NEWSFLASH...
Food for Thought
ανάγνωση

Μετασχηματισμός των τηλεπικοινωνιακών παρόχων: Τώρα ή Ποτέ!

Μετασχηματισμός των τηλεπικοινωνιακών παρόχων: Τώρα ή Ποτέ!

Η κατάσταση της αγοράς τηλεπικοινωνίων σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχιζόμενη συρρίκνωση, σε όρους εσόδων, τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν περισσότερο από 16% στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης την προηγούμενη δεκαετία, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Prognosis της inCITES Consulting. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε κάποιες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, στη μείωση των τιμών των υπηρεσιών καθώς και στην αυξανόμενη διείσδυση των παρόχων υπηρεσιών over-the-top (OTT), που χρησιμοποιούν τα δίκτυα των παρόχων και προσφέρουν δωρεάν κάποιες υπηρεσίες τους (όπως οι εφαρμογές WhatsApp, Skype και Viber). Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ένα μπαράζ συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποσκοπώντας κυρίως στην εξοικονόμηση κόστους και στις συνέργειες που αυτές οι συναλλαγές δημιούργησαν.

Λαμπρή εξαίρεση στην αρνητική αυτή τάση είναι η αύξηση των εσόδων που παρατηρήθηκε από τη χρήση δεδομένων (mobile data) τόσο των ευρυζωνικών συνδέσεων όσο και των συνδέσεων από μηχανή-σε-μηχανή (machine-to-machine - M2M). Σύμφωνα με την inCITES Consulting, οι πηγές εσόδων αυτές θα είναι ο κινητήριος μοχλός για εκτιμώμενη αύξηση των συνολικών εσόδων της τηλεπικοινωνιακής αγοράς την επόμενη πενταετία. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποδοθεί στην μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης των δεδομένων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης των smartphones στην αγορά. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται ακόμα πιο εκρηκτική αύξηση της κίνησης των δεδομένων λόγω κυρίως των τεχνολογικών επιτευγμάτων και της αυξανόμενης ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς (π.χ. δίκτυα οπτικών ινών και κινητά δίκτυα 5ης γενιάς) τα οποία υποστηρίζουν απαιτητικές, σε ταχύτητα και εύρος ζώνης, υπηρεσίες, όπως, βίντεο υψηλής ανάλυσης, online gaming και Virtual Reality/Augmented Reality. 

Απαραίτητοι μετασχηματισμοί – βλέποντας στο μέλλον.

Ωστόσο, οι πάροχοι δεν θα πρέπει να εφησυχαστούν ότι τα έσοδα από τη χρήση δεδομένων από μόνα τους θα τους οδηγήσουν ξανά στην ανάπτυξη. Αντίθετα, θα πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες μετασχηματισμού των επιχειρηματικών τους μοντέλων που θα τους επιτρέψουν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον και στις απαιτήσεις που προστάζουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Με σκοπό να προσδιορίσει κανείς τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ιδιαίτερα μεγάλη πίεση στα έσοδα και τον ανταγωνισμό στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων που υφίστανται από τους παρόχους υπηρεσιών ΟΤΤ. Έτσι, ένας βασικός στόχος των ενεργειών μετασχηματισμού θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων έναντι των παρόχων υπηρεσιών OTT.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων είναι ο ρόλος τους ως ιδιοκτήτες του δικτύου. Κάτι τέτοιο μπορεί και θα πρέπει να αποτελέσει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για αυτούς ώστε να συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας τόσο με τους προμηθευτές εξοπλισμού όσο και με τους παρόχους υπηρεσιών OTT προσβλέποντας σε κάποιου είδους διαμοιρασμό εσόδων μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τα εργαλεία που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να βελτιστοποιήσουν τα δίκτυά τους από τη μια, αλλά και να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών τους από την άλλη, βελτιώνοντας έτσι μερικά την σχέση τους με αυτούς. Προς αυτή την κατεύθυνση, τεχνολογίες όπως software define networks (SDN), network function virtualization (NFV) και cloud computing μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων του δικτύου με ταυτόχρονη μείωση του κόστους κυρίως λόγω οικονομιών κλίμακος. Τέλος, οι τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων (big data analytics) αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους παρόχους ώστε να παράσχουν προσωποποιημένες υπηρεσίες αλλά και να προχωρήσουν σε διαφοροποίηση των χρεώσεων στους συνδρομητές τους.

Εν κατακλείδι, προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες και να μετασχηματίσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Όσον αφορά τις αναγκαίες επενδύσεις, οι πάροχοι θα πρέπει να καταφύγουν σε μοντέλα διαμοιρασμού πόρων ή/και συν-επενδύσεων με άλλους παρόχους καθώς και να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε διευκόλυνση και επιδότηση τους προσφέρεται με σκοπό να μειώσουν το δυσβάσταχτο κόστος ανάπτυξης νέων δικτύων. 

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr