NEWSFLASH...
Καινοτομία & Τεχνολογία
ανάγνωση

Ποιές τεχνολογiες θα μας οδηγήσουν στο 5G

Ποιές τεχνολογiες θα μας οδηγήσουν στο 5G

Το 5G είναι η επόμενη γενιά κινητών επικοινωνιών η οποία αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα, τόσο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ίδιους τους παρόχους τηλεπικοινωνίας. Τα δίκτυα 5G αναμένεται να ξεκινήσουν να αναπτύσσονται από το 2019 σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο στην Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη (Digital Agenda Europe), τουλάχιστον μια μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος-μέλος να έχει αναπτύξει εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο 5G μέχρι το 2020. 

Η βάση δεδομένων Prognosis της inCITES Consulting προβλέπει ότι στο τέλος του 2022 θα υπάρχουν περίπου 45 εκατομμύρια συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας σε δίκτυα 5G στη Δυτική Ευρώπη. Tο ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 8% των συνολικών συνδέσεων κινητής, εξαιρώντας τις συνδέσεις μηχανής-προς-μηχανή (Machine-to-Machine).

Το 5G αναμένεται να είναι όχι μόνο πιο γρήγορο και πιο αξιόπιστο για τους χρήστες αλλά και πιο εύκολο στη διαχείριση του για τους παρόχους, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση πολλαπλών περιπτώσεων χρήσης με διαφορετικές ανάγκες, χρησιμοποιώντας μια κοινή υποδομή. Για να γίνει το 5G πραγματικότητα, οι ερευνητές έχουν προσδιορίσει τις ακόλουθες τεχνολογίες ως απαραίτητες για να υπάρξουν δίκτυα 5G:

  • Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό

Η τεχνολογία Δικτυών Καθοριζομένων από Λογισμικό (ΔΚΛ) ή Software-Defined Networks (SDN) είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία η οποία επιτρέπει τον διαχωρισμό της διαχείρισης δικτύου από τη φυσική υποδομή του δικτύου για διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες δικτύου. Τα ΔΚΛ είναι οικονομικά, αποδοτικά και εξαιρετικά ευέλικτα και επιτρέπουν την εύκολη διαχείριση του δικτύου. Λόγω των προηγμένων χαρακτηριστικών τους, τα ΔΚΛ έχουν χαρακτηριστεί ως η κύρια υποψήφια τεχνολογία για την κάλυψη των δυναμικών αναγκών των μελλοντικών εφαρμογών δικτύων 5G, και, ως εκ τούτου, θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο αυτών των δικτύων.

  • Εικονικοποίηση Δικτυακών Λειτουργιών

Η Εικονικοποίηση Δικτυακών Λειτουργιών (ΨΔΛ) ή Network Functions Virtualisation (NFV) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στους παρόχους να εικονικοποιήσουν λειτουργίες δικτύου όπως τα firewalls, το intrusion detection και το caching, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν λογισμικό για να το ‘τρέχουν’ σε υπολογιστές γενικής χρήσης αντί για εξειδικευμένες υποδομές. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει σημαντικές μειώσεις στις κεφαλαιακές δαπάνες (CAPEX) αλλά και στα λειτουργικά έξοδα (OPEX), δεδομένου ότι οι πάροχοι δεν εξαρτώνται πλέον από εξειδικευμένα και δαπανηρά εργαλεία για την εκτέλεση των λειτουργιών του δικτύου.

  • Κινητή Υπολογιστική στα Άκρα του Δικτύου

H Κινητή Υπολογιστική στα Άκρα του Δικτύου (ΚΥΑΔ) ή Mobile Edge Computing (MEC) είναι μια αρχιτεκτονική δικτύου που επιτρέπει δυνατότητες υπολογιστικής σύννεφου (cloud computing) στα άκρα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, πιο κοντά στον τελικό χρήστη της υπηρεσίας κινητής. Αυτή η αρχιτεκτονική στοχεύει στη χαμηλή καθυστέρηση κατά τη μεταφορά δεδομένων (latency), υψηλής απόδοσης δικτύου, υψηλού εύρους ζώνης και βελτίωσης της εμπειρίας για τον τελικό χρήστη. Η βασική ιδέα πίσω από αυτή την αρχιτεκτονική είναι ότι τα προβλήματα συμφόρησης δικτύου μειώνονται με την εκτέλεση εφαρμογών υψηλής υπολογιστικής επεξεργασίας πιο κοντά στον χρήστη του δικτύου κινητής. Η ΚΥΑΔ επιτρέπει επίσης στους πάροχους να δίνουν πρόσβαση στο Δίκτυο Ράδιο Πρόσβασης (Radio Access Network) σε προγραμματιστές και παρόχους περιεχομένου (content providers) που τους επιτρέπουν να προσαρμόζουν τα προϊόντα τους στον εκάστοτε χρήστη κινητής τηλεφωνίας, δημιουργώντας πρόσθετες ροές εσόδων και νέα επιχειρηματικά μοντέλα στην αλυσίδα αξίας των τηλεπικοινωνιών.

  • Υπολογιστική Σύννεφου

H  Υπολογιστική Σύννεφου (ΥΣ) ή Cloud Computing είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ταχεία πρόσβαση σε κοινόχρηστες δεξαμενές διαμορφώσιμων πόρων του συστήματος, όπως συσκευές δικτύων, διακομιστές (servers), πλατφόρμες αποθήκευσης (storage platforms) και εφαρμογές που μπορούν να γίνουν διαθέσιμες άμεσα με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή με ελάχιστη αλληλεπίδραση με τους παρόχους υπηρεσιών. Το 5G θα επιτρέψει στα συστήματα ΥΣ την αποδοτικότερη δρομολόγηση εργασιών υψηλής υπολογιστικής έντασης, μεταφέροντας την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων στο σύννεφο (cloud).

Άλλες τεχνολογικές εφαρμογές που θα επιτρέψουν στο 5G να γίνει πραγματικότητα συμπεριλαμβάνουν τα Small Cells, Massive MIMO, Beamforming και Full Duplex, καθεμιά από τις οποίες θα έχουν ειδική χρηστικότητα στη επόμενη γενιά κινητών επικοινωνιών.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr