NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how | Ηγεσία & Management
ανάγνωση

Έρευνα για την Αυθεντική Ηγεσία στην Ελλάδα - Δώστε την άποψη σας!

Έρευνα για την Αυθεντική Ηγεσία στην Ελλάδα - Δώστε την άποψη σας!

​Σύμφωνα με πολλούς μελετητές από διάφορα ερευνητικά πεδία, η ηγεσία και κατ’ επέκταση η ιεραρχία είναι μάλλον μια φυσική επιλογή στην οργάνωση των κοινωνιών, όπως διαπιστώνεται σε διαφορετικές κουλτούρες ανά τον κόσμο, από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας. Υποθέτουν δηλαδή πως η ύπαρξη οργάνωσης και ιεραρχίας στις κοινωνίες είναι ο λόγος διατήρησης κι επιβίωσής τους μέσα στους αιώνες.

Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι συμβαίνει και στο επίπεδο των οργανισμών, που αποτελούν μέρος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Αναγνωρίζεται όμως το γεγονός ότι η ηγεσία μπορεί να μην είναι πάντα ηθικά σωστή ή να μην είναι το ίδιο ωφέλιμη για όλα τα μέλη του συνόλου. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν οι συλλογικοί στόχοι επιτυγχάνονται καλύτερα από μια οργάνωση που βασίζεται στην αυστηρή ιεραρχία, που εκπροσωπείται από έναν απόλυτο ηγέτη, ή από μια οργάνωση που δίνει περισσότερη έμφαση και αξία στο διαμερισμό της εξουσίας ανάμεσα στα μέλη του συνόλου.

Το ζήτημα είναι πολύπλοκο και γι’ αυτό η θεωρία της πολυπλοκότητας έρχεται να ενισχύσει τις γνώσεις μας για μια συστημική προσέγγιση της λειτουργίας των οργανισμών, εισάγοντας έννοιες όπως της αυτο-οργάνωσης και της μη προβλεψιμότητας, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την άποψη πολλών στελεχών ότι ένας ηγέτης έχει τη δύναμη να ελέγξει την επιτυχία ενός ‘συστήματος’, ενώ αυτή είναι περισσότερο αποτέλεσμα αναδυόμενων χαρακτηριστικών και συμπεριφορών από την αλληλεπίδραση των στοιχείων που το αποτελούν, κυρίως δηλαδή των ατόμων. Το αν ένας και μόνο ικανός ηγέτης θα φέρει την επιτυχία είναι δύσκολο να το αποφασίσουμε, αλλά το σίγουρο και επιβεβαιωμένο ερευνητικά είναι ότι η ιεραρχία λειτουργεί θετικά όταν είναι δίκαιη κι αποδεκτή κι όχι όταν είναι καταπιεστική.

Ένας χαρισματικός άνθρωπος, όταν αναλαμβάνει μια ηγετική θέση, σίγουρα μπορεί να επηρεάσει θετικά το σύνολο (ως μέρος αυτού) και να ενισχύσει την απόδοση. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των ηγετών είναι ότι έχουν ένα όραμα, είναι πρόθυμοι να αναλάβουν προσωπικούς κινδύνους για να επιτύχουν αυτό το όραμα, είναι ευαίσθητοι στις ανάγκες των ανθρώπων τους και δεν φοβούνται να εξερευνήσουν το άγνωστο και να είναι καινοτόμοι. Δυστυχώς, οι χαρισματικοί ηγέτες δεν ενεργούν πάντοτε προς το συμφέρον των οργανισμών τους. Πολλοί επέτρεψαν στις προσωπικές τους επιδιώξεις να παρακάμψουν τους συλλογικούς στόχους. Δεν είναι τυχαίο ότι η έρευνα έχει δείξει πως άτομα που είναι ναρκισσιστές εκφράζουν ορισμένες συμπεριφορές που σχετίζονται με τη χαρισματική ηγεσία.

Αυτό που θα ταίριαζε καλύτερα στη φύση των ανθρώπων και των οργανισμών που συνθέτουν, είναι η προσέγγιση της ονομαζόμενης αυθεντικής ηγεσίας. Οι αυθεντικοί ηγέτες γνωρίζουν ποιοι είναι, ξέρουν τι πιστεύουν και αξίζουν, ενώ ενεργούν με βάση τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους, ανοιχτά και ειλικρινά. Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποί τους τούς θεωρούν ηθικούς, ενώ το πρωταρχικό χαρακτηριστικό που παράγεται από την αυθεντική ηγεσία είναι η εμπιστοσύνη.

Πολλοί διεκδικούν, λοιπόν, τον τίτλο του ηγέτη λόγω θέσης, είναι όμως ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ή αποτελούν πρόβλημα και τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ανθρώπων και των οργανισμών τους; Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η παρούσα έρευνα που τρέχει με τη στήριξη του epixeiro.gr, με σκοπό να δοθεί μια απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, ερευνώντας την εικόνα του αυθεντικού ηγέτη στην Ελλάδα. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ως 'Ηγέτης' νοείται ο ανώτερος διοικητής/διαχειριστής μιας επιχείρησης ή οργανισμού π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος, CEO, Ιδιοκτήτης κλπ.

Για να δώσετε και τη δική σας άποψη, συμπληρώστε το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr