NEWSFLASH...
Καριέρα & HR
ανάγνωση

«Μοναχικοί λύκοι» στην ομάδα: Πώς να αποκτήσουν νοοτροπία συλλογικότητας

«Μοναχικοί λύκοι» στην ομάδα: Πώς να αποκτήσουν νοοτροπία συλλογικότητας

Η δυναμική της ομάδας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη κοινών στόχων και στην ενίσχυση ενός συνεργατικού εργασιακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, όταν ένα μέλος της ομάδας επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ατομική του επιτυχία, μπορεί να δημιουργήσει τριβές και να εμποδίσει τα συνολικά επιτεύγματα της ομάδας.

Ως leader ομάδας, είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε αυτή τη νοοτροπία που υφίσταται σε κάποια μέλη της ομάδας σας, τα οποία λειτουργούν ατομικιστικά και να τα καθοδηγήσετε, ώστε να αναπτύξουν μία πιο ομαδική στάση και συμπεριφορά. Αυτό το άρθρο λοιπόν θα σας δώσει κάποιες στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε ενός μέλος της ομάδας που δίνει προτεραιότητα στους προσωπικούς του στόχους έναντι των στόχων της ομάδας, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της συλλογικής επιτυχίας, μέσα από την οποία τελικά θα πετυχαίνει και τους δικού του στόχους.

1. Αποσαφηνίστε τους στόχους και τις προσδοκίες της ομάδας: Το πρώτο βήμα για τη διαχείριση ενός μέλους της ομάδας-ατομιστή, είναι να δημιουργηθούν ξεκάθαροι στόχοι και προσδοκίες της ομάδας. Επικοινωνήστε με σαφήνεια τους συλλογικούς στόχους και τονίστε τη σημασία τους για τη συνολική επιτυχία της ομάδας και του οργανισμού. Αυτό βοηθά το άτομο να καταλάβει πώς η προσωπική του επιτυχία είναι συνυφασμένη με τα επιτεύγματα της ομάδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευθυγράμμισης των προσπαθειών του με το ευρύτερο όραμα.

2. Προωθήστε μια κουλτούρα προσανατολισμένη στην ομάδα: Δημιουργήστε μια κουλτούρα προσανατολισμένη στην ομάδα που ενθαρρύνει τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη. Προωθήστε την ιδέα ότι η ατομική επιτυχία είναι εγγενώς συνδεδεμένη με την επιτυχία της ομάδας. Ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδας να μοιράζονται ανοιχτά τη γνώση, την τεχνογνωσία και τους πόρους για να μεγιστοποιήσουν τα συλλογικά αποτελέσματα. Αναγνωρίστε και επιβραβεύστε συμπεριφορές που προάγουν την ομαδική εργασία, όπως το να βοηθάτε άλλους, να μοιράζεστε εύσημα και να συμμετέχετε ενεργά σε ομαδικά έργα.

3. Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία: Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που προωθεί την ανοιχτή επικοινωνία και την ενεργό συμμετοχή. Ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδας να εκφράσουν τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις ιδέες τους κατά τη διάρκεια συναντήσεων και συζητήσεων της ομάδας. Ακούστε ενεργά τις απόψεις τους και αναγνωρίστε την αξία της συμβολής τους. Παρέχοντας έναν ασφαλή χώρο για ανοιχτό διάλογο, μπορείτε να αντιμετωπίσετε τυχόν ατομικιστικές τάσεις και να ενθαρρύνετε το μέλος της ομάδας, που έχει τέτοιες τάσεις, να είναι ανοιχτό εναλλακτικές απόψεις.

4. Επισημάνετε τις «αλληλεξαρτήσεις»: Δώστε έμφαση στις αλληλεξαρτήσεις μέσα στην ομάδα και πώς η συνεισφορά κάθε μέλους επηρεάζει τους άλλους. Δείξτε πώς τα ατομικά επιτεύγματα συχνά εξαρτώνται από τη συλλογική προσπάθεια της ομάδας. Δείξτε πώς η συνεργασία και η υποστήριξη από τους συναδέλφους μπορούν να βελτιώσουν την ατομική απόδοση και να επιταχύνουν τη συνολική επιτυχία της ομάδας. Υπογραμμίζοντας αυτές τις αλληλεξαρτήσεις, μπορείτε να ενθαρρύνετε το μέλος της ομάδας-ατομιστή να αναγνωρίσει τη σημασία της ομαδικής εργασίας και τον αντίκτυπό της στη δική του επιτυχία.

5. Αναθέστε συνεργατικά έργα: Αναθέστε έργα που απαιτούν συνεργασία και κοινές ευθύνες. Ενθαρρύνετε το μέλος της ομάδας, με την ατομικιστική συμπεριφορά, να ασχοληθεί ενεργά με τους συναδέλφους του, αναζητώντας πληροφορίες και feedback καθ’όλον τον κύκλο ζωής του έργου. Προωθήστε ένα περιβάλλον όπου εκτιμώνται διαφορετικές οπτικές και τεχνογνωσία, τονίζοντας ότι οι συνεργατικές προσπάθειες της ομάδας οδηγούν σε πιο καινοτόμα και επιτυχημένα αποτελέσματα. Μέσω αυτών των συνεργατικών έργων, το μέλος της ομάδας μπορεί να βιώσει τα οφέλη της συνεργασίας προς έναν κοινό στόχο.

6. Παρέχετε ατομική αναγνώριση σε ένα ομαδικό πλαίσιο: Αν και είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν οι ατομικιστικές τάσεις, είναι εξίσου σημαντικό να αναγνωρίζονται και να εκτιμώνται τα ατομικά επιτεύγματα. Ωστόσο, εντάξτε αυτή την αναγνώριση στο πλαίσιο των επιτευγμάτων της ομάδας. Δώστε έμφαση στο πώς η επιτυχία τους συμβάλλει στην πρόοδο και στους γενικούς στόχους της ομάδας. Ευθυγραμμίζοντας την ατομική αναγνώριση με τη συλλογική επιτυχία της ομάδας, ενισχύετε την ιδέα ότι οι ατομικοί και οι ομαδικοί στόχοι είναι αλληλένδετοι.

7. Επενδύστε στο coaching και την ανάπτυξη των μελών της ομάδας σας με ατομιστικές τάσεις: Βοηθήστε τους να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της οικοδόμησης θετικών σχέσεων με τους συναδέλφους, μέσω συνεδριών coaching και εποικοδομητικού feedback. Ενθαρρύνετέ τα να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η ενεργητική ακρόαση, η ενσυναίσθηση και η επίλυση συγκρούσεων, που είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη συνεργασία.

Η διαχείριση ενός μέλους της ομάδας που δίνει προτεραιότητα στους ατομικούς του στόχους έναντι των στόχων της ομάδας, απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση που εξισορροπεί την ατομική φιλοδοξία με τη συλλογική επιτυχία. Καθώς, σίγουρα ο κάθε άνθρωπος και συνεργάτης παρακινείται πρωτίστως από τα δικά ατομικά και εσωτερικά κίνητρα και την επίτευξη των δικών του στόχων, αυτό όμως δεν θα πρέπει να λειτουργεί βλαπτικά στους στόχους της ομάδας και της επιχείρησης, αλλά ως μέρος της συλλογικότερης προσπάθειας και επιτυχίας.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr