NEWSFLASH...
Καριέρα & HR
ανάγνωση

Η «Μεγάλη Παραίτηση» παραμένει σημαντική τάση, χωρίς να δείχνει σημάδια επιβράδυνσης

Η «Μεγάλη Παραίτηση» παραμένει σημαντική τάση, χωρίς να δείχνει σημάδια επιβράδυνσης
14_06_2022

Powered by:
Thrive Greece Ζήσε καλύτερα. Δούλεψε πιο έξυπνα.
epixeiro icon Καριέρα & HR, Επιχειρήσεις & Know-how

​Πόσο έχει αλλάξει η δυναμική μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, δεδομένης της έλλειψης ταλέντων; Τι ποσοστό των νέων αναζητά ενεργά την επόμενη επαγγελματική του ευκαιρία, τι ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων θα προτιμούσε να παραμείνει χωρίς εργασία παρά να είναι δυσαρεστημένο στη θέση εργασίας του και ποιοι θέτουν ως βασική τους προτεραιότητα την προσωπική τους ζωή έναντι της επαγγελματικής;

Η τελευταία έρευνα Workmonitor της Randstad, του παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, διεξήχθη το διάστημα 21 Φεβρουαρίου – 13 Μαρτίου 2022, με συνολικό δείγμα 35.000 εργαζομένους, σε 34 αγορές. Τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις να συμπεριλάβουν στη στρατηγική τους, τη νέα δυναμική μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, η οποία επηρεάζεται από την έλλειψη ταλέντων στην αγορά.

Η έρευνα υποστηρίζει πως η «Μεγάλη Παραίτηση», παραμένει σημαντική τάση, χωρίς να δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν το 1/3 των νέων που συμμετείχε στην έρευνα (28,4% της Gen Z και 28% των Millennials) αναζητά ενεργά την επόμενη επαγγελματική του ευκαιρία, ενώ το 74% των Ελλήνων εργαζομένων είναι ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από την εταιρεία που εργάζονται αυτό το διάστημα.

Το θετικό στοιχείο για τις εταιρείες είναι ότι το 62% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι παραμένουν αφοσιωμένοι στην εταιρεία τους και, εφόσον οι εργοδότες ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, εκείνοι θα παραμείνουν στην υπάρχουσα θέση εργασίας τους. Ωστόσο, το 47%, θεωρεί ότι μπορεί να βρει γρήγορα μια νέα επαγγελματική θέση, σε περίπτωση απώλειας της εργασίας του, γεγονός που πιστοποιεί την εμπιστοσύνη συνολικά στην τρέχουσα αγορά εργασίας.

Προτεραιότητα στην προσωπική ζωή

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Workmonitor, μία αναδυόμενη τάση, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, συνδέει την προσωπική με την επαγγελματική ζωή, με το 59% του δείγματος να θέτει ως βασική του προτεραιότητα την προσωπική του ζωή έναντι της επαγγελματικής. Μάλιστα, το 40% θα επέλεγε να μην εργαστεί καθόλου σε περίπτωση που οι οικονομικές του αποδοχές δεν αποτελούσαν τροχοπέδη για την προσωπική του διαβίωση (48% παγκοσμίως).

Το 95% δήλωσε ότι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι πολύ σημαντική, τόσο στην τρέχουσα όσο και στη μελλοντική του απασχόληση. Το 46% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι θα προτιμούσε να παραιτηθεί από την εργασία του, αν αυτή τους εμπόδιζε να απολαύσουν τη ζωή τους, και το 28% των εργαζομένων θα προτιμούσε να παραμείνει χωρίς εργασία παρά να είναι δυσαρεστημένο σε μια θέση εργασίας (έναντι 33% παγκοσμίως). Το 37% των Gen Z και το 34% των Millennials δηλώνουν πρόθυμοι να αποχωρήσουν σε περίπτωση που η εργασία τους επηρέαζε αρνητικά την προσωπική τους ζωή, ενώ το 39% της Gen Z και το 42% των Millennials έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους στο παρελθόν, λόγω απώλειας της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η ευτυχία στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της πανδημίας, ενώ οι προσωπικές τους αξίες θα ήθελαν να συμβαδίζουν με την αποστολή και την κουλτούρα του εργοδότη τους.

Συνολικά, καταγράφεται μια σημαντική μεταβολή της νοοτροπίας των εργαζομένων, με τις νεότερες γενιές να θέτουν ως προτεραιότητα την αναζήτηση μεγαλύτερης ικανοποίησης και ευτυχίας στον εργασιακό τους χώρο, ενώ δείχνουν σαφή προτίμηση στα ευέλικτα μοντέλα εργασίας, τη στιγμή που ένα σημαντικό μέρος νέων εργαζόμενων δεν έχει εργαστεί ποτέ από το γραφείο. Οι εργοδότες, από την πλευρά τους, θα πρέπει να καθορίσουν πώς θα αναπτύξουν την εταιρική τους κουλτούρα αλλά και τη στρατηγική ανθρωπίνων πόρων, προκειμένου να διαχειριστούν αυτό το φαινόμενο.

Οι εργοδότες έχουν χαμηλή ανταπόκριση στις ανάγκες των ταλέντων

Ένα νέο μοντέλο εργασίας αναδύθηκε μέσα στην πανδημία για τους εργαζόμενους, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, δίνοντας ώθηση σε μεταβολές που μπορούν να λάβουν μόνιμο χαρακτήρα και να αλλάξουν ριζικά το επαγγελματικό τοπίο. Καθώς η αγορά εργασίας βρίσκεται ήδη σε μία περίοδο αναδιαμόρφωσης, τα πορίσματα της έρευνας Workmonitor της Randstad υπογραμμίζουν ότι η επιστροφή στον χώρο εργασίας δεν θα είναι ποτέ ίδια. Παρόλα αυτά, τη στιγμή που οι επιχειρήσεις αδυνατούν να προσελκύσουν νέα ταλέντα παρατηρείται ότι οι εργοδότες δεν προσανατολίζονται αντίστοιχα προς την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Οι Έλληνες εργαζόμενοι δηλώνουν ως σημαντική προτεραιότητα το ευέλικτο ωράριο (85%) και την ευελιξία στον χώρο εργασίας (79%), εντούτοις μόνο το 35% των ερωτηθέντων αισθάνεται ότι έχει ευελιξία ως προς τον χώρο και μόνο το 44% ως προς τον χρόνο εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευέλικτες πολιτικές στον χώρο εργασίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων καριέρας, αφού το 28% των ερωτηθέντων εργαζομένων δήλωσαν ότι θα αρνούνταν μια θέση εργασίας που δεν θα τους παρείχε ευελιξία στον τόπο εργασίας, ενώ το 34% δεν θα δεχόταν μια θέση εργασίας χωρίς ευελιξία στο ωράριο εργασίας τους.

Οι Έλληνες εργαζόμενοι που ανήκουν στη γενιά της Gen Z και των Millennials αξιολογούν σε μεγάλο βαθμό τη συμβατότητά τους με την κουλτούρα της εταιρείας, θεωρώντας ιδιαίτερης σημασίας η εργασία τους να συμβαδίζει με τις προσωπικές τους αξίες.

Προτεραιότητα η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων

Από την έναρξη της πανδημίας, καταγράφεται με σαφήνεια ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται. Το μέλλον της εργασίας θα συνεχίσει να καθορίζεται από την τεχνολογία που φαίνεται να κυριαρχεί σε όλες τις πτυχές της ζωής. Βάσει αυτού και προκειμένου να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες αυτές αλλαγές, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να ξεκινήσουν μια διαδικασία συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Το 87% των Ελλήνων εργαζομένων, σε όλες τις ηλικίες, δηλώνουν ότι η πρόσθετη κατάρτιση και ανάπτυξη είναι σημαντική για την καριέρα και το μέλλον τους (76% παγκοσμίως). Οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να εξελίξουν τις τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητές τους, για να προωθήσουν την καριέρα τους και να δώσουν προστιθέμενη αξία στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Το 61% του δείγματος, δήλωσε ότι η εταιρεία στην οποία εργάζονται τους παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης που χρειάζονται για την εξέλιξή τους.


Αρχική δημοσίευση από Ελίνα Δελενίκα, Head of Content Thrive Greece, στο www.thriveglobal.gr

Η αποστολή του Thrive Global είναι να τερματίσει την επιδημία του στρες και της εξουθένωσης προσφέροντας επιστημονικές, εφαρμόσιμες λύσεις που ενισχύουν την ευεξία και μαζί την αποδοτικότητα και σε βοηθούν να αλλάξεις πεποιθήσεις και συμπεριφορές και να περάσεις από τη θεωρία στην πράξη, διαμορφώνοντας νέες συνήθειες προκειμένου να κατακτήσεις την πολυπόθητη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. 

Ιδρύθηκε από την Arianna Huffington στις ΗΠΑ το 2016 και, μέσα σε ένα χρόνο, κατάφερε να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στα προγράμματα ευεξίας, έχοντας πελάτες που διακρίνονται για το εργασιακό τους περιβάλλον. Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2018 και είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια καινοτομία έρχεται στην χώρα μας, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα. Μάθε περισσότερα στο www.thriveglobal.gr.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr