NEWSFLASH...
Καινοτομία & Τεχνολογία
ανάγνωση

Οι ευκαιρίες από μια νέα καθημερινότητα

Οι ευκαιρίες από μια νέα καθημερινότητα

Οι συνθήκες της διαβίωσής μας τροποποιήθηκαν ξαφνικά μετά την παρουσία του ιού Covid-19 σε όλο τον πλανήτη. Με βάση την εξέλιξη της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο ελήφθησαν μέτρα όπως η καραντίνα των πολιτών για ένα χρονικό διάστημα, η φυσική απόσταση, ο περιορισμός των μετακινήσεων, η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας, οι διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και η αύξηση της ικανότητας για καλύτερη δημόσια υγειονομική περίθαλψη.

Η νέα μας καθημερινότητα, μέχρι τουλάχιστον να βρεθεί μια αποτελεσματική θεραπεία και ένα εμβόλιο, θα απαιτεί την τήρηση κανόνων υγιεινής, κοινωνικής αποστασιοποίησης, περιορισμού μεγάλων συγκεντρώσεων, εργασίας εξ’ αποστάσεως από το σπίτι, περιορισμού ταξιδιών, καθώς και την ύπαρξη αλυσίδων εφοδιασμού που λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο.

Η βίαιη αλλαγή των συνθηκών ζωής θα φέρει πολύ σύντομα μαζικές πτωχεύσεις εταιρειών και ανεργία. Η νέα αυτή μορφή οικονομίας «με ελάχιστες επαφές» (low touch economy) ελπίζουμε ότι μακροπρόθεσμα θα αναπτυχθεί βιώσιμα και έτσι οι συνέπειες θα αμβλυνθούν.

Για να συμβεί όμως αυτό, οι ομάδες ανθρώπων που αποτελούν τα λεγόμενα κέντρα λήψεως αποφάσεων, είτε σε επίπεδο κυβερνήσεων είτε σε επίπεδο εταιρειών, χρειάζεται να σκέφτονται και να ενεργούν με βάση τους εξής πυλώνες:

  1. Γρήγορη αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων λόγω του covid-19 στο εργατικό δυναμικό, τους πελάτες, την τεχνολογία και τους επιχειρηματικούς εταίρους.
  2. Επίλυση ρευστότητας με στόχο την ανθεκτικότητα κατά των οικονομικών επιπτώσεων λόγω της πανδημίας.
  3. Εφαρμογή ενός σχεδίου για την επιστροφή αφού σταδιακά οι επιπτώσεις γίνονται πιο σαφείς
  4. Περιγραφή της νέας κανονικότητας για κάθε μονάδα είτε σε εθνικό επίπεδο είτε στις εταιρείες, πώς θα είναι αυτή η νέα καθημερινότητα για τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους προμηθευτές.
  5. Μεταρρυθμίσεις με βάση τις αλλαγές στο ρυθμιστικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κοινή συνισταμένη όλων των δράσεων από εδώ και πέρα θα είναι αδιαμφισβήτητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός πάρα πολλών τομέων της καθημερινότητάς μας.

Η ζωή των πολιτών σε έξυπνα κτίρια και σε έξυπνες πόλεις που θα αξιοποιούν την τεχνολογία για να επικοινωνούν, να δουλεύουν, να αγοράζουν και να πουλάνε, να εκπαιδεύονται, να ψυχαγωγούνται, αλλά και να αποφασίζουν πάντα εξ’ αποστάσεως, είναι μονόδρομος κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Έξυπνες πόλεις που ενσωματώνουν την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και της τεχνητής νοημοσύνης (AI), καθώς και κοινά επιχειρηματικά μοντέλα για τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων για τη διαχείριση των πόρων, θα είναι το ζητούμενο όλο και περισσότερο από εδώ και πέρα.

Και βέβαια αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια αυξανόμενη ποσότητα δεδομένων που συλλέγονται από πολλαπλές πηγές και μεγαλύτερη ζήτηση για τη διαχείριση τόσο μεγάλων, αυξανόμενων συνόλων δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η δημιουργία έξυπνων πόλεων λοιπόν - ο σχεδιασμός σύγχρονων υποδομών, η ψηφιακή κατασκευή, η δια βίου συντήρηση, η ανακαίνιση και η διαμονή - παρέχει ένα πλήθος επενδυτικών ευκαιριών σε τούτη την κρίσιμη εποχή. Σύμφωνα με μελέτες και εκτιμήσεις διεθνών οίκων αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ένας αρχικός προϋπολογισμός 320 δις ευρώ αφιερωμένος στο οικοσύστημα της κατασκευής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα ως συντελεστής μόχλευσης που κυμαίνεται μεταξύ 608 δις και 928 δις ευρώ! Η επένδυση στον τομέα αυτό, σε συνδυασμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, παράγει θετικό αποτύπωμα:

  1. Στο περιβάλλον, διασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα διαβίωσης στους πολίτες,
  2. Στην οικονομία, συμβάλλοντας θετικά στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομικών,
  3. Και κυρίως στην κοινωνία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας.

Προσδιορίστε λοιπόν την ευκαιρία! Αξιολογήστε νέες πρωτοβουλίες! Συνεργαστείτε για λύσεις!

Το έξυπνο περιβάλλον είναι η προϋπόθεση για την καλύτερη διαβίωση κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, όπου αποτελεσματικές και ευνοϊκές κυβερνητικές και αστικές παρεμβάσεις επιτρέπουν την αυτονομία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και δημιουργούν μια βιώσιμη και ανθεκτική πόλη.

Στην Ελλάδα η αρχή για μια πιο “έξυπνη” καθημερινότητα έχει γίνει ήδη με τις σημαντικές πρωτοβουλίες πρωτίστως του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, του δημόσιου καθώς και του ιδιωτικού τομέα, που ήταν μεν αυτονόητες, έλειπαν δε από τη χώρα. Όλοι οι αρμόδιοι στάθηκαν στο ύψος των “ψηφιακών” περιστάσεων.

Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον! Το βέβαιο πάντως είναι ότι προσβλέπουμε στην ακόμη καλύτερη συνεργασία της Ελλάδας με Ευρωπαϊκές χώρες, με φορείς, με πανεπιστήμια και με εταιρείες που διαπρέπουν σε ένα ευρύ φάσμα του τεχνολογικού τομέα και ιδιαιτέρως στη συνεργασία συντονισμένα και συντεταγμένα με τις ΗΠΑ, σύμφωνα και με τις επιτυχημένες διεθνείς σχέσεις εξωστρέφειας που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τα τελευταία χρόνια.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr