NEWSFLASH...
Fit for Green
ανάγνωση

Είμαστε κατά 60% νερό

Είμαστε κατά 60% νερό

Το νερό μαζί με το οξυγόνο συνθέτουν τα σημαντικότερα στοιχεία για την ανθρώπινη ζωή στη γη. Το 60% του ανθρώπινου σώματος ενός ενήλικα αποτελείται από νερό. Κάθε κύτταρο του ανθρώπινου σώματος χρειάζεται νερό για να λειτουργεί σωστά αφού μέσω αυτού ρυθμίζεται η θερμοκρασία του σώματος, προστατεύονται οι αρθρώσεις και τα όργανα, και επιτελείται καλύτερη πέψη των τροφών.

Η ύπαρξη του νερού μπορεί να θεωρείται δεδομένη, αλλά δεν είναι. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στο νερό, ως ανθρώπινο δικαίωμα, περίπου 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές, πόσιμο νερό και 4,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται υπηρεσίες αποχέτευσης. Έως το 2040, η παγκόσμια ζήτηση νερού προβλέπεται να υπερβαίνει την προσφορά κατά 40%. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη νερού τα επόμενα χρόνια, θα απειλήσει την επισιτιστική ασφάλεια αλλά και την υγεία της ανθρωπότητας, αφού μέσω μολυσμένων υδάτων αναπτύσσονται ασθένειες όπως η χολέρα, ο τύφος κ.ά.

Τα είδη του νερού

Η γεύση του νερού εξαρτάται από την ειδική σύνθεση των υδάτων, η οποία σχετίζεται με τη γεωλογική σύνθεση και το φυσικό περιβάλλον από όπου απορροφάται.

Στη χώρα μας το νερό διακινείται μέσω των δικτύων ύδρευσης. Στην Αττική έχουμε την ΕΥΔΑΠ, στη Θεσσαλονίκη την ΕΥΑΘ και στην υπόλοιπη επικράτεια τις αντίστοιχες εταιρείες ανά περιοχή δήμων. Το νερό δικτύου πρέπει να πληροί τους όρους της νομοθεσίας για την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», και πριν φτάσει προς κατανάλωση, μέσω του δικτύου, επιδέχεται επεξεργασία απολύμανσης, όπως η χλωρίωση, ο οζονισμός κ.λπ., καθώς και απομάκρυνση τυχόν επιβλαβών προσμίξεων.

Υπάρχουν επίσης και τα εμφιαλωμένα νερά, που διακρίνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, και τα οποία επίσης πρέπει να πληρούν του όρους της νομοθεσίας για την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Φυσικό μεταλλικό νερό

Ως φυσικό μεταλλικό ορίζεται το μικροβιολογικά υγιεινό νερό, που προέρχεται από έναν υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και που υπόκειται σε εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες φυσικές ή τεχνητές, μετά από γεώτρηση, εξόδους μιας πηγής. Το φυσικό μεταλλικό χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά του σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά. Χαρακτηριστικά συστατικά, που αντιπροσωπεύονται από τα κύρια μεταλλικά στοιχεία (όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, χλωριούχο, νάτριο, θειικό άλας), δίνουν στο φυσικό μεταλλικό νερό τη φυσική του ισορροπία και γεύση.

Το φυσικό μεταλλικό νερό έχει μια ξεχωριστή σύνθεση ορυκτών, η οποία παραμένει πάντα σταθερή. Η σύνθεση εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση από την οποία προέρχεται το νερό και είναι συγκεκριμένη για κάθε νερό (που κυμαίνεται από πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε ορυκτά <50 mg / l, πολύ υψηλή> 1500 mg / l).

Αυτά τα συστατικά πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα από το σημείο προέλευσης από την πηγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή και πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα. Η ετικέτα πρέπει επίσης να αναφέρει τον τόπο προέλευσης και το όνομα της πηγής.

Το φυσικό μεταλλικό νερό μπορεί να είναι είτε μεταλλικό είτε ανθρακούχο. Το ανθρακούχο νερό, περιέχει διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό το αέριο μπορεί να είναι φυσικό ή μπορεί να προστεθεί.

Το φυσικό μεταλλικό νερό πρέπει να εμφιαλώνεται απευθείας στην πηγή. Αυτό γίνεται μέσω άμεσων, σύγχρονων συνδέσεων αγωγών από την πηγή προς το εργοστάσιο εμφιάλωσης. Στην Ευρώπη απαγορεύεται η μεταφορά φυσικού μεταλλικού νερού σε δεξαμενόπλοια. Τα μπουκάλια έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν την ποιότητα του νερού και είναι εφοδιασμένα με σφράγιση ασφαλείας.

Επιτραπέζιο νερό

Με τον όρο «επιτραπέζιο νερό» εννοούμε το συσκευασμένο σε αεροστεγή συσκευασία νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Νερό πηγής

Ως νερό πηγής νοείται το νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση στη φυσική του μορφή, το οποίο έχει εμφιαλωθεί στο σημείο υδροληψίας. Το νερό πηγής διακρίνεται σαφώς από το σύνηθες πόσιμο νερό από την αρχική φυσική κατάσταση του και τη φυσιολογική του σύσταση, χαρακτηριστικά που και τα δύο έχουν διατηρηθεί ανέπαφα λόγω της υπόγειας προέλευσης αυτού του νερού, το οποίο είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρύπανσης.

ESG και εταιρείες εμφιαλώσεως νερού

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Φυσικών Μεταλλικών Νερών (ΣΕΦΥΜΕΝ), οι παραγωγοί εμφιαλωμένου νερού είναι αφιερωμένοι στην προστασία των φυσικών πόρων και πηγαίνουν σε ειδικά μήκη για την προστασία των περιοχών όπου εξάγονται φυσικά μεταλλικά νερά. Τα εκτεταμένα προστατευτικά μέτρα τους εξασφαλίζουν όχι μόνο την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και την ασφάλεια αυτών των υδάτων.

Προσπαθούν επίσης να διατηρήσουν μια περιβαλλοντικά αποδοτική παραγωγική διαδικασία, διατηρώντας ένα χαμηλό επίπεδο χρήσης νερού, συνεχώς επιδιώκοντας να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους και τα απορρίμματα συσκευασίας, μέσω τεχνικών, όπως η ελάφρυνση του βάρους και η εφαρμογή μεθόδων οικολογικού σχεδιασμού.

Όπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Κούτσας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Φυσικών Μεταλλικών Νερών (ΣΕΦΥΜΕΝ), η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως η «Παγκόσμια Ημέρα Νερού», με στόχο την υπενθύμιση και ευαισθητοποίηση όλων για τον πολυτιμότερο πόρο του πλανήτη μας, το Νερό, και την ολοένα και επιτακτικότερη ανάγκη προστασίας του πεπερασμένου αυτού φυσικού πόρου και των σχετιζόμενων με αυτόν οικοσυστημάτων, «Η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλές και επαρκές πόσιμο νερό επιβάλλει την ορθολογική διαχείρισή του ώστε να διασφαλιστεί και η διαθεσιμότητά του στο μέλλον.

Στα πλαίσια λειτουργίας τους με όρους αειφορίας και κυκλικής οικονομίας και σε πλήρη επίγνωση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, οι Εταιρίες Εμφιαλώσεως Φυσικών Μεταλλικών Νερών έχουν θεσμική υποχρέωση σε ότι αφορά την προστασία των φυσικών πόρων. Ως εκ τούτου λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα που διασφαλίζουν την αειφόρο διαχείριση των υδάτων και των πηγών τους, την ασφάλεια και βιωσιμότητά τους, εφαρμόζοντας ορθολογική χρήση και περιβαλλοντικά φιλικές μεθοδολογίες και διαδικασίες, τόσο ως προς την άντληση του πόρου καθαυτή, όσο και κατά τη διαδικασία εμφιάλωσής του, ελαχιστοποιώντας τυχόν απώλειες. Προς την κατεύθυνση αυτή, επενδύουν συστηματικά σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ενώ φροντίζουν για την βέλτιστη λειτουργία των υποδομών τους, τηρώντας αυστηρά τους κανονισμούς και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές σχεδιασμού.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Φυσικών Μεταλλικών Νερών συμπορεύεται και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα αναφορικά με την κυκλική οικονομία. Τονίζει δε συνεχώς και προωθεί με κάθε τρόπο την προστασία των υδροφόρων οριζόντων και των πηγών, καθώς και τη σημασία και την αξία της ανακύκλωσης προς αυτή την κατεύθυνση και επομένως την μακροχρόνια προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση την βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, και με τον τρόπο αυτό».

Koutsas-Sefymen.jpg?mtime=20240325173546#asset:469098

Ο κ. Κωνσταντίνος Κούτσας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Φυσικών Μεταλλικών Νερών
... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr