NEWSFLASH...
Marketing & Sales | Unlocking Digital
ανάγνωση

Εταιρικές Συγκρούσεις: Μια σύγχρονη μάστιγα

Εταιρικές Συγκρούσεις: Μια σύγχρονη μάστιγα

​Ως σύγκρουση ορίζεται ο ανταγωνισμός, η αντίθεση των συναισθημάτων, οι απόψεις μεταξύ ατόμων ή ομάδων. Συχνότερα, αντιλαμβανόμαστε τη σύγκρουση ως δυσλειτουργία, πρόβλημα ή αντίφαση. Ενδεχομένως, από μερικούς θεωρείται και αποτυχία. Η πρώτη αντίδραση είναι να λυθεί ή να αποφευχθεί. Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε και να επωφεληθούμε από την ίδια.

Όταν άνθρωποι με διαφορετικές προσωπικότητες, εμπειρίες ζωής και προσεγγίσεις στην εργασία ενώνονται για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο, οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες. Οι εν λόγω διαφωνίες μπορούν να προκληθούν από μια σειρά διαφορετικών πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνισμού για πόρους, των διαφορετικών απόψεων ή οράματος, των δυσκολιών στις διαπροσωπικές σχέσεις ή των παρεξηγήσεων.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων και των προϊσταμένων τους είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους τύπους συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν στις εταιρείες. Τα συγκεκριμένα φαινόμενα θα μπορούσαν να οφείλονται σε διαφωνίες σχετικά με τις προσδοκίες, διακοπές στην επικοινωνία και πολλά ακόμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι δεν εκτιμώνται ή δεν αναγνωρίζονται από τους προϊσταμένους τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση τόσο του ηθικού όσο και της παραγωγικότητας. Από την άλλη πλευρά, οι προϊστάμενοι μπορεί να αισθάνονται συναισθήματα απογοήτευσης όταν έχουν να κάνουν με υπαλλήλους που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους ή που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Ένα ακόμη είδος σύγκρουσης που μπορεί να προκύψει στον χώρο εργασίας είναι εκείνο που λαμβάνει χώρα μεταξύ των εργαζομένων, είτε μέσα σε μια ομάδα είτε μεταξύ τμημάτων. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τις μεθοδολογίες της εργασίας, διαφορές στις προσωπικότητες ή ακόμη και ανταγωνισμός με σκοπό κάποια προαγωγή. Τέτοιες διαφωνίες, εάν παραμείνουν ανεπίλυτες, μπορούν να οδηγήσουν σε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, μειωμένη παραγωγικότητα και υψηλό κύκλο εργασιών των εργαζομένων.

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη τόσο για την αποφυγή όσο και για τη διαχείριση διαφορών στον χώρο εργασίας. Είναι ευθύνη των διευθυντικών στελεχών να ενθαρρύνουν τις ανοικτές οδούς επικοινωνίας και να παρέχουν στο προσωπικό τα εργαλεία και τους πόρους που απαιτούνται για να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους.

Δημιουργήστε διαύλους επικοινωνίας που είναι σαφείς

Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας που είναι σαφείς, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και παρερμηνείες. Κρίνεται απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα, οπότε ενθαρρύνετέ τους να επικοινωνούν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους με πολιτισμένο τρόπο.

Καθορισμός καθηκόντων και ευθυνών

Όταν οι περιγραφές θέσεων εργασίας και οι ευθύνες δεν ορίζονται με σαφήνεια, μπορεί να προκύψει σύγχυση και διαφωνίες. Καθορίστε τους ρόλους και τις ευθύνες κάθε υπαλλήλου και βεβαιωθείτε ότι όλοι διατηρούν πλήρη επίγνωση αυτών των ρόλων και ευθυνών.

Προωθήστε τη συνεργασία

Ενθαρρύνοντας μια κουλτούρα ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών, θα ενισχύσετε σημαντικά το πνεύμα συνεργασίας.

Καλλιεργήστε ένα «ανοιχτό μυαλό»

Όταν εξετάζετε νέες ιδέες ή απόψεις, είναι απαραίτητο για τους εργαζόμενους να ενθαρρύνονται προκειμένου να διατηρούν ανοιχτό μυαλό. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τη μείωση των αντιπαραθέσεων που προκύπτουν από προκαταλήψεις ή παρανοήσεις.

Συμπερασματικά, είναι σαφές ότι η κατανόηση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι εταιρείες που ενθαρρύνουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μελών της ομάδας, τείνουν να αποδίδουν καλύτερα και να είναι πιο ανθεκτικές στις προκλήσεις. Όταν τα μέλη της ομάδας κατανοούν τους επιχειρηματικούς στόχους, τις προσδοκίες των συναδέλφων και τις προτιμήσεις των πελατών, είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να επιτύχουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνοντας την αμοιβαία κατανόηση εντός της εταιρείας μας, μπορούμε όχι μόνο να βελτιώσουμε την απόδοση της ομάδας, αλλά και να ενισχύσουμε την επωνυμία μας, που συνεπάγεται αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr