NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Μισθοί, ανταγωνισμός, τεχνητή νοημοσύνη: Σε φάση μετασχηματισμού η αγορά εργασίας

Μισθοί, ανταγωνισμός, τεχνητή νοημοσύνη: Σε φάση μετασχηματισμού η αγορά εργασίας

Σε διαρκή εξέλιξη βρίσκεται η αγορά εργασίας. Νέες τάσεις και ανάγκες αναδύονται. Διοικήσεις και τμήματα HR καλούνται να σχεδιάσουν ή να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους για μια σειρά ζητημάτων.

Τι αλλάζει σε επίπεδο εξέλιξης μισθών ή επιχείρησης; Τι συμβαίνει με την προσέλκυση ταλέντων σήμερα και πως η Τεχνητή Νοημοσύνης έρχεται να αλλάξει το τοπίο στην εργασία σήμερα;

Άξιο αναφοράς πάντως σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Randstad είναι πως σχεδόν 3 στις 4 επιχειρήσεις (72%) σχεδιάζουν αύξηση των μισθών των εργαζομένων τους. Οι μισές επιχειρήσεις επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, προτίθεται να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις. Την ίδια ώρα, το 25% των επιχειρήσεων υποστηρίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και σχεδιάζει να την επεκτείνει στη λειτουργία τους.

Είναι μη ρεαλιστικές οι μισθολογικές προσδοκίες των εργαζoμένων; Εμπόδια στην στελέχωση

Βασικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις παραμένουν οι υψηλές και μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες των εργαζομένων (63% των επιχειρήσεων), ενώ κατά τη διαδικασία στελέχωσής τους καλούνται να αντιμετωπίσουν την έλλειψη της απαραίτητης εργασιακής εμπειρίας στον εκάστοτε κλάδο εξειδίκευσης (53%) και του κατάλληλου συνδυασμού δεξιοτήτων (41%).

Σύμφωνα με την έρευνα HR Trends της Randstad για το 2024, το 66% των επιχειρήσεων θεωρεί την προσέλκυση ταλέντων ως την πιο σημαντική πρόκληση στη λειτουργία τους, ενώ το 54% των εταιρειών αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση της αφοσίωσης των εργαζομένων. Στις προκλήσεις των επιχειρήσεων προστίθεται η διατήρηση και ανάπτυξη ταλαντούχων ηγετικών στελεχών με κορυφαίες επιδόσεις (53%), καθώς και η έλλειψη ταλέντων (39%), καθιστώντας προτεραιότητα την ανάπτυξη στρατηγικών για την εύρεση, προσέλκυση και διατήρηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.


rad1.JPG?mtime=20240423162758#asset:475235


Εκπαίδευση, καλύτεροι μισθοί, remote εργασία

Η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αναδεικνύεται ως ένα αποτελεσματικό μέσο που πολλές εταιρείες είναι πρόθυμες να υιοθετήσουν ή έχουν ήδη υιοθετήσει (63%), με σκοπό να αντιμετωπίσουν εν γένει τις προκλήσεις του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, η βελτίωση των μισθών (59%) και η προσφορά υβριδικού ή εξ αποστάσεως μοντέλου εργασίας (31%) αντιπροσωπεύουν επιπρόσθετες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, αντικατοπτρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων να αναζητήσουν πολυδιάστατες λύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης και της ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Θα γίνουν προσλήψεις - ευοίωνα σημάδια για το 2024

Όπως αναδεικνύει η ίδια έρευνα, η αγορά εργασίας στην Ελλάδα διατηρεί σημαντικά θετικά στοιχεία, καθώς το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεσή του για αύξηση του αριθμού των εργαζομένων του, διατηρώντας παρόμοια επίπεδα με το προηγούμενο έτος (54% το 2023).

Στον αντίποδα, μόλις το 4% των επιχειρήσεων σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού του, ενώ το 39% αναμένεται να το διατηρήσει στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Το 48% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει ότι το συνολικό κόστος απασχόλησης θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το 2024, ενώ το 46% ανησυχεί για τη διασφάλιση των διαδικασιών και την εγγύηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων του.

Η σταθερά, αλλά ταυτόχρονα αυξανόμενη τάση των εταιρειών να αυξήσουν τον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού τους οφείλεται στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη (89%), τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (57%), την ανάγκη για νέες δεξιότητες (30%), καθώς και τα επενδυτικά πλάνα που σκοπεύουν να υλοποιήσουν (27%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προοπτικές προσλήψεων για τους κλάδους της τεχνολογίας και των πωλήσεων, οι οποίοι βρίσκονται, και φέτος, στην κορυφή της κατάταξης, με ποσοστό 53% και 43% αντίστοιχα, ενώ οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες δυσκολίες εύρεσης ταλέντων είναι των μηχανικών (83%), της τεχνολογίας (78%) και της παραγωγής (57%).

Σε ό, τι αφορά τις διαδικασίες προσλήψεων, οι συστάσεις εργαζομένων και τα επαγγελματικά ψηφιακά δίκτυα αποτελούν τις πιο συχνές πρακτικές και πηγές εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού.


rad2.JPG?mtime=20240423162857#asset:475236


Ανταγωνιστικότητα - ελκυστικότητα των επιχειρήσεων

Όπως αναδείχθηκε και παραπάνω, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θέτουν το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, καθώς και τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης στην κορυφή της λίστας, για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων. Σημαντικό στοιχείο που καταγράφει η έρευνα για το 2024 αποτελεί το γεγονός ότι η προσφορά ανταγωνιστικών πακέτων είναι σχεδόν διπλάσιας σημασίας, σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων χαρακτηριστικών για την προσέλκυση νέων ταλέντων και έχει σημειώσει σημαντική αύξηση, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Για μια ακόμη χρονιά, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, η διατήρηση της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η δυνατότητα ευέλικτης εργασίας, εφαρμόζοντας είτε μοντέλο υβριδικής απασχόλησης είτε απομακρυσμένη εργασία, αποτελούν καθοριστικούς λόγους για την ελκυστικότητα του εργοδότη.

Μάλιστα, η υιοθέτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (78%) και η δυνατότητα ευέλικτης μορφής απασχόλησης (58%) αναδεικνύονται ως οι σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις που θα υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις το 2024 σε επίπεδο προσφερόμενων μη οικονομικών παροχών. Παράλληλα, οι εταιρείες προσφέρουν και οικονομικές παροχές, προς το ανθρώπινο δυναμικό τους, παρέχοντας κινητό τηλέφωνο (74%), ατομικό bonus απόδοσης (74%), ιδιωτική ασφάλιση (64%) και διατακτικές σίτισης (61%).

Νέο τοπίο με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, τα οποία αποτυπώνουν τις διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις των επιχειρήσεων ως προς την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, το 25% των εταιρειών υποστηρίζει τη χρήση της και σχεδιάζει να την επεκτείνει. Το 32% είναι «ανοιχτό» στη χρήση της, αλλά μόνο σε συγκεκριμένους τομείς, το 38% δεν έχει σχηματίσει γνώμη για τη χρήση της, ενώ μόνο το 4% δεν προβλέπει τη χρήση της στο μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 15% εκτιμά ότι οι ανοιχτές θέσεις εργασίας θα αυξηθούν, το 34% πιστεύει ότι θα υπάρχει μείωση, ενώ το 51% δεν προβλέπει καμία αλλαγή.

Όπως προκύπτει από την έρευνα HR Trends 2024, οι εταιρείες αναμένεται να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων είναι ο κλάδος της τεχνολογίας (55%), του marketing και της διαφήμισης (36%), καθώς και της εξυπηρέτησης πελατών (29%).

Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης ανοίγει νέους ορίζοντες στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ταυτόχρονα ουσιαστικά οφέλη και προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε επιχείρηση. Η ταχύτερη επεξεργασία των δεδομένων και οι πιο ακριβείς προβλέψεις (69%), η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών (64%) και η υψηλότερη παραγωγικότητα (38%) αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης, στη λειτουργία της επιχείρησης. Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις συνοδεύονται και από προκλήσεις, όπως η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού (53%), η εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων (43%) και το υψηλό κόστος υλοποίησης και λειτουργίας της (34%) τεχνητής νοημοσύνης.


rad3.JPG?mtime=20240423163005#asset:475237


Γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι

Εξετάζοντας τους λόγους αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος από τους εργαζόμενους, το 64% των εργαζομένων αποχωρεί από την τρέχουσα εργασία του, επειδή λαμβάνει καλύτερες μισθολογικές αποδοχές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας από άλλον εργοδότη και το 46% αναζητά περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε άλλο περιβάλλον.

Παράλληλα, το 18% των εργαζομένων αποφασίζει να εγκαταλείψει την υπάρχουσα θέση εργασίας του, για να ακολουθήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία, εκτός του εταιρικού περιβάλλοντος. Άλλοι λόγοι αποχώρησης είναι ο μεγάλος όγκος εργασίας (18%) και η μη ευθυγράμμιση με την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας (17%). Για τις περισσότερες εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, ο δείκτης κινητικότητας προσωπικού το προηγούμενο έτος παρέμεινε σε λογικά επίπεδα, καθώς το 70% των εταιρειών κατέγραψε ποσοστό αποχώρησης από 1% έως 15%.


rad4.JPG?mtime=20240423163056#asset:475238

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr