NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Η ψυχολογική ασφάλεια στην Εργασία σήμερα

Η ψυχολογική ασφάλεια στην Εργασία σήμερα

Ευμετάβλητο είναι το σκηνικό στον χώρο εργασίας τα τελευταία χρόνια. Έχουν αναδειχθεί μάλιστα ανάγκες και «θέλω» πέραν των συνηθισμένων (αποδοχές, χρηματικές και άλλες παροχές). Βασικό ζητούμενο, μεταξύ άλλων, για έναν εργαζόμενο είναι η συναισθηματική ασφάλεια στην εργασία. Τι συμβαίνει σήμερα ανά φύλο, ηλικία ή κλάδο;

Σε πρόσφατη έρευνα της KPMG αναδεικνύεται το γεγονός ότι 3 στους 4 αισθάνονται πράγματι συναισθηματικά ασφαλείς στην εργασία τους. Οι παράγοντες που ανέδειξαν οι εργαζόμενοι ότι επηρεάζουν περισσότερο το αίσθημα της ψυχολογικής τους ασφάλειας, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι: Εμπιστοσύνη, Αναγνώριση, Υποστήριξη.

Αναφερόμενοι στην Ψυχολογική Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα να παίρνουν ρίσκα, να παραδέχονται λάθη, να κάνουν ερωτήσεις και να εκφράζουν τις ανησυχίες τους.

Αποτελεί πια ένα δομικό - βασικό χαρακτηριστικό εχέγγυο για την επιτυχία ενός οργανισμού μέσα στο σημερινό σύνθετο και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς να εκφράζονται και να αναλαμβάνουν κινδύνους, οι οργανισμοί μπορούν να ενισχύσουν τη δυναμική της ομάδας, να ωθήσουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, να βελτιώσουν την ευημερία και τη δέσμευση των εργαζομένων και τελικά να φτάσουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες και τα διευθυντικά στελέχη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια της ψυχολογικής ασφάλειας μέσω των ενεργειών και των πολιτικών τους, γεγονός που καθιστά απαραίτητο για τους οργανισμούς να θέτουν ως προτεραιότητα και να εργάζονται ενεργά για τη δημιουργία ενός ψυχολογικά ασφαλούς εργασιακού χώρου.

Διαφοροποιήσεις ανά φύλο, ηλικία, θέση

Όπως αναδεικνύει η έρευνα της KPMG, μεταξύ των φύλων παρατηρούνται οριακές διαφοροποιήσεις, γεγονός που καταδεικνύει συλλογικότητα στο αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, η συμπερίληψη αναδεικνύεται πιο έντονα από τους εργαζόμενους μικρότερης ηλικίας ως παράγοντας που επηρεάζει το αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας.

Το αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας είναι μεγαλύτερο σε εργαζόμενους άνω των 51 ετών (σε σχέση με τους 41-50 και ακόμα περισσότερο σε σχέση με τους έως 40 ετών). Επίσης, οι άνω των 51 ετών ανέφεραν ότι νιώθουν πιο άνετα να επικοινωνήσουν ανοιχτά τις θέσεις τους και εμπιστεύονται περισσότερο τους συναδέλφους τους.

«Υβριδικό μοντέλο» και ευελιξία θέλουν οι μικρότεροι

Με τα πρότυπα και τις τάσεις των νεότερων τάσεων λόγω της τεχνολογίας - ίσως και της μεγαλύτερης δυνατότητες για πιο άμεσες προσαρμογές εμφανίζονται οι μικρότεροι σε ηλικία: Ένας στους δύο εργαζόμενους έως 40 ετών επιθυμεί περισσότερη ευελιξία στις εργάσιμες ώρες και υβριδικό τρόπο εργασίας, έναντι των εργαζομένων άνω των 51 ετών όπου μόνο ένας στους πέντε επιθυμεί κάτι αντίστοιχο

Όσο πιο ψηλά, τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη για ψυχολογική ασφάλεια

Για τους εργαζόμενους που κατέχουν διοικητικές θέσεις, το αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας είναι αυξημένο σε σύγκριση με τους εργαζόμενους σε μη διοικητικά πόστα.

Υπάρχει σταδιακή κλιμάκωση του αισθήματος ασφάλειας ανάλογα το μέγεθος της Εταιρείας, πιο συγκεκριμένα, όσο περισσότερο προσωπικό απασχολεί μια Εταιρεία τόσο πιο ασφαλείς αισθάνονται οι εργαζόμενοί της

Η αναγνώριση επιτυχιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μαζί με την εποικοδομητική ανατροφοδότηση από προϊσταμένους, είναι οι σημαντικότερες ενέργειες που επιθυμούν οι εργαζόμενοι για την ενίσχυση του αισθήματος ψυχολογικής ασφάλειάς τους

Σε κλάδους με ιδιαίτερη δυναμική, όπως αυτός της τεχνολογίας, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ιδιαίτερα ασφαλείς, με πολύ υψηλά αποτελέσματα ως προς τους παράγοντες της καινοτομίας και της δεκτικότητας σε νέες ιδέες, αλλά και ως προς την υποστήριξη που νιώθουν ότι έχουν στις προσωπικές τους ανάγκες.

Πώς νιώθουν σήμερα οι εργαζόμενοι σε σχέση με παράγοντες που επηρεάζουν το αίσθημα ψυχολογικής ασφάλειας

Αποδοχή (76%)

Νιώθουν ότι οι συνάδελφοί τους αποδέχονται και τους σέβονται, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή τα χαρακτηριστικά τους

Εμπιστοσύνη (74%)

Εμπιστεύονται τα μέλη της ομάδας με τα οποία συνεργάζονται άμεσα

Ελευθερία Έκφρασης (66%)

Νιώθουν άνετα να εκφράσουν τη γνώμη τους, χωρίς επιφυλάξεις

Αναγνώριση (63%)

Αισθάνονται ότι η συμβολή τους αναγνωρίζεται από τους προϊστάμενούς τους

Δικαιοσύνη (63%)

Γνωρίζουν ότι θα είναι δίκαιη η διαχείριση σε περίπτωση λάθους

Προσωπική Υποστήριξη (59%)

Νιώθουν ότι οι προϊστάμενοί ανταποκρίνονται θετικά στις προσωπικές τους ανάγκες

Καινοτομία (54%)

Αισθάνονται ότι οι συνάδελφοί τους είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες και προτάσεις

Ανάπτυξη (52%)

Νιώθουν ότι οι προϊστάμενοι υποστηρίζουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη


kpmg2222.JPG?mtime=20240422170759#asset:474888kpmg1111.JPG?mtime=20240422171100#asset:474893kpmg2_240422_183727.JPG?mtime=20240422183727#asset:474961kpmg13.JPG?mtime=20240422183810#asset:474962


... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr