NEWSFLASH...
Καριέρα & HR
ανάγνωση

Το εργασιακό άγχος των τραπεζοϋπαλλήλων

Το εργασιακό άγχος των τραπεζοϋπαλλήλων

Σήμερα αντιμετωπίζουμε οικονομικές αναταραχές δυνητικά πιο σοβαρές από εκείνες που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η πανδημία του κορονοϊού είναι ένα διαφορετικό είδος σοκ. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχουν επηρεαστεί οι σύγχρονες οικονομίες με τέτοια ταχύτητα.

Από την μία εβδομάδα στην άλλη, πολλοί εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους και τα κέρδη τους. Εστιατόρια, ξενοδοχεία και αεροπλάνα άδειασαν. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν απότομες απώλειες. Η πίεση στο τραπεζικό σύστημα αυξήθηκε. Και πολλοί αναμένουν σοκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα παρόμοιο σε μέγεθος με την κρίση του 2008. Όπως και οι ειδικοί στον τομέα της υγείας, οι εποπτικές αρχές των τραπεζών ανταποκρίνονται σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη και έκτακτη κατάσταση.

Οι τραπεζικοί υπάλληλοι και η αυτονομία στο έργο τους

Οι τραπεζικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις παραγωγικότητας και έχουν μικρή αυτονομία στο έργο τους, σύμφωνα με μελέτη του γαλλικού Syndicat national de la banque et du crédit (SNB). Στον τραπεζικό τομέα, οι απαιτήσεις κερδοφορίας είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ιεραρχικές πιέσεις, καθώς και τη πίεση των πελατών. Είναι όλο και περισσότερο αναγκασμένοι να θέσουν τη σχέση με τον πελάτη και την ποιότητα της υπηρεσίας στην άκρη για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η κατάσταση αυτή καταγγέλλεται από το SNB, το οποίο στοχεύει στο να ληφθούν υπόψη οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στις τράπεζες.

Οι μειώσεις του εργατικού δυναμικού

Σε μια βιομηχανία που υφίσταται βαθύ μετασχηματισμό, επηρεασμένη από την ψηφιακή επανάσταση, οι ανησυχίες γίνονται όλο και πιο οξείες: «Εντός τριών έως πέντε ετών, ο τομέας θα αντιμετωπίσει σημαντικές αλλαγές στη διαμόρφωση των δικτύων. Ορισμένα επαγγέλματα πρέπει να διασωθούν, αλλά πρέπει να αναμένεται μείωση του προσωπικού» προειδοποίησε ο πρόεδρος της CFE-CGC, Régis Dos Santos. Αυτό το πλαίσιο αβεβαιότητας οδηγεί πολλούς υπαλλήλους να μετριάσουν τις φιλοδοξίες τους: να εκτιμούν ότι οι προοπτικές προαγωγής είναι «αδύναμες», ενώ είναι επίσης όλο και πιο απαισιόδοξοι όσον αφορά στην ασφάλεια της απασχόλησης.

Το άγχος των υπαλλήλων

Εδώ και κάποια χρόνια, οι τράπεζες έχουν περάσει από τεράστιες αλλαγές στην οργάνωση και τη δομή. Η νέα τεχνολογία και οι νέοι τρόποι δομής της λειτουργίας έχουν αφήσει το σημάδι τους στις συνθήκες εργασίας και την καθημερινή ζωή των εργαζομένων. Η απελευθέρωση των αγορών εργασίας, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και οι νέες μορφές απασχόλησης έχουν αναδιαμορφώσει σημαντικά την επαγγελματική ζωή μέσω συνεχών αλλαγών στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας. Ένα τέτοιο σενάριο έχει αντίκτυπο όχι μόνο στην οργάνωση των εταιρειών αλλά και στην υγεία του πληθυσμού.

Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις σημαντικές οργανωτικές αλλαγές που επηρεάζουν αυτόν τον τομέα και, ειδικότερα, με τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης που απορρέουν από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Μέσα από μελέτες που ασχολούνται με το εργασιακό άγχος στον τραπεζικό τομέα, επιλέχθηκαν 20 από αυτές. Υπήρξε ομοιόμορφη συμφωνία μεταξύ των μελετών ότι το άγχος στον τραπεζικό χώρο εργασίας βρίσκεται τώρα σε κρίσιμα επίπεδα και ότι μπορεί να έχει επιβλαβείς ψυχολογικές επιπτώσεις στους εργαζομένους και στη σωματική τους υγεία.

Οι περισσότερες μελέτες έδειξαν ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν αυξηθεί στον τραπεζικό τομέα και ότι σχετίζονται με το άγχος. Παραδείγματα δείχνουν ότι άρχισαν με άγχος και κατάθλιψη, συνεχίστηκαν μέσω της κακής προσαρμογής συμπεριφορών και τελείωσαν με σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout).

Το εργασιακό άγχος βλάπτει την υγεία των τραπεζοϋπαλλήλων

Το εργασιακό άγχος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την υγεία των εργαζομένων και σοβαρό παράγοντα κινδύνου για την ψυχολογική και κοινωνική ευημερία. Οι μελέτες δείχνουν μια αυξανόμενη διάδοση των αρνητικών αποτελεσμάτων από το στρες που σχετίζεται με την εργασία στον τομέα αυτό. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την καλύτερη ανάλυση της σχέσης μεταξύ εργασιακού άγχους και υγείας στον τραπεζικό τομέα. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διεξαχθούν διαχρονικές μελέτες για τον εντοπισμό των αλλαγών στο επίπεδο και τη συχνότητα εμφάνισης των προβλημάτων υγείας και για τη χαρτογράφηση των διαφορών στις οικονομικές, οργανωτικές και κοινωνικές συνθήκες.

Οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να συνδυάζουν αντικειμενικές και υποκειμενικές μετρήσεις των στρεσογόνων παραγόντων από διάφορες πηγές, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα το οργανωτικό άγχος. Θα πρέπει επίσης να αξιολογούν τις αλλαγές στις διάφορες ομάδες τραπεζικών υπαλλήλων, που προκύπτουν από δράσεις που αναλαμβάνονται σε οργανισμούς.

Πηγές

  • Front Psychol. (2017 ) Work-Related Stress in the Banking Sector: A Review of Incidence, Correlated Factors, and Major Consequences, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...
  • Sharon Wajsbrot (2014) Stress au travail : les salariés des banques sont inquiet, shttps://www.lesechos.fr/2014/0...
  • Thépot, Μ.(2014) Les employés des banques sont de plus en plus stressés par leur travail, https://www.latribune.fr/entre...
  • Tobias Adrian and Aditya Narain (2020) Maintaining Banking System Safety amid the COVID-19 Crisis, https://blogs.imf.org/ 2020 /03 /31/ maintaining-banking-system-safety-amid-the-covid-19-crisis/

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr