NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει - Τα σχέδια μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει - Τα σχέδια μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Σε μια εποχή που η επιστροφή στην «κανονικότητα» -όπως αυτή μπορεί να οριστεί στις μέρες μας- δείχνει πιο κοντά από ποτέ, έχοντας ήδη αρχίσει να κάνει τα πρώτα της «βήματα», το epixeiro.gr ζήτησε από μεγάλες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε μια σειρά κλάδων της ελληνικής οικονομίας, να καταθέσουν τη γνώμη τους, αναλύοντας τον ρόλο της εξ αποστάσεως εργασίας και τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει.

Τα οφέλη της τηλεργασίας ήταν πολλαπλά για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών

abb_logo_ktirio.jpg?mtime=20210706184127#asset:280991

Οι πολιτικές για την επιστροφή των εργαζομένων στο γραφείο εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2020, μετά τη λήξη του πρώτου lockdown, όταν οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις μας. Από τότε εφαρμόστηκε πολιτική τήρησης αποστάσεων με ταυτόχρονη τοποθέτηση παραπετασμάτων plexiglass μεταξύ των γραφείων των εργαζομένων, ενώ παράλληλα διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μαζικά προληπτικά μοριακά τεστ σε όλο το προσωπικό της εταιρείας. Εντός των κτηρίων μας τηρούνται αυστηρά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για όλες τις δραστηριότητες μας αλλά και κατά την εστίαση του προσωπικού. Σχετικές ενημερωτικές αφίσες υπάρχουν αναρτημένες στα κτήρια της εταιρείας μας.

Κατά την επιστροφή από τις άδειες ή/και ταξίδια ήδη εφαρμόζουμε πολιτική διενέργειας προληπτικού μοριακού ελέγχου και η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στις εγκαταστάσεις μας από το προσωπικό μας και τους επισκέπτες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εφαρμόστηκε τηλεργασία σε πολύ μεγάλο ποσοστό του προσωπικού μας, το οποίο μπορεί να εκτελέσει την εργασία του από απόσταση. Αυτή η πολιτική θα διατηρηθεί σε ένα εύλογο ποσοστό, καθώς τα οφέλη της τηλεργασίας ήταν πολλαπλά σε ό,τι αφορά στην αποφυγή μετάδοσης ασθενειών. Η εταιρεία μας θα συνεχίσει να παρέχει δωρεάν self-test kits σε όσους συναδέλφους κρίνεται πως έχουν ανάγκη, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχιστεί η διενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήματα μαζικών προληπτικών μοριακών τεστ σε όλο το προσωπικό της εταιρείας.

Στην μετά Covid-19 εποχή αναμένεται αύξηση της τηλεργασίας σε πολύ μεγάλο ποσοστό, καθώς λόγω της πανδημίας ενισχύθηκαν οι τεχνολογίες και τα δίκτυα παροχής εργασίας από απόσταση, ενώ παράλληλα το εργατικό δυναμικό εξοικειώθηκε με τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας. Τα οικονομικά οφέλη από την μείωση κτηριακών δαπανών από τις εταιρείες είναι ένας ακόμα παράγοντας που σίγουρα θα ενισχύσει την τηλεργασία. Επίσης, αναμένεται να αλλάξει το περιβάλλον εργασίας και να μετατραπεί σε ένα περιβάλλον το οποίο θα αποτρέπει την μετάδοση ασθενειών με θέσπιση πολιτικών όπως οι παραπάνω. Τέλος, είναι πλέον ξεκάθαρη η ανάγκη ύπαρξης πλάνου εργασιακής συνέχειας των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε περίπτωση μεταδοτικής ασθένειας. - Κωνσταντίνος Αθανασίου, Local Business HSE/SA Manager, Greece & Cyprus, ΑΒΒ

Η τηλεργασία παγκοσμίως, τουλάχιστον με μια υβριδική μορφή, θα επικρατήσει

Georgia_Alexopoulou-1-1.jpg?mtime=20210704163250#asset:280285

Η τηλεργασία παγκοσμίως φαίνεται πως, τουλάχιστον με έστω και μια υβριδική μορφή, θα επικρατήσει. Μεγάλη σημασία έχει λοιπόν, αυτή τη στιγμή, οι εταιρείες να βρουν το σωστό μοντέλο διαχείρισης της τηλεργασίας και αποτελεσματικής απομακρυσμένης διοίκησης αλλά και τη χρυσή ισορροπία απομακρυσμένης εργασίας και εργασίας από το γραφείο, που θα καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων και των οργανισμών και θα εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας.

Όπως και πολλές εταιρείες αυτή την περίοδο, σχεδιάζουμε τον τρόπο επιστροφής των εργαζομένων μας στους χώρους εργασίας τους, αλλά η επιστροφή αυτή δεν αναμένεται να είναι καθολική. Καλούμαστε να βρούμε τον τρόπο για να χτίσουμε ένα καλύτερο, πιο ευέλικτο μέλλον εργασίας, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων μας αλλά και του οργανισμού μας. Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας έχει καταστήσει το εργασιακό περιβάλλον αρκετά ευέλικτο, ώστε να επιτρέπεται η χρήση διαφορετικών χώρων και μεθόδων συνεργασίας για διαφορετικούς σκοπούς, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Ένα περισσότερο υβριδικό μοντέλο εργασίας εξ αποστάσεως και από το γραφείο δίνει την επιθυμητή ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει και την ευκαιρία της διατήρησης της πολύ σημαντικής προσωπικής επαφής. Οι χώροι των γραφείων μας θέλουμε να είναι χώροι κοινωνικής συναναστροφής και ανταλλαγής ιδεών. Η εργασία στο γραφείο αδιαμφισβήτητα επιτρέπει την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τη δημιουργία σχέσεων, ενώ μεγαλύτερη έμφαση δίνουμε στη δημιουργία χώρων που ενθαρρύνουν την κοινωνικότητα. - Γεωργία Αλεξοπούλου, HR Manager, Adecco Group Greece

Η τηλεργασία θα παραμείνει και μετά την πανδημία (όπου η φύση του ρόλου το επιτρέπει)

cosmote_ktirio_ote.jpg?mtime=20210707112825#asset:281051

Με σύμμαχο την τεχνολογία, ο Όμιλος ΟΤΕ ανταποκρίθηκε ταχύτατα στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας από την έναρξη μέχρι και την επιστροφή στη νέα κανονικότητα. Καθ’ όλη την κρίσιμη περίοδο, ο Όμιλος παρέμεινε σταθερά δίπλα στους ανθρώπους του, τους πελάτες και συνεργάτες. Με προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των 16.000 εργαζομένων του, αλλά και την αδιάληπτη λειτουργία του, ενεργοποίησε μηχανισμούς αποτελεσματικής εργασίας, συνεχούς ενημέρωσης για τα μέτρα προστασίας, και ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης, για τους ανθρώπους του.

Αναπτύχθηκαν ψηφιακά εργαλεία και συστήματα ανθρώπινου δυναμικού, διευκολύνοντας τη συνεργασία εξ αποστάσεως, βελτιώνοντας το employee experience και συντελώντας στην εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας. Πάνω από το 50% των ωρών εκπαίδευσης υλοποιήθηκαν με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, ενώ αναπτύχθηκαν προγράμματα wellness για τη διατήρηση της ευεξίας.

Η «επιστροφή» στην κανονικότητα μέσα από τα ολοκληρωμένα προγράμματα ενδυνάμωσης με καθοδήγηση για τον τρόπο διαχείρισης των νέων δεδομένων με έννοιες όπως η ανθεκτικότητα, το ενδιαφέρον για τον εργαζόμενο και η εκπαίδευση του στα νέα δεδομένα, αλλά και η τηλεργασία που θα παραμείνει και μετά την πανδημία (όπου η φύση του ρόλου το επιτρέπει) συνιστούν ένα άριστο υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι άνθρωποί μας νιώθουν άνετα να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. - Όμιλος ΟΤΕ

Η πλειοψηφία των υγιών επιχειρήσεων αύξησαν την αποδοτικότητα τους

eyrwxartikh_hr.jpg?mtime=20210704162916#asset:280283

Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των υγιών επιχειρήσεων αύξησαν την αποδοτικότητα τους μέσω της νέας μορφής απασχόλησης, της τηλεργασίας. Η Ευρωχαρτική, σεβόμενη πλήρως τα δικαιώματα των υπαλλήλων της, προσάρμοσε τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες της περιόδου και πραγματοποίησε μια σειρά διαρθρωτικών κινήσεων με σκοπό την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε άμεσα κανονιστικό πλαίσιο που αναφέρει αναλυτικά μέτρα και διαδικασίες για την προστασία του προσωπικού εντός της εργασιακής μας κοινότητας, με αυξημένη ευαισθησία στις ευπαθείς ομάδες. Διακόπηκαν οι δια ζώσης συναντήσεις σε κάθε επίπεδο και δημιουργήθηκαν υποδομές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εργασίας. Μεγάλη βάση δόθηκε στην πλήρη κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από την αυξημένη ζήτηση προϊόντων, μέσω άμεσης στελέχωσης των επιμέρους κλάδων παραγωγής. Η εταιρία προχώρησε σε άμεση αναδιάρθρωση ώστε να επιτευχθεί –παραγωγικά- το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Συνεργαστήκαμε ομαλά, χωρίς να διαταραχθούν οι ισορροπίες μας, ενισχύοντας την ευσυνειδησία και την εφευρετικότητα των ανθρώπων μας. Είναι γεγονός ότι η έλευση της εξ αποστάσεως εργασίας επιφέρει μόνιμες αλλαγές στις δομές και την κουλτούρα των εταιριών, ανάλογα με τη φύση τους. Η Ευρωχαρτική, ως δευτερογενής τομέας, εξασφαλίζει σταθερότητα και αναπτυξιακή πορεία, χτίζοντας ακόμη πιο δυνατές σχέσεις εμπιστοσύνης. - Νίκος Κουσκουλής Διευθυντής HR, Ευρωχαρτική

Εκτιμούμε πως η μέθοδος της εξ αποστάσεως εργασίας ήρθε για να μείνει

loumidhs_hr.jpg?mtime=20210706184450#asset:280992

Στην Καφεκοπτεία Λουμίδη απασχολούνται εργαζόμενοι σε καφεκοπτεία, στον χώρο της παραγωγής και στα κεντρικά γραφεία, επομένως έπρεπε να φροντίσουμε για την ασφαλή επιστροφή των συνεργατών μας σε οποιονδήποτε από αυτούς τους χώρους εργασίας. Έχοντας πάντα ως γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία των συνεργατών και των πελατών μας, εκδώσαμε άμεσα οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας ακολουθώντας φυσικά και τις κατευθυντήριες γραμμές των Δημοσίων Αρχών. Μερικές από αυτές ήταν η υποχρεωτική χρήση μάσκας, η διενέργεια self test 24 ώρες πριν την προσέλευσή στην εργασία και επάρκεια αντισηπτικών σε όλους τους χώρους, τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους.

Επιπλέον, εκδώσαμε οδηγίες Ασφαλούς Επιστροφής έπειτα από κανονική άδεια και πιο συγκεκριμένα την καλοκαιρινή άδεια. Στους χώρους των γραφείων όπου και ήταν εφικτό, εφαρμόσαμε την υποχρεωτική τηλεργασία για μια εβδομάδα και διαμορφώσαμε τους χώρους των γραφείων έτσι ώστε να υπάρχει πάντα η σωστή απόσταση μεταξύ των εργαζομένων για να αποφεύγεται η μετάδοση του ιού. Στα καφεκοπτεία και στην μονάδα παραγωγής διαμορφώσαμε έτσι τις βάρδιες ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός.

Το βασικό μας εργαλείο για την αποφυγή συνωστισμού ήταν και παραμένει η τηλεργασία, η οποία προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την εταιρεία. Ανέκαθεν οι συνεργάτες μας ήταν το κύριο μέλημά μας και προσπαθούσαμε συνεχώς να τους προσφέρουμε μια καλή ποιότητα στην σχέση εργασίας-ζωής. Η τηλεργασία ήρθε και πλέον το έκανε πραγματικότητα. Πιστεύουμε πως όταν ο εργαζόμενος έχει μια καλή ποιότητα στην σχέση εργασίας-ζωής, παράγει και προσφέρει περισσότερο. Εκτιμούμε πως η μέθοδος της εξ αποστάσεως εργασίας ήρθε για να μείνει. - Βασίλης Λουμίδης, HR Director, Καφεκοπτεία Λουμίδη

Πρόσβαση σε εξειδικευμένο HR χωρίς περιορισμούς γεωγραφικών ορίων

giannhskleopas.jpg?mtime=20210704162126#asset:280282

Εμείς στην Kleopas Alliott φημιζόμαστε για τις αξίες μας – τελειότητα, εμπιστοσύνη και εμπιστευτικότητα και για την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας. Όπως η επαγγελματική διασφάλιση των πελατών μας είναι εξαιρετικά σημαντική για μας, έτσι κι η ασφάλεια κι η υγεία των εργαζομένων μας αλλά και των επισκεπτών των γραφείων μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ειδικά στην περίοδο της πανδημίας, η προτεραιότητα μας αυτή είχε την πρόκληση να δοκιμαστεί σκληρά και ανταπεξήλθε με επιτυχία μέσα από την εφαρμογή μιας σειράς πολιτικών σε τρεις άξονες. Την πρόληψη, την καταστολή και τον σχεδιασμό για το πέρασμα στην επόμενη εποχή.

Η Kleopas Alliott εφάρμοσε όλες τις οδηγίες της πολιτείας σε ότι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε μια πιο αυστηρή εκδοχή. Αρχικά, δόθηκαν ακριβείς έγγραφες οδηγίες προς τους εργαζόμενους για το τι πρέπει να κάνουν όταν βρίσκονται στο γραφείο αλλά κι όταν βρίσκονται στο σπίτι ή σε άλλους χώρους. Δόθηκαν ξεχωριστά συγκεκριμένες έγγραφες οδηγίες για την περίπτωση εμφάνισης κρούσματος στο γραφείο ή στο στενό περιβάλλον των εργαζομένων. Οι οδηγίες αυτές επαναλαμβάνονται σε τακτικά διαστήματα. Τηρήθηκε μεγαλύτερο του επιβαλλομένου από την πολιτεία ποσοστό εργασίας από το σπίτι κατά τουλάχιστον 10% και διαχωρίσθηκαν οι θέσεις εργασίας με αποστάσεις μεγαλύτερες των προβλεπόμενων. Τέλος, καθιερώσαμε τις τηλεοπτικές συναντήσεις, τόσο με πελάτες όσο και για τα εσωτερικά μας θέματα. Το ίδιο συνεχίζουμε να κάνουμε και σήμερα.

Με τη λήξη των περιορισμών και την επιστροφή σε συνθήκες ασφαλείας σε ότι αφορά στον Covid-19, η εταιρία μας θα εφαρμόσει πολιτική περιορισμού των μετακινήσεων μέσω της μείωσης των vis-à-vis συναντήσεων με πελάτες κι εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς επίσης και θα ενθαρρύνει την εξ αποστάσεως εργασία. Θα προβεί στην μείωση των μετακινήσεων για λόγους προωθήσεως εργασιών και θα στραφεί σε μεθόδους marketing με έμφαση στην άμεση επικοινωνία μέσω δικτύων. Ανάλογες προσεγγίσεις προβλέπουμε πως θα ακολουθήσει κι η αγορά. Σημαντική αλλαγή στην αγορά εργασίας θα είναι η πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό χωρίς περιορισμούς γεωγραφικών ορίων. Η στροφή των επιχειρήσεων σε προσέλκυση τέτοιων στελεχών είναι νομοτελειακή πλέον. - Γιάννης Κλεώπας, Πρόεδρος, Kleopas Alliott

Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για την ορθή εφαρμογή της τηλεεργασίας

dhmopoulou_kpmg.jpg?mtime=20210704163012#asset:280284

Τον τελευταίο χρόνο, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, την οποία κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις και να επέμβουμε άμεσα στον τρόπο λειτουργίας της καθημερινότητάς μας. Τα καταφέραμε όμως και μάλιστα καλύτερα από όσο αρχικά πιστεύαμε. Ήταν όμως όλη αυτή η προσπάθεια μια σύντομη παρένθεση στον τρόπο δομής και λειτουργίας της επαγγελματικής μας καθημερινότητας; Προφανώς ποτέ μια διαδρομή δεν διαγράφεται και ο τρόπος που λειτουργήσαμε όλο αυτό το διάστημα μας έδειξε και την κατεύθυνση του μέλλοντος. Είναι λοιπόν ευχάριστο να συζητούμε πλέον για την επιστροφή μας στο γραφείο και για τον σχεδιασμό της νέας μεταπανδημικής εργασιακής πραγματικότητας.

Εμείς στην KPMG είμαστε πάντοτε προσανατολισμένοι στην διαπροσωπική επαφή, με κουλτούρα η οποία διαπνέεται από την επιθυμία δημιουργίας άμεσης και ουσιαστικής σχέσης με τα στελέχη μας, τους πολύτιμους πελάτες μας και την ευρύτερη κοινωνία. O σχεδιασμός μας, λοιπόν, για την επόμενη περίοδο, δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τα χαρακτηριστικά αυτά της κουλτούρας μας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη του τη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στο εργασιακό περιβάλλον και την εξ αποστάσεως εργασία.

Έτσι, το πλάνο μας κινείται σε δύο άξονες: α) σταδιακή επιστροφή με εναλλασσόμενο πρόγραμμα παρουσιών σε συγκεκριμένο χωροταξικό πλάνο και β) γενικευμένη χρήση της τεχνολογίας. Ο τρόπο αυτός λειτουργίας, με μεγαλύτερη έμφαση στην εργασία εξ αποστάσεως, συνδυασμένος με όλα τα επιβεβλημένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, μας είχε ήδη βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πανδημίας και μας είχε υποδείξει τον δρόμο για την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο, αν και η εξ αποστάσεως εργασία δείχνει να αποκτά μια νέα δυναμική, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από πλευράς διοίκησης για την ορθή εφαρμογή της, η οποία θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα όχι μόνο την αποτελεσματικότητα της εργασίας, αλλά και την διατήρηση των σχέσεων της ομάδας και του κλίματος συνεργασίας στην εταιρεία. Άλλωστε, είναι αλήθεια πως από όλους μας λείπει η φυσική παρουσία στην διαπροσωπική σχέση και είναι πολλές οι φορές που ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στο γραφείο μας, κατά το μέτρο που μας επιτρέπουν οι συνθήκες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων μας. - Ασπασία Δημοπούλου, Human Resources Director, KPMG

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr