NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Όλες οι αλλαγές που θα γίνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, ευκαιρίες και κίνδυνοι

Όλες οι αλλαγές που θα γίνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, ευκαιρίες και κίνδυνοι

Σε φάση αναδιάρθρωσης βρίσκονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες στον κόσμο και στην Ελλάδα. Από κοινού, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις συνειδητοποιούν τους κινδύνους που ενέχει η παγκόσμια παραγωγική διαδικασία και τους κινδύνους στην οικονομία. Καθώς το παραγωγικό μοντέλο αλλάζει, αυξάνεται η ζήτηση ασφάλισης νέων κινδύνων. H διαδικασία αυτή ανοίγει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Τι μεσολάβησε για να γίνει επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες; Ένα ιός που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον αποκάλεσε από επιδημία, πανδημία και εν συνεχεία έδωσε συστάσεις στις κυβερνήσεις των κρατών να πάρουν μέτρα πρόληψης. Το κυριότερο μέτρο ήταν η αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επιχειρησιακών λειτουργιών. Το μέτρο αυτό που καταρράκωσε την παγκόσμια οικονομία είναι και αυτό που γέννησε ερωτήματα ως προς το πώς οι οικονομίες και η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια απρόοπτα συμβάντα.

Ποιες είναι οι νέες αυτές ευκαιρίες για αντασφαλιστές και λοιπά άλλα συναφή επαγγέλματα; Η Swiss Re και το Ινστιτούτο Μελετών της Swiss Re, Sigma χαρτογράφησε τις ευκαιρίες και τοποθετείται ξεχωριστά σε κάθε μία από τις πέντε ερωτήσεις για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι 20 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο αντλούν το 40% - 80% της προστιθέμενης αξίας των εξαγωγών τους από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού

Το μερίδιο των εξαγωγών μιας χώρας σε όρους προστιθέμενης αξίας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της συμμετοχής της χώρας αυτής σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Η διαδικασία συμμετοχής της στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, παράλληλα φέρνει την χώρα απέναντι σε κινδύνους.

Το 40% - 80% της προστιθέμενης αξίας των εξαγωγών από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου προέρχονται από χώρες που έχουν ανεπτυγμένα τα συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τους κινδύνους που ενέχουν οι χώρες αυτές και τα συστήματα τους, απέναντι σε συμβάντα παύσης επιχειρησιακών λειτουργιών.

sigma-6-2020-figure-1.jpg?mtime=20200916151946#asset:209374

Η πανδημία γέννησε την ανάγκη αναδιάρθρωσης των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και ενίσχυσης της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας

Ο Covid 19 ανέδειξε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από απρόσκοπτα συμβάντα το μοντέλο της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής και τα συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας των χωρών. Εκτός από την πανδημία, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα χρειάζονταν να αντιμετωπιστούν εδώ και χρόνια, αλλά επιλέχθηκε η στασιμότητα στα συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα. Πέντε είναι οι επί πλέον παράγοντες:

  1. Η μείωση των μισθολογικών διαφορών
  2. Η εύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των πολιτικών κινδύνων, των εμπορικών πολέμων και της αύξησης του προστατευτισμού
  3. Η αποδοχή και υιοθέτηση των κοινωνικών αξιών (ESG) όπως είναι η ισότητα, η διαφορετικότητα και η αφομοίωση σε ένα σύστημα ή σε μία ομάδα
  4. Η αντιμετώπιση του κόστους της αύξησης του κόστους από διακοπές επιχειρησιακών λειτουργιών από συμβάντα φυσικών καταστροφών
  5. Η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας όπως είναι η ρομποτική, 3D εκτυπώσεις, οι ψηφιακές παραγωγές.

Όλα αυτά οδηγούν τα συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε δρόμους διαφορετικούς από ό,τι μέχρι σήμερα είχαν ακολουθήσει.

sigma-6-2020-key-takeaway-2.jpg?mtime=20200916152006#asset:209375

Η μετεγκατάσταση και η ανανέωση της παραγωγής θα ωφελήσουν κυρίως χώρες στη Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική

Τα επόμενα βήματα που προετοιμάζονται να γίνουν είναι:

  • Διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας ανά γεωγραφική περιοχή και προμηθευτή
  • Μετεγκατάσταση μονάδων
  • Αναδιάρθρωση των μονάδων με γνώμονα την εγγύτητα στον πελάτη
  • Απλοποίηση του συστήματος
  • Παροχή λύσεων ασφάλισης για την μεταφορά του κινδύνων και διαχείριση κινδύνων.

Οι αγορές στη Νοτιοανατολική Ασία αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο ως νέες τοποθεσίες υποδοχής. Αλλαγές σημαντικές θα υπάρξουν στην ζώνη του ευρώ, στις ΗΠΑ και σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Οι βιομηχανίες που πιθανότατα αναδιαρθρώνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους είναι φαρμακευτικά είδη, είδη ένδυσης, επικοινωνίες και ιατρικός εξοπλισμός

Οι κλάδοι της οικονομίας, όπως είναι τα φάρμακα, οι τηλεπικοινωνίες, η ένδυση - υπόδηση αντιμετωπίζουν διαφορετικούς περιορισμούς όσον αφορά τη μετεγκατάσταση τους, εν μέρει λόγω της δυσκολίας μεταφοράς υψηλής έντασης κεφαλαίων.

Ωστόσο, ο COVID-19 και οι αυξανόμενοι πολιτικοί κίνδυνοι έχουν καταστήσει τους μη οικονομικούς παράγοντες όλο και πιο σημαντικούς στη λήψη αποφάσεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα των φαρμακευτικών, ιατρικών ειδών.

sigma-6-2020-key-takeaway-4.jpg?mtime=20200916152025#asset:209376


Η αναδιάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού θα δημιουργήσει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια επιπλέον αξία εξαγωγών και επενδύσεων και 63 δισεκατομμύρια δολάρια σε ασφάλιστρα

Η οικονομία θα επωφεληθεί με περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ σε πρόσθετες εξαγωγές και επενδύσεις τα επόμενα πέντε χρόνια, ενισχύοντας την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7% στις χώρες μετεγκατάστασης και κατά 0,2% στις χώρες που θα αναπροσαρμόσουν τα επιχειρησιακά τους μοντέλα παραγωγής κατά 0,2%.

Η αύξηση της ζήτησης για ασφάλιση θα οδηγήσει σε άνοδο την ασφαλιστική παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο κατά περίπου 63 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτά τα κέρδη μπορεί να προκύψουν σε βάρος μίας χαμηλότερης μακροπρόθεσμης παγκόσμιας ανάπτυξης.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr