NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Διαδικτυακές και ψηφιακές συνεντεύξεις: Ποια η διαφορά;

Διαδικτυακές και ψηφιακές συνεντεύξεις: Ποια η διαφορά;

Καθώς οι Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφοριών εισέρχονται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των πολιτών, δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσουν και τις λειτουργίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η επιλογή του προσωπικού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ όλο και περισσότερο αναζητούν «ταλέντα» και όχι απλά έναν ικανοποιητικό εργαζόμενο.

Η συνήθης πρακτική σήμερα είναι η συλλογή βιογραφικών από διάφορες πηγές, όπως είναι η ιστοσελίδα της επιχείρησης (όπου στο πεδίο «Καριέρα» οι υποψήφιοι καταθέτουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους), διάφορα εξειδικευμένα site αναζήτησης εργαζομένων και φυσικά το ίδιο το προσωπικό, που προτείνει φίλους ή συγγενείς για τις νέες θέσεις που δημιουργούνται στην επιχείρηση.

Μετά την πρώτη «διαλογή» μέσα από τα βιογραφικά, τα στελέχη καλούν σε συνέντευξη τους καταλληλότερους υποψηφίους. Η συνέντευξη είναι το βασικότερο εργαλείο για τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα από την οποία επιχειρούν να προβλέψουν αν ο υποψήφιος μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά στη θέση για την οποία προορίζεται. Επίσης, μπορούν να αντιληφθούν αν ο υποψήφιος «ταιριάζει» στην ομάδα όπου πρόκειται να ενταχθεί. Είναι μία ευκαιρία για να γνωρίσουν τα στελέχη τον υποψήφιο και ο υποψήφιος να γνωρίσει την εταιρία, να δει από κοντά τους χώρους εργασίας και τον τρόπο εργασίας.

Οι ερωτήσεις είναι συνήθως γενικού χαρακτήρα και ειδικού, ενώ ακολουθείται ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, ώστε να μην υπολείπονται ερωτήσεις ή να είναι διαφορετικές οι ερωτήσεις σε κάθε υποψήφιο. Το δομημένο ερωτηματολόγιο βοηθά τα στελέχη σε καλύτερη αξιολόγηση, όταν τελικά συλλεχθούν όλες οι συνεντεύξεις. Οι ερωτήσεις γενικού χαρακτήρα μπορεί να παρακινούν τον υποψήφιο να μιλήσει για τον εαυτό του, το παρελθόν, το παρόν του και πως ονειρεύεται το μέλλον του. Οι ερωτήσεις ειδικού χαρακτήρα μπορεί να αφορούν την προϋπηρεσία του ή τις εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο που πρόκειται να αναλάβει εργασία. Σε αρκετές περιπτώσεις, πριν ή μετά τη συνέντευξη, διενεργούνται και γραπτές εξετάσεις σε ορισμένα επαγγέλματα.

Διαδικτυακές συνεντεύξεις

Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη του διαδικτύου και κυρίως των τηλεδιασκέψεων, όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές συνεντεύξεις. Σε συμφωνημένο χρόνο, η συνέντευξη πραγματοποιείται μέσα από ένα μέσο τηλεδιάσκεψης, όπως είναι το Skype, Zoom, Viber κ.ά. Η συνέντευξη πραγματοποιείται ζωντανά και πιθανώς οι αξιολογητές να είναι περισσότεροι από ένας, δηλαδή να συγκροτούνται πάνελ αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο.

Ωστόσο, η διαδικασία είναι ίδια με τη δια ζώσης συνέντευξη. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι που δεν βρίσκονται κοντά στον χώρο που εδρεύει η επιχείρηση, μπορούν να δώσουν συνεντεύξεις και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας ακόμη και σε άλλες χώρες. Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με ραντεβού και πλήθος υποψηφίων που κατακλύζουν τα γραφεία της ώστε να δώσουν συνεντεύξεις. Αν τα στελέχη καταλήξουν σε έναν υποψήφιο, πραγματοποιείται και δια ζώσης συνέντευξη πριν την τελική πρόσληψη.

Ψηφιακές συνεντεύξεις

Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, πολλές ψηφιακές διευκολύνσεις εισέβαλαν στους τομείς των επιχειρήσεων. Μία από αυτές και η ψηφιακή συνέντευξη. Πρόκειται για μία ασύγχρονη συνέντευξη, η οποία πραγματοποιείται είτε μέσα από κάποια εφαρμογή στον επίσημο ιστότοπο των επιχειρήσεων, είτε σε ένα application που είναι διαθέσιμο για free download, όπου οι επιχειρήσεις ανεβάζουν το δομημένο ερωτηματολόγιο και οι υποψήφιοι διαβάζουν τις ερωτήσεις και απαντούν με μία βιντεοσκοπημένη απάντηση.

Ο υποψήφιος είτε έχει λίγα λεπτά για να διαβάσει και να απαντήσει στην κάθε ερώτηση, είτε έχει απεριόριστο χρόνο και πολλές προσπάθειες μέχρι να βιντεοσκοπήσει την απάντηση που τον ικανοποιεί και να την υποβάλλει. Αρχικά υποβάλλει κάθε μία ερώτηση και στο τέλος ολόκληρη τη συνέντευξη.

Η χρήση της κάμερας απαιτεί ένα περιβάλλον όπου υπάρχει καλός φωτισμός και ελάχιστος ή καθόλου θόρυβος. Η εμπειρία στη βιντεοσκόπηση είναι σημαντική γιατί η κακή λήψη μπορεί να δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις.

Επίσης, είναι σημαντικό να διαθέτει ο υποψήφιος αρκετό χρόνο και καλή διάθεση ώστε να παρουσιάσει με τον βέλτιστο τρόπο τον εαυτό του, τις γνώσεις του και να περιγράψει την εργασιακή του εμπειρία. Επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν διευκρινήσεις από τον αξιολογητή, οι επιχειρήσεις πρέπει να θέτουν ξεκάθαρες και περιεκτικές ερωτήσεις, ενώ ο υποψήφιος πρέπει να διαβάζει προσεκτικά κάθε ερώτηση και να απαντά ευθέως και συνοπτικά.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν σε οποιαδήποτε οθόνη τη βιντεοσκοπημένη συνέντευξη και τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορούν να σχηματίσουν πάνελ ώστε να κρίνουν ομαδικά τις συνεντεύξεις που έλαβαν και να αποφασίσουν ποιους υποψηφίους θα καλέσουν σε μία δια ζώσης συνέντευξη. Ωστόσο, δίδεται η ευκαιρία στους υποψηφίους να πραγματοποιήσουν πολλές συνεντεύξεις και να επιδιώξουν πολλές διαφορετικές θέσεις εργασίας, ακόμη και σε άλλες χώρες, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν προσωπικό από ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, σε σύντομο διάστημα.

Η ψηφιακή συνέντευξη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και σε περιπτώσεις προσλήψεων που πραγματοποιούνται για προσωπικό που θα εργαστεί με τηλεργασία. Είναι, επίσης, μία βέλτιστη πρακτική για τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες. Η νέα αυτή πρακτική ήρθε για να μείνει στον Τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού αξιοποιεί πλήθος πλεονεκτημάτων των σύγχρονων τεχνολογιών, ενώ ταυτόχρονα είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις και τους υποψηφίους, που αναζητούν εργασία στο νέο παγκοσμιοποιημένο επιχειρησιακό περιβάλλον.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr