NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Κορονοϊός: Πώς ο ναυτιλιακός τομέας προσαρμόζεται σε νέους τρόπους εργασίας

Κορονοϊός: Πώς ο ναυτιλιακός τομέας προσαρμόζεται σε νέους τρόπους εργασίας

Ο ιός έχει σημαντικές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο και τον ναυτιλιακό τομέα. Σύμφωνα με το Διεθνές Επιμελητήριο Ναυτιλίας (ISC), η ξαφνική εκδήλωση και εξάπλωση του COVID-19 κοστίζει στο ναυτιλιακό τομέα περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα σε χαμένα έσοδα. Έτσι λοιπόν, ο ναυτιλιακός τομέας είναι αναγκασμένος να προσαρμοστεί σε νέους τρόπους εργασίας, προς επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση του COVID-19.

Επιβίβαση – αποβίβαση ναυτικών

Δυσκολίες έγκεινται, αφενός στις μεταφορές, στη φυσική παράδοση του φορτίου και αφετέρου, στις αγοραπωλησίες πλοίων, στη φυσική παράδοση του πλοίου και στη σχετική αλλαγή του πληρώματος. Σε πολλές χώρες τα πλοία δεν μπορούν να φτάσουν ή να αποπλεύσουν από τα λιμάνια λόγω καραντίνας, καθώς το πλήρωμα δεν επιτρέπεται να επιβιβαστεί ή να αποβιβαστεί λόγω περιορισμών ταξιδιού.

Η επικρατούσα λύση, σε σχέση με τις αγοραπωλησίες πλοίων, είναι η παραμονή του υπάρχοντος πληρώματος επί του πλοίου για το πρώτο ταξίδι μετά την παράδοση του στον αγοραστή, με την προϋπόθεση ότι ο πωλητής, οι ναυτασφαλιστικές εταιρείες και το τρέχον κράτος σημαίας δεν έχουν αντίρρηση για αυτό. Γενικά, τα μέρη προσπαθούν να επιλύουν αυτά τα ζητήματα με τρόπο που να διευκολύνει τις συναλλαγές, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν διενέξεις.

Υπογραφή εγγράφων

Δυσκολίες αντιμετωπίζονται, επιπλέον, στη φυσική υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων για το κλείσιμο συμφωνιών αγοραπωλησίας πλοίων και σχετικής χρηματοδότησης. Έτσι, πολλές συμφωνίες ολοκληρώνονται πλέον με ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και ηλεκτρονική υπογραφή, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

Επιθεωρήσεις πλοίων

Πριν την εμφάνιση του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα έκαναν επιθεωρήσεις των πλοίων που στόχευαν να αγοράσουν και θα προχωρούσαν με την αγορά μετά τη λήψη αποτελεσμάτων έρευνας από εμπειρογνώμονες και ελεγκτικούς οργανισμούς. Με τα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο ιός, οι αγοραστές πρέπει, είτε να ορίσουν έναν ανεξάρτητο επιθεωρητή με δυνατότητα να ταξιδέψει στο πλοίο συχνά με επιπλέον κόστος, ή να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους για φυσική επιθεώρηση.

Μια ακόμα λύση που εφαρμόζουν κάποιες εταιρείες/Αρχές επιθεώρησης είναι η επέκταση της ισχύος των υπαρχόντων πιστοποιητικών επιθεώρησης, ή η πραγματοποίηση ελέγχων από μακριά. Ωστόσο, σε περιπτώσεις βυθομέτρησης των δεξαμενών καυσίμων μέσω έρευνας των μερών από κοινού, εάν κάποιος εκπρόσωπος των αγοραστών δεν είναι ήδη επί του πλοίου, είναι δύσκολο να επιτευχθεί αντικειμενική μέτρηση.

Παράδειγμα της καινοτόμου προσαρμογής της ναυτιλίας στα νέα δεδομένα, αποτελεί μια δημοπρασία πλοίου που έγινε πρόσφατα στην πόλη Τσινγκτάο της Κίνας. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε χωρίς τη φυσική παρουσία των αγοραστών, με επιθεωρητή ο οποίος διορίστηκε από δικαστήριο προκειμένου να επιθεωρήσει το πλοίο μέσω διαδικτυακής σύνδεσης με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι οποίοι στη συνέχεια υπέβαλαν τις προσφορές τους διαδικτυακά.

Διεύρυνση κύκλου δραστηριοτήτων

Πολλοί επαγγελματίες του κλάδου προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους, επεκτείνοντας το αντικείμενό τους, και να γίνουν πιο δημιουργικοί. Για παράδειγμα, ορισμένοι ναυλομεσίτες επιχειρούν να ασχοληθούν με κοινοπραξίες και μεσιτεία φορτίων, μη περιοριζόμενοι στο παραδοσιακά κυρίως αντικείμενό τους, της καθαρής διαμεσολάβησης μεταξύ εφοπλιστών και ναυλωτών. Με αργά και σίγουρα βήματα, προσπαθούν να αντισταθμίσουν τυχόν απώλειες ή ζημία και να διευρύνουν το εύρος των εργασιών τους στο μέλλον, σε περίπτωση που τα πράγματα αλλάξουν δραστικά στον τομέα.

Ναυλαγορά

Όπως είναι φυσιολογικό, εκτός από τα παραπάνω, η παγκόσμια εξάπλωση του COVID-19 έχει επίσης επιφέρει πολύ χαμηλά ναύλα στις ναυλώσεις πλοίων. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα ναύλα στα δεξαμενόπλοια (Tankers). Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, αυτό συμβαίνει διότι η τιμή του αργού πετρελαίου είναι πολύ χαμηλή και πολλά δεξαμενόπλοια ναυλώνονται ευκαιριακά ως χώροι αποθήκευσης.

Συνοψίζοντας, όλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαν κατά τη γνώμη μου να οδηγήσουν στην αναγκαστική τεχνολογική επανάσταση του ναυτιλιακού τομέα, μέσω της εξάλειψης της ανάγκης για φυσική παρουσία σε ορισμένες διαδικασίες, όπως στην ολοκλήρωση αγοραπωλησιών πλοίων και σχετικών χρηματοδοτήσεων, σε επιθεωρήσεις πλοίων ή έρευνες/επιθεωρήσεις των μερών από κοινού, και επιπλέον δημιουργώντας ευέλικτες λύσεις για το πλήρωμα, έτσι ώστε το τελευταίο να μπορεί να αξιοποιηθεί με έξυπνο τρόπο σε περιόδους κρίσης.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr