NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Οι νέες... και οι παγιωμένες τάσεις στην αγορά εργασίας σήμερα

Οι νέες... και οι παγιωμένες τάσεις στην αγορά εργασίας σήμερα

Το 50% των εργαζομένων παραμένει σε μια θέση εργασίας που του αρέσει, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ευκαιρίες για εξέλιξη, ενώ σχεδόν 3 στους 10 θα σκέφτονταν να παραιτηθούν αν ο εργοδότης τους ζητούσε να εργαστούν περισσότερο από το γραφείο. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι επιθυμούν σήμερα να δημιουργήσουν ισχυρές σχέσεις με δίκαιους εργοδότες.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν μερικά από τα πρόσφατα ευρήματα της Randstad για την αγορά εργασίας η οποία όπως φαίνεται σήμερα έχει αλλάξει σε μερικούς τομείς μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και την άνθιση της τεχνολογίας. Όχι και σε όλους όμως...

Το βασικό ζητούμενο σήμερα για κάθε εργαζόμενο είναι η εύρεση μιας ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την ευελιξία και την ισότητα στην εργασία.

Ισορροπία πρώτη προτεραιότητα μαζί με απολαβές

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως ένα από τα κεντρικά ευρήματα της έρευνας Workmonitor για το 2024 είναι η πλήρης παγίωση της προτεραιότητας των εργαζομένων για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, έννοια που κατατάσσεται πλέον στο ίδιο επίπεδο με τις οικονομικές απολαβές (94%) και ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους παράγοντες που κρίνονται σημαντικοί για την τρέχουσα και μελλοντική τους εργασία.

Η εργασιακή ασφάλεια (92%), η ασφάλεια υγείας (90%), η υποστήριξη της ψυχικής υγείας (88%) και η ευελιξία στο ωράριο εργασίας (82%), έρχονται να ακολουθήσουν τις βασικές προτεραιότητες για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση από τις περισσότερο παραδοσιακές προσδοκίες των εργαζομένων που αφορούν στην επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη.

Στο επίκεντρο των αποφάσεων της καριέρας τους εισέρχονται πλέον έννοιες που αφορούν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την ευελιξία, την ισότητα και την κατανόηση στον χώρο εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα για ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Κάποιοι είναι φιλόδοξοι, άλλοι μένουν αν είναι καλό το περιβάλλον

Η έννοια της επαγγελματικής φιλοδοξίας αναδεικνύεται σήμερα ως μια πολυδιάστατη έννοια για τους εργαζόμενους, η οποία μάλιστα υπερβαίνει την επαγγελματική ανέλιξη και την προαγωγή.

Το 53% των εργαζομένων στην Ελλάδα δηλώνει ότι αισθάνεται φιλόδοξο για την καριέρα του, το 49% εκφράζει επιθυμία να αναλάβει περισσότερες διοικητικές ευθύνες στην εργασία του και το 36% θα προτιμούσε να αποχωρήσει από αυτή αν δεν προσφέρονταν προοπτικές εξέλιξης.

Το 50% των Ελλήνων εργαζομένων έχει τη θέληση να παραμείνει σε μια θέση εργασίας που του αρέσει, ακόμη και αν δεν υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης και το 46% ανησυχεί για ενδεχόμενη απώλεια της εργασίας του.

Το 55% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν θα δεχόταν μια δουλειά που θα επηρέαζε αρνητικά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ το 46% δηλώνει ότι θα αποχωρούσε εάν η εργασία του στεκόταν εμπόδιο στο να απολαύσει τη ζωή του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισορροπίας και της ευχαρίστησης στον τομέα της απασχόλησης.

Δέλεαρ η εκπαίδευση και η συνεχής μάθηση - ποιοι το επιδιώκουν περισσότερο

Για έναν εργαζόμενο σήμερα, η ανάπτυξη νέων και η ενίσχυση υφιστάμενων δεξιοτήτων αναδεικνύεται ως κεντρική προτεραιότητα: Το 73% εκτιμά την αξία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης, τόσο στη σημερινή του εργασία όσο και για τη μελλοντική του απασχόληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ένα τρίτο των εργαζομένων (33%) να δηλώνει ότι δεν θα δεχόταν μια θέση εργασίας, εάν αυτή δεν προσέφερε ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη, γίνεται εμφανές ότι η διασφάλιση της ανθεκτικότητας των δεξιοτήτων για το μέλλον είναι μη διαπραγματεύσιμη για τους εργαζόμενους.

Το υψηλότερο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση στην εργασία εκφράζεται από τη γενιά των Millennials (79%), τους εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής (88%), τους εργαζόμενους στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των επικοινωνιών (83%), καθώς και στον κατασκευαστικό κλάδο (94%). Η εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική/τεχνολογία αποτελεί το 71% των κορυφαίων δεξιοτήτων που επιθυμούν να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι, με το ποσοστό 31% και 40% αντίστοιχα.

Gen Z και Millenials θέτουν υψηλά το ζήτημα της ισότητας και των αξιών

Όπως τονίζει στην έρευνα της Randstad, ιδιαίτερα Gen Z αλλά και Millenials θέτουν υψηλά στην ατζέντα των κριτηρίων για μια εργασία τις αξίες και τον σκοπό του εργοδότη. Πάνω από 1 στους 3 φαίνεται πως δεν θα εργαζόταν σε μια εταιρεία που δεν κάνει προσπάθειες για τη βελτίωση και την ενδυνάμωση της διαφορετικότητας και της ισότητας (35%), όπως και της βιωσιμότητας (35%), ποσοστά εντούτοις που καταγράφουν πτωτική τάση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε γενικές γραμμές, οι εργοδότες καλούνται σήμερα να κατανοήσουν τα κίνητρα των διαφορετικών γενεών και ομάδων εργαζομένων για την αποτελεσματική προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, καθώς το 38% δεν θα δεχόταν μια θέση εργασίας αν δεν συμφωνούσε με τις απόψεις της διοίκησης, ενώ σε ίδιο ποσοστό (38%) δεν θα εργαζόταν σε μια εταιρεία που δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες του σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

tilergasia2024.jpg?mtime=20240213184607#asset:461363


Διαφωνίες για την απομακρυσμένη εργασία

Αρκετές είναι και οι ιστορίες αναφορικά με την τηλεργασία. Λίγα χρόνια μετά την (αρχική) υιοθέτηση της απομακρυσμένης εργασίας, οι συνθήκες δεν είναι ίδιες. Οι εργαζόμενοι θέλουν την ευελιξία, οι επιχειρήσεις την επιστροφή στο γραφείο

Σύμφωνα με τα στοιχεία το 25% των εργαζομένων δηλώνει ότι ο εργοδότης του επιθυμεί να εργάζεται περισσότερες ημέρες στο γραφείο, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ το 29% θα σκεφτόταν να παραιτηθεί, εάν ο εργοδότης του ζητούσε να εργαστεί περισσότερο από το γραφείο και το 30% θεωρεί μη διαπραγματεύσιμη την εργασία από το σπίτι, καταγράφοντας σε μεγάλο βαθμό την προσαρμογή των εργαζομένων σε μια επαγγελματική ζωή που ενσωματώνει το απομακρυσμένο και το υβριδικό μοντέλο εργασίας.

Παρά τις πιέσεις των εργοδοτών και την ανασφάλεια που δημιουργεί το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, η ικανοποίηση των απαιτήσεων για ευελιξία θα είναι κρίσιμη για τις εταιρείες που επιθυμούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν κορυφαία ταλέντα.

Οι αντιλήψεις για την ευελιξία από κάθε γενιά

H ευελιξία στο ωράριο και την τοποθεσία της εργασίας αναδεικνύονται ως κυρίαρχη παράμετρος στις αποφάσεις της Gen Z για την επαγγελματική σταδιοδρομία, με το 36% να προτιμά την ευέλικτη τοποθεσία και το 47% το ευέλικτο ωράριο όταν αναζητούν εργασία, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των Millennials (35%) θεωρεί την τηλεργασία ως αδιαπραγμάτευτη παροχή. Αναφορικά με τις μεγαλύτερες γενιές εργαζομένων, το 22% της Gen Χ θα απέρριπτε μια θέση εργασίας που δεν προσφέρει ευελιξία στην τοποθεσία, ενώ το 26% δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ευέλικτο ωράριο. Στους Baby Boomers τα νούμερα παραμένουν πιο χαμηλά, με το 21% να δίνει προτεραιότητα στην ευέλικτη τοποθεσία και το 25% στο ωράριο εργασίας.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr