NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης κινητών τηλεφώνων, tablet και laptop προς επιτηδευματίες

Αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης κινητών τηλεφώνων, tablet και laptop προς επιτηδευματίες

Σύμφωνα με το Νόμο 4484/2017 και τη διευκρινιστική ΠΟΛ.1150/2017 από 1η Αυγούστου 2017 άλλαξε ο τρόπος χρέωσης τιμολογίων από τους πωλητές κινητών τηλεφώνων, tablet και laptop προς τους αγοραστές επιτηδευματίες όσον αφορά στην επιβάρυνση ή όχι του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Πεδίο εφαρμογής

Σε επιχειρήσεις (πωλητές) που εμπορεύονται τα συγκεκριμένα αγαθά.

Σε φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη εργασιών σε ΔΟΥ και όλα τα νομικά πρόσωπα (αγοραστές).

Δεν αφορά ιδιώτες καταναλωτές.

Δεν αφορά επιτηδευματίες που δεν υπάγονται στο καθεστώς ΦΠΑ. (φροντιστήρια, μικρές επιχειρήσεις του άρθρου 39 του κώδικα ΦΠΑ, γιατρούς).

Τι αλλάζει

Αν ο αγοραστής των παραπάνω αγαθών είναι επιτηδευματίας και υπάγεται στο καθεστώς ΦΠΑ (ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχείρηση), τότε το τιμολόγιο που θα εκδοθεί από τον πωλητή, δεν θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Γιατί αλλάζει

Πρόκειται για εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας με σκοπό την καταπολέμηση απάτης στην απόδοση ΦΠΑ. Σύμφωνα με μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απάτες που σχετίζονται με την απόδοση του ΦΠΑ αγγίζουν τα 50 δισεκατομμύρια ετησίως. Πρόκειται για το φαινόμενο Carousel. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι ο έμπορος εισπράττει μεν το ΦΠΑ από την πώληση, αλλά με διάφορες τεχνικές κυκλικής διαδρομής και πολλές φορές εικονικής εταιρείας, δεν αποδίδει το ΦΠΑ που εισέπραξε. Σκοπός του νομοθετήματος είναι, να μειωθεί το φαινόμενο αυτό σε αγαθά τα οποία έχουν μεγάλη αξία, μεταφέρονται σχετικά εύκολα και έχουν αυξημένη εμπορική κίνηση. Στο άμεσο μέλλον θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες νομοθετικές παρεμβάσεις με σκοπό έναν ενιαίο κώδικα ΦΠΑ στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης.

Γενικός κανόνας: Οι αγοραστές να είναι υποκείμενοι στο ΦΠΑ.

Εάν κάποιος είναι επιτηδευματίας και υπάγεται στο καθεστώς ΦΠΑ (δηλαδή στα παραστατικά εσόδων που εκδίδει, υπολογίζει ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας) τότε, και μόνο για τις αγορές των κινητών τηλεφώνων, laptop και tablet δεν θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%. Αν δεν υπάγεται στο καθεστώς ΦΠΑ (όπως τα φροντιστήρια, οι γιατροί και οι επιχειρήσεις του άρθρου 39 του κώδικα ΦΠΑ), τότε θα επιβαρύνονται όπως και στο παρελθόν με ΦΠΑ 24%.

Περιπτωσιολογία εφαρμογής

Παράδειγμα πρώτο: Ατομική επιχείρηση που έχει ως δραστηριότητες κατασκευή ιστοσελίδων και  social media marketing, υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και αγοράζει tablet καθαρής αξίας 500 ευρώ. Το τιμολόγιο δε θα επιβαρυνθεί με 120 ευρώ ΦΠΑ, παρά μόνο με την καθαρή αξία. Το πόσο που θα πληρώσει ο αγοραστής, θα είναι 500 ευρώ.

Παράδειγμα δεύτερο (i): Γιατρός με μοναδική δραστηριότητα την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, δεν υπάγεται στις νέες διατάξεις, καθώς δεν υπάγεται στο καθεστώς ΦΠΑ. Αγοράζει tablet καθαρής αξίας 500 ευρώ. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί με ΦΠΑ 24%. Το συνολικό ποσό που θα πληρωθεί, θα είναι 500 + 120 = 620 ευρώ.

Παράδειγμα δεύτερο (ii): Aν ο ίδιος γιατρός έχει επιπλέον δραστηριότητα, όπως π.χ. υπηρεσίες έρευνας που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε υπάγεται στις νέες διατάξεις και άρα το τιμολόγιο που θα εκδοθεί, δε θα περιλαμβάνει ΦΠΑ. Πάντα όμως θα πρέπει να εξετάζεται η πραγματική χρήση. Αν το laptop χρησιμοποιηθεί για τις ιατρικές υπηρεσίες προς τους πελάτες του, του θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ. Αν όμως χρησιμοποιηθεί για ιατρική έρευνα, δεν θα επιβαρυνθεί καθώς οι υπηρεσίες ιατρικής έρευνας υπάγονται στο καθεστώς ΦΠΑ.

Διαδικασία ταυτοποίησης του επιτηδευματία

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1150/17  ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο για  την επιβεβαίωση της ιδιότητας του ως επιτηδευματία (π.χ. εκτύπωση των στοιχείων μητρώου από την εφαρμογή του Taxisnet  με ημερομηνία εκτύπωσης την προηγούμενη της συναλλαγής) και να ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας αυτού. Σε περίπτωση εκπροσώπησης όμως, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο εκπρόσωπος ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησης ή άλλου φυσικού προσώπου προσκομίζοντας ανάλογη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Πρακτική αντιμετώπιση από την πλευρά των επιχειρήσεων

Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι εταιρείες του κλάδου για να εφαρμόσουν το νόμο, μπορεί να διαφέρουν. Μέτα από σχετική έρευνα διαπιστώσαμε, ότι οι πιο μικρές επιχειρήσεις δεν είναι ακόμα έτοιμες να υποστηρίξουν τον νέο τρόπο τιμολόγησης και τηρούν στάση αναμονής έως ότου προσαρμόσουν την μηχανογραφική τους λειτουργία. Μη σας φανεί παράξενο λοιπόν, αν σας αρνηθούν την έκδοση τιμολογίου για αγορά tablet, κινητού ή laptop. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ζητούν print screen με τα στοιχεία του επιτηδευματία από την ιστοσελίδα του taxisnet και σε περίπτωση που η αγορά δεν γίνει από τον ίδιο τον επιτηδευματία, ζητούν επιπλέον εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής.

Συνεπώς, αν είστε επιτηδευματίας και σκοπεύετε να προβείτε σε αγορά των συγκεκριμένων αγαθών, καλό είναι πριν την επίσκεψη στο κατάστημα να έχετε επικοινωνήσει μαζί τους, για να διευκρινίσετε ποια έγγραφα θα πρέπει να έχετε μαζί σας.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Ροή

ειδήσεων

    Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr