NEWSFLASH...
Χρηματοδότηση
ανάγνωση

Η "Αποστολή" ενισχύει τον πρωτογενή τομέα παραγωγής

Η "Αποστολή" ενισχύει τον πρωτογενή τομέα παραγωγής

Πρόσκληση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ενίσχυσης 2017

Έπειτα από δύο ολοκληρωμένους κύκλους του προγράμματος ενίσχυσης του αγροτικού τομέα όπου εντάχθηκαν και ωφελήθηκαν συνολικά 42 συνεταιριστικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για τρίτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτικών συνεταιρισμών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν αποκλειστικά και  μόνο συνεταιρισμοί και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι € 1.500.000 και εδρεύουν στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών με αποτέλεσμα την πρώτη επιλογή των υποψηφίων. Η δεύτερη φάση αξιολόγησης περιλαμβάνει την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στην έδρα των υποψηφίων, που επιλέχθηκαν κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει τις βελτιωτικές δράσεις έως εννέα συνεταιρισμών και ΚΟΙΝΣΕΠ που αφορούν διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων τους, με δωρεά εξοπλισμού. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την αγορά εξοπλισμού σε ποσοστό 100% με ανώτερο όριο χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο έως του ποσού των € 10.000 ευρώ.

Η δαπάνη εκάστης προμήθειας εξοπλισμού, δεν βαρύνει τους συνεταιρισμούς και θα καλυφθεί απευθείας από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες προσφοράς εξοπλισμού, επιλογής προμηθευτών και αγοράς θα διενεργηθούν αποκλειστικά από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και αφορούν στην προμήθεια αποκλειστικά καινούργιου εξοπλισμού.

Ανταποδοτικά οι ωφελούμενοι που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα θα δωρίσουν μετά την παραλαβή του εξοπλισμού, προϊόντα τους με λιανική αξία ίση με το 10% της αξίας του εξοπλισμού που θα λάβουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, σε τοπικά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας.

Κατά τους δύο προηγούμενους κύκλους, τα προγράμματα στήριξης αγροτικών συνεταιρισμών πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη εισφέροντας συνολικά αξία ύψους € 400.000 ευρώ και ενισχύοντας το εισόδημα άνω των 1.000 οικογενειών. Τα προγράμματα υλοποιούνται από την ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε συνεργασία με την φιλανθρωπική οργάνωση των ορθοδόξων της Αμερικής και με την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος  Jaharis Family Foundation και άλλων ελληνοαμερικανικών ιδρυμάτων και ιδιωτών.

Ενδεικτικά πέντε από τους συνεταιριστικούς φορείς που ενισχύθηκαν από το πρόγραμμα έως τώρα είναι οι εξής:

  • Γυναικείος Συνεταιρισμός “ΚΑΛΟΑΓΡΙΤΙΣΣΑ” N. Δράμας, παραγωγή χειροποίητων παραδοσιακών προϊόντων.
  • Κοιν.Σ.Επ. “ΓΕΝΙΣΣΕΑ” Ν. Ξάνθης, καλλιέργεια παραδοσιακής ποικιλίας  ζαχαροκάλαμου και παραγωγή πετιμεζιού.
  • Κοιν.Σ.Επ. “ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ” Ν. Ροδόπης, παραγωγή αλεύρων και ζυμαρικών από δίκοκκο σιτάρι σε παραδοσιακού τύπου πετρόμυλο.
  • Κοιν.Σ.Επ. “ΘΕΟΓΕΝΗΣ” Ν. Έβρου, παραγωγή φασολιού και πεπονιού Τυχερού Θράκης καθώς και καλλιέργεια βιομηχανικής κλωστικής κάνναβης.
  • Κοιν.Σ.Επ. “ΚΑΤΩ ΠΟΡΡΟΙΑ” Ν. Σερρών, παραγωγή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και καλλιέργεια βιολογικής ρίγανης.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα  εδώ: «Πρόσκληση Συμμετοχής Προγράμματος Αγροτικής Ενίσχυσης 2017».

Πρόσκληση συμμετοχής στη δράση Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας για τις περιφέρειες δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί πιλοτική δράση ενίσχυσης καινοτομίας νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Η δράση θα στηρίξει μέρος των δαπανών των επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, που αφορούν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στους κλάδους παραγωγής ή/και μεταποίησης ή/και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και ειδών διατροφής και ποτών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν αποκλειστικά και μόνο επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει μια διαχειριστική χρήση, λειτουργούν έως τρία έτη και εδρεύουν στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις συνοδεύονται από το επιχειρηματικό πλάνο των συμμετεχόντων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει έλεγχο των αιτήσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων με αποτέλεσμα την πρώτη επιλογή των υποψηφίων επιχειρήσεων και θα πραγματοποιηθεί από προσωπικό του φορέα ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους.

Η δεύτερη φάση αξιολόγησης αφορά στην ενημέρωση των επιχειρήσεων που έχει επιλεγεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης, για την υποβολή συγκεκριμένων συμπληρωματικών εγγράφων, τα οποία θα τεκμηριώνουν τη νομική τους μορφή και την οικονομική τους κατάσταση.

Η τρίτη φάση αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης.

Οι εγκεκριμένες δαπάνες που θα προκύψουν από τη μελέτη του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δύναται να αφορούν χρηματοδότηση εξοπλισμού ή άυλων υπηρεσιών και χρηματοδοτούνται σε ποσοστό ενίσχυσης 100% με ανώτερο όριο χρηματοδότησης έως του ποσού των € 13.000 ευρώ. Η δαπάνη εκάστης προμήθειας εξοπλισμού, δεν βαρύνει τις επιχειρήσεις και θα καλυφθεί απευθείας από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης  οι επιλεγμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με εξειδικευμένο σύμβουλο, που θα τους προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν, προκειμένου να καθοδηγηθούν για την ανάπτυξη ή βελτίωση του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) που έχουν καταθέσει με την αίτησή τους.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εδώ: «Πρόσκληση Συμμετοχής στη Δράση Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας».

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr