους.


... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr