NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Πολιτιστική μεταστροφή: Το στοίχημα στον ψηφιακό αιώνα

Πολιτιστική μεταστροφή: Το στοίχημα στον ψηφιακό αιώνα

Ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί κατανοούν την ανάγκη όχι απλά υιοθέτησης ορισμένων ψηφιακών λύσεων αλλά της ολιστικής μεταστροφής του οργανωσιακού πολιτισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιταγές. Η αλλαγή στις αντιλήψεις, στη νοοτροπία και στις δομές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικής υπεροχής πολλών οργανισμών στον ψηφιακό αιώνα που διανύουμε.

Μια ψηφιακή κουλτούρα υποστηρίζεται από ένα υψηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να ακούγεται προφανές, αλλά η επίτευξη ενός επαρκούς βαθμού ψηφιακής ωριμότητας από όλα τα μέλη ενός οργανισμού δεν είναι ούτε δεδομένη ούτε εύκολη.

Η χρήση όμορφων σλόγκαν και δηλώσεων μπορεί να δώσει την αίσθηση ότι η εταιρεία μεταμορφώνεται, αλλά στην πραγματικότητα, οι συγκεκριμένοι τύποι πρωτοβουλιών δεν αλλάζουν τα βασικά θεμέλια της εταιρείας. Αντίθετα, δημιουργούν σύγχυση και σκεπτικισμό σχετικά με την αξία και τη λογική της μεταβολής που τόσο απελπιστικά χρειάζεται ένας οργανισμός. Η ψηφιακή ωριμότητα είναι τόσο νοοτροπία όσο και ικανότητα. Οι ψηφιακά ώριμες ομάδες κατανοούν ότι αυτό που πρέπει να κάνουν τώρα είναι διαφορετικό από αυτό που έκαναν στο παρελθόν, το οποίο είναι επίσης διαφορετικό από αυτό που θα πρέπει να κάνουν στο μέλλον.

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες ιδέες για την αποτελεσματική πολιτιστική μεταστροφή που πυροδοτεί η τεχνολογία:

Η μεταστροφή ξεκινά από την Κορυφή

Χωρίς μία ξεκάθαρη κουλτούρα που ορίζεται και υποδειγματοποιείται από την κορυφή προς τη βάση, ο οργανισμός δεν θα μπορέσει να προηγηθεί στα αμείλικτα κύματα της αλλαγής και στη βαρυτική έλξη της κληρονομιάς, των θεσφάτων και των στερεοτυπικών αντιλήψεων της εταιρείας. Η ψηφιακή ωριμότητα δεν είναι ευθύνη μερικών ατόμων σε λειτουργικούς ρόλους, αλλά πρέπει να διευθύνεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο και την εκτελεστική ομάδα. Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο του Σιούτζου Γιώργου «Φράσεις που μ’ Έμαθαν να Ζώ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Rosili, απαιτεί την παραδοχή και αποδοχή ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι που διαδραματίζουν οι ηγέτες πρέπει να αλλάξουν και ότι μπορεί επίσης να απαιτηθεί μία γενικότερη μεταστροφή του status quo.

Ο καθορισμός και η επικοινωνία των αξιών που στηρίζουν την ψηφιακή κουλτούρα ενός οργανισμού είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση υπεύθυνης εμπλοκής και ευθυγράμμισης των εργαζομένων με τους στόχους της επιχείρησης. Η αλλαγή πρέπει να μεταφραστεί σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα, τα οποία επιτυγχάνονται μέσω αλλαγών στις δομές και διαδικασίες, σε δείκτες KPI και στα συστήματα αναγνώρισης που ανταμείβουν τις σωστές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει λόγος να εισαχθεί μια πολιτισμική αλλαγή που επικεντρώνεται στη συνεργασία, εάν τα μέτρα απόδοσης αντιβαίνουν ή / και αποθαρρύνουν τις ομάδες να συνεργαστούν.

Ο Κίνδυνος των Παγιωμένων Νοοτροπιών

Οι μίνι-αυτοκρατορίες είναι ένας τεράστιος δολοφόνος των προσπαθειών πολιτιστικής αλλαγής. Οι αυτοκρατορίες δημιουργούν σύνορα, εμποδίζοντας τον τρόπο που ταξιδεύει η πληροφορία μεταξύ των ομάδων. Είναι επιτακτική ανάγκη να διασπαστούν αυτά τα σύνορα και η συνεργασία μεταξύ των ομάδων να γίνει αποτελεσματική. Εν ολίγοις, οι βέλτιστες πρακτικές και οι ικανότητες πρέπει να μοιράζονται. Η διαλειτουργική ομαδοποίηση θα βελτιώσει την ευκινησία, την ανταλλαγή ιδεών και την απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την επιχείρηση, επιτρέποντάς της να αναπτυχθεί γρηγορότερα.

Εκπαίδευση

Μερικές φορές, η αντίσταση στην αλλαγή προέρχεται απλώς από την έλλειψη κατανόησης. Όταν μιλάτε για τα ψηφιακά μέσα, οι άνθρωποι μπορεί να νεύουν και να χαμογελούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το καταλαβαίνουν πραγματικά. Αυτοί που δεν έχουν γεννηθεί στην ψηφιακή περίοδο μπορούν να μάθουν.

Ως εκ τούτου, το κλειδί στην παγίωσης μιας ψηφιακής νοοτροπίας σε οποιοδήποτε εργατικό δυναμικό είναι η εκπαίδευση, η αναθεώρηση παγιωμένων ιδεών και η δράση. Ενθαρρύνετε μια νοοτροπία που κοιτάζει προς τα έξω. Η απόκτηση γνώσεων δεν περιορίζεται πλέον σε στενά πλαίσια. Οι ευκαιρίες μάθησης είναι παντού και δεν χρειάζεται να περιορίζονται εσωτερικά.

Αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων

Η καθυστέρηση μιας απόφασης επειδή δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σκοτώνει την ευκινησία στον οργανισμό σας και επιβεβαιώνει ότι ευνοείτε τη διαδικασία πέρα από τον πελάτη. Το κλειδί για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης ψηφιακής κουλτούρας είναι η αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων, εξασφαλίζοντας ότι εκείνοι που βρίσκονται κοντά στους πελάτες και τα δεδομένα σας είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα, αντί να ακολουθούν αυστηρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η ενδυνάμωση και η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στη λήψη των σωστών αποφάσεων επικουρεί την διαρκή κίνηση στους ρυθμούς της αλλαγής. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η ενδυνάμωση θα διαιωνιστεί καθώς οι ομάδες θα παίρνουν την κυριότητα και την απαιτούμενη αυτονομία.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr