NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how | Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
ανάγνωση

Ποια είναι τα 3 σημαντικότερα οφέλη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;

Ποια είναι τα 3 σημαντικότερα οφέλη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;

O Κωνσταντίνος Γκορτζής, Διευθυντής του Τομέα Επικοινωνίας της Groupama Ασφαλιστικής, μας μίλησε για τις καλές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ποιες είναι για εσάς οι καλές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;

Τη χρονική αυτή περίοδο, η Κοινωνική Υπευθυνότητα και Εταιρική Ηθική παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματικότητα, καθώς οι επιχειρήσεις αποτελούν οργανικά και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Ιδιαίτερα δε κάτω από τις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, οι καταναλωτές/πελάτες περιμένουν από τις επιχειρήσεις να δρουν βάσει συγκεκριμένων κανόνων διακυβέρνησης, δεοντολογίας και προτύπων’ προσφέροντας το «κάτι παραπάνω» στο αγοραστικό περιβάλλον που τις φιλοξενεί.

Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω, πως δεν εντοπίζω καλές ή λιγότερο καλές πρακτικές Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Κάθε εταιρική πρωτοβουλία, που πηγάζει από γνήσιες αρχές σεβασμού του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος και αναπτύσσεται για την προστασία και βελτίωση της ευημερίας της κοινωνίας, είναι ξεκάθαρος δείκτης Υπευθύνου Εταιρικού Πολίτη.  

Πείτε μας τρία οφέλη που έχετε αποκομίσει από την εφαρμογή τους.

Στην πορεία ταύτισης της Groupama Ασφαλιστικής με την σύγχρονη επιχειρηματική δεοντολογία και Αριστεία, ακολουθούμε μια κοινωνικά συμβατή στρατηγική διατυπωμένη σε ένα πλαίσιο συνέργειών και δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Τέτοιες ενέργειες, υιοθετούνται καθολικά από τη διοίκηση και κουλτούρα της εταιρείας, διοχετεύοντας την αξία υπευθυνότητας (που αποτελεί και μέρος των εταιρικών Αξιών) σε όλο το φάσμα της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Ως τρία σημαντικότερα οφέλη από τις πρακτικές Κοινωνικής Υπευθυνότητας στην Groupama Ασφαλιστική, θα χαρακτήριζα

  1. την ευρύτερη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας 
  2. το αίσθημα ‘υπερηφάνειας’ στην ικανοποίηση των εργαζόμενών, αλλά και 
  3. την βελτίωση της εταιρικής αναγνωρισιμότητας και φήμης.

Με τη στρατηγική συμμετοχή σε προγράμματα ΚΥ  αποφεύγουμε συνειδητά, τα όποια επικοινωνιακά ή εμπορικά οφέλη, με απώτερο και μοναδικό στόχο την καλλιέργεια μιας υγιούς και ηθικής επιχειρηματικότητας, που θα συμβάλλει περαιτέρω στη βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνικοπεριβαλλοντική αλληλεγγύη.

Τι πιστεύει το ανθρώπινο δυναμικό σας για τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας σας;

Ως ασφαλιστική εταιρεία, αναπτύσσουμε και παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστα προϊόντα και απλοποιημένες υπηρεσίες που διακρίνονται για τη σταθερή τους αξία, την υψηλή ποιότητα και την προστιθέμενη αξία. Ίδιες δεσμεύσεις αναλαμβάνουμε και για τους εργαζόμενους μας, καλλιεργώντας κλίμα σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο σύνολο της εταιρείας, έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται υπεύθυνοι και υπερήφανοι. Μας έχει γίνει πλέον συνείδηση στην Groupama Ασφαλιστική, πως δε διαχωρίζεται η εταιρεία από εργαζόμενους της, και η κοινωνία κατ’ επέκταση από την επιχείρηση. Και αυτό επιβεβαιώνεται στο Βαρόμετρο γνώμης του Ανθρώπινου Δυναμικού που πραγματοποιούμε ανά δύο χρόνια. Τα αποτελέσματα συνεχώς βελτιώνονται, αποτυπώνοντας την κατανόηση της ενεργούς δράσης και αντίληψης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Groupama Ασφαλιστικής, προς μια στρατηγική πορεία που συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξή μας. Η έμπρακτη αυτή απόδειξη της συμμετοχικής διάθεσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε δράσεις ΚΥ, αποτελεί ζωτικό κίνητρο εναρμόνισης της κουλτούρας, ανάπτυξης της αποτελεσματικότητας και, κατά συνέπεια, της βιωσιμότητά της εταιρείας.

Πείτε μας 3 συμβουλές που θα δίνατε σε εταιρείες του κλάδου που επιθυμούν να εντάξουν τη βιωσιμότητα στη λειτουργία τους.

Η επιχειρηματική δράση μιας Κοινωνικά Υπεύθυνης εταιρείας, βασίζεται στην ακεραιότητα, διαφάνεια, αξιοπιστία, και στο σεβασμό προς τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των εργαζομένων και τρίτων συναλλασσόμενων με την εταιρεία.

Είναι πεποίθηση μου, πως οι επιχειρήσεις του Κλάδου μας, οφείλουν γύρω από τις αρχές αυτές να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, λαμβάνοντας μέτρα που να προστατεύουν και να βελτιώνουν την ευημερία της κοινωνίας. Αν μπορούσα να συνοψίσω σε τρεις μόνο συμβουλές τις προτάσεις μου, θα έλεγα:  

  1. Το κοινωνικό έργο και οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να είναι μέσο-μακροπρόθεσμες,  
  2.  Η Κοινωνική Υπευθυνότητα πρέπει να απορρέει από την πηγαία κοινωνική ηθική, ευαισθησία και κουλτούρα του εταίρου 
  3.  Να σχεδιάζει και οργανώνει προγράμματα που να συνδέονται με ενέργειες της καθημερινής λειτουργίας της εταιρίας αγκαλιάζοντας κοινωνικές δράσεις αδύναμων ομάδων. 
... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr